Zrušení Temelína není konec atomu v Čechách

22.8.2014

JÁDRO - Dostavovat se nyní nebude, rozhodl v dubnu ČEZ. Nízké ceny elektřiny na trhu totiž znamenají, že projekt v současné chvíli nedává ekonomický smysl.

ete-1-1.jpg

Neexistuje bankovní instituce, která by v současnosti byla ochotna projekt podpořit dostatečně velkou částkou, a stát se celkem pochopitelně ve stejné situaci rozhodl proti nápadu garantovat výkupní cenu. Spíše než o konec „jádra“ v Čechách jde však spíše o odklad. Situace u nás i v okolních zemích naznačuje, že stabilní zdroje elektřiny budeme v nejbližších letech potřebovat. Můžeme modernizovat stávající uhelné elektrárny či stavět nové, ale otázka prolomení těžebních limitů bude každým dnem jen získávat na palčivosti. A vzhledem k přístupu české veřejnosti k jádru se zdá, že ve sporu uhlí-uran by mohla zvítězit ta čistší technologie.

Zaráží i pohled za německé hranice, kde se teprve připravuje nejbolestnější část tzv. Energiewende. V nejprůmyslovější spolkové zemi, Bavorsku, se zatím odstavil pouze jeden malý blok a jaderné elektrárny tu dodávají téměř 50 % elektřiny.  O elektřinu ze stabilních zdrojů bude v nejbližších letech a desetiletích dost možná velká nouze, a je českým národním zájmem se postarat, aby jí alespoň pro naše občany a průmysl bylo dost. Atomová energie se zdá být dobrým řešením. Je také otázkou, zda by tu měly opravdu stavět soukromé společnosti.      

Hodina mezi uranem a uhlím

Využití jaderné energie u nás dále dává smysl i po zrušení českého atomového tendru. Má ale těžkou konkurenci.

Kličkování trvalo měsíce, ale nakonec nezbylo než uznat skutečnost: společnost ČEZ v dubnu zrušila tendr na dva nové bloky v Temelíně. Rozhodnutí padlo kvůli účetnictví zadavatele. Firma kotovaná na burze musí kvůli akcionářům brát ohled na návratnost svých investic.

Zadavatel by si cenu elektřiny z nových bloků představoval kolem 70 Euro na MWh, dnešní cena na burze je kolem 30 Euro za MWh. Kromě dozvuků krize a levného uhlí je příčinou deformace trhu dotovanými zdroji elektřiny, pro které je důležitější příjem z dotací než cena na burze.

V takové situaci není možné sehnat financování na stavbu na trhu. Státu se zase nechtělo poskytovat žádné záruky. Pokud by například měl nabídnout garantovanou výkupní cenu ve výši požadované ČEZ a cena elektřiny by nestoupla, na každý reaktor by ročně doplácel zhruba miliardu korun. Jak by se k takové podpoře postavila Evropská unie i čeští voliči? S nadšením sotva.

Z hlediska energetické politiky je však situace jiná. Česká energetická koncepce – tedy hlavní dokument,  který by měl určovat přístup státu k energetice – s atomovou energií počítá do budoucna ve stále větší míře.

Naše země má totiž omezené možnosti výroby elektřiny. Ve větru bychom mohli postavit kapacitu kolem 2000 MW, tedy ekvivalent dvou bloků Temelína. Bohužel by tyto bloky běžely na méně než 20 procent své kapacity, protože u nás prostě více nefouká. I sluneční svit je u nás relativně slabý a využita je i většina vhodných řek. V současné situaci nám reálně nezbývá než využívat a stavět „klasické“ zdroje.

Česko také velice intenzivně vyměňuje elektřinu se sousedy; dováží v dobách větrného a slunečného počasí elektřinu z obnovitelných zdrojů a při nepříznivém počasí naopak vyváží jadernou a uhelnou elektřinu. Z ekonomického hlediska je to pro české firmy výhodné, z ekologického hlediska je problematický vývoz elektřiny z uhlí, protože ekologické dopady těžby a emisí zůstávají u nás.

Ovšem trend čilé výměny elektřiny se sousedy se bude nejspíše prohlubovat. Německo zatím odstavilo hlavně jaderné bloky na severu. V nejprůmyslovější spolkové zemi, Bavorsku, se zatím odstavil pouze jeden malý blok a jaderné elektrárny tu dodávají téměř 50 % elektřiny. Mezi lety 2015 a 2017 má však Bavorsko odstavit zdroje, které nyní produkují více než 30 % jeho elektřiny. Minimálně v krátkodobém měřítku se dá čekat zvýšení vývozu elektřiny z Česka, hlavně v době, kdy německé obnovitelné zdroje nevyrábějí.

Špinavé a výhodné

Jaké zdroje nám tedy zbývají? Protože zemní plyn a ropa jsou příliš drahé, zbývá jen uhlí a jaderná energie. Ekonomicky mají navrch uhelné zdroje (u nás hnědouhelné): jejich stavba je relativně levná, ceny paliva nízké. Ne že by se v tuto chvíli jejich stavba přímo vyplácela, ale je nejméně riziková. Současné uhelné elektrárny je možné modernizacemi (která na řadě z nich probíhá či proběhla) udržet v provozu ještě desítky let. Bude s tím spojená ovšem jistá ekologická a společenská zátěž, včetně prolomení tzv. těžebních limitů, bez kterého nelze zaručit zásobování palivem.

Politická situace je jiná: většina obyvatel ČR (a také energetických odborníků) nenamítá nic proti jaderné energii, a v obou skupinách je většina proti prolomení limitů. Stát by asi na sebe musel ovšem vzít dvojnásobné riziko. Za prvé by musel asi sám stavbu zaplatit, protože žádná soukromá firma se k takovému kroku neodváží, pokud nebude mít „nestandardní“ zdroje (např. financování z Ruska). Musel by tedy vypsat tendr sám. A také by musel do budoucna odolat tlaku finančně silných provozovatelů uhelných elektráren, kteří by bránili své investice nepochybně i soudně.                   

70 € za MWh by měla být garantovaná výkupní cena elektřiny z nového Temelína podle ČEZ. Na burze je nyní méně než poloviční.

NÁZOR EXPERTA:

Miloň Vojnar, ředitel společnosti Lumius, spol. s r.o.
milon_vojnar_c_005small.jpg

Budoucnost české energetiky se musí řešit odpovědně. Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje nestačí. I za těžebními limity je množství uhlí omezené a jeho dovoz ze zahraničí nedává ekonomický smysl. Neobejdeme se bez dostavby Temelína, kde máme připravenou technologii na dostavbu dvou reaktorů. Bylo by ovšem záhodno vyřešit při stavbě napojení Českých Budějovic na teplo z Temelína, což se bohužel neudělalo hned při stavbě. V dalším časovém horizontu je podle mého budoucnost v lokálních jaderných zdrojích o výkonu od desítek do stovek megawattů. Distribuované zdroje sníží ztráty, zjednoduší řízení elektrické sítě a vyřeší využití tepla z jádra. Mně se líbí přístup Plzeňské teplárenské, která předběžně zkoumá terén u dodavatelů jaderných technologií. Může se také samozřejmě objevit úplně nová technologie, jež zásadně změní naše rozhodování, ale v tuto chvíli je nejlepší možnost zřejmá.

sp.jpg

 Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Zrušení Temelína není konec atomu v Čechách

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: