Zdražování energie snižuje konkurenceschopnost firem

24.11.2011

TRIANGOLO LUMIUS, spol. s r.o., zásobuje energiemi řadu firem z různých oborů českého průmyslu. Mj. hulínskou kovárnu TRIANGOLO spol. s r.o.

Na otázky SPE odpovídá její ředitel ing. Zdeněk Vozdek:

Jaké produkty a služby nabízí svým zákazníkům Vámi řízená TRIANGOLO spol. s r.o.?

TRIANGOLO spol. s r.o. je průmyslová kovárna, která se specializuje na zakázkovou výrobu výkovků z oceli o hmotnosti 5 – 2000 kg. Sídlíme v areálu společnosti TOS Hulín.

Metalurgická výroba patří materiálově i energeticky k nejnáročnějším oborům.
Metalurgická výroba patří materiálově i energeticky k nejnáročnějším oborům.

Náš nejvýznamnější produkt jsou rozválcované kruhy o průměru od 250 mm do 2,5 m a o hmotnosti až 1300 kg. Slouží pro výrobu ložisek všech typů, otočí stavebních a zemědělských strojů, převodových kol, součásti pro energetiku a dílů pro větrné elektrárny.

Dalším produkty z našeho výrobního programu jsou podélné volně kované výkovky, jako jsou hřídele, vřetena, kované tyče (hladké i osazené) až do hmotnosti 2 000 kg. Pro potřeby výrobců ložisek vyrábíme i zápustkové výkovky, a to buď jako kované, nebo rozválcované. Součástí dodávky je tepelné zpracování a obrábění podle požadavku zákazníků.

Tepelné zpracování nabízíme rovněž jako službu pro naše partnery, protože vsázka žíhacích pecí i pece v kalírně činí až 20 t.

Veškeré podstatné informace o naší činnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.triangolo.cz

Realizujete svou produkci výlučně na českém trhu, anebo její část také exportujete?

Naše kovárna nevybočuje z trendu českého průmyslu: značná část naší produkce jde na export.

Výkovek z naší kovárny směřuje za hranice naší republiky i jako součást ložiska, součást obráběcího stroje, součást převodovky. (viz tab.1)

Tab. 1 – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč):

 screen_shot_2013-10-31_at_11.53.40.png

TRIANGOLO odebírá plyn od firmy LUMIUS. Proč a v jakém objemu ho pro svou firmu nakupujete?

Vzhledem k tomu, že výkovek vzniká tvářením materiálu za vysokých teplot (1150- 1300o C) a ohřev se děje převážně v plynových pecích. TRIANGOLO je významným odběratelem plynu a elektrické energie.

TRIANGOLO spol s r.o. produkuje hutní výrobky v areálu TOS Hulín.
TRIANGOLO spol s r.o. produkuje hutní výrobky v areálu TOS Hulín.

Energie vstupuje do ceny výkovku velmi výrazným způsobem a její spotřeba vzhledem k naší nové investici, kterou jsme realizovali v roce 2010, neustále roste.

V roce 2010 jsme i za přispění dotací z evropských fondů vybudovali linku pro výrobu rozválcovaných kruhů do průměru 2,5 m. Tato technologie představuje to nejlepší, co lze v současné době používat a naše zkušenosti z prvního roku provozu jsou velmi dobré. Výhodnost této linky prokazuje i porovnání tržeb a spotřeby energií. Spotřebu energií v naší společnosti detailně ukazuje i následující srovnání (viz tab. 2)

 

Tab. 2 – Spotřeba plynu a elektrické energie (v MWh):

 screen_shot_2013-10-31_at_11.53.53.png

Se společností LUMIUS spolupracujeme již od roku 2007. Kooperace s touto společností vždy byla na velmi dobré úrovni.

Řada českých firem v posledních letech změnila dodavatele energií. Co je k tomu přimělo a proč tak činí i nadále?

Mohu hovořit pouze za TRIANGOLO. Před příchodem společnosti LUMIUS jsme odebírali plyn od tradičního dodavatele plynu, majetkově provázaného s provozovatelem distribuční soustavy. Nejvíce nás trápil způsob vzájemné komunikace. Kupř. dohodnout se na nějaké nákupní strategii, bylo v podstatě nemožné.

Management TRIANGOLO spol. s r.o. dbá o maximální racionalizaci spotřeby energií ve výrobě.
Management TRIANGOLO spol. s r.o. dbá o maximální racionalizaci spotřeby energií ve výrobě.

Tato společnost využívala svého postavení na trhu. Naše zkušenosti jsou jistě stejné jako u mnoha dalších zákazníků.

Po otevření trhu a vstupu konkurence jsme začali jednat o dodávce plynu se společností LUMIUS. A to byla opravdová změna. Za celou dobu kooperace (a to i v době krize v roce 2009) jsme nezaznamenali žádné problémy. Dohodli jsme se na strategii nákupu plynu. Denní report je zcela samozřejmý a v současné době připravujeme strategii pro rok 2012.

V dodávkách elektrické energie, kdy kooperujeme se společností TOS Hulín, je to obdobné.

 Politici i ekonomové predikují pro příští rok zhoršení ekonomických podmínek jak v Eurozoně, tak v ČR. Jak se s touto situací vyrovná management Vaší společnosti? Jak se přijatá opatření promítnou do energetického hospodářství Vaší firmy?

Je tragedií celého systému, že do energetického programu zasahují politici svými pro český průmysl naprosto devastujícími kroky. Naše firma, stejně jako celý český průmysl, musí své výrobky uplatnit na evropském trhu.

A v situaci, kdy dochází každý rok k nárůstu ceny energie různými dotačními vlivy se stáváme méně a méně konkurenceschopnými.

Všichni jsme se s krizí vyrovnali v roce 2009 a jistě se vyrovnáme i v roce 2012. Nikdo ale neví, jaká bude a jak dlouho bude trvat. A jaká je to vlastně krize? Krize důvěry? V době, kdy všichni poslouchají z médií informace, které jsou často pouze spekulace mudrců všeho druhu, 100krát denně může vzniknout strach z budoucnosti. Potom se odkládají již naplánované a schválené investice.

A často potřebné, což je citelně znát. Toto jsme ostatně již zažili v roce 2009.

Naše společnost má dlouhodobé vize a tak mohou vznikat i různé příležitosti. Je samozřejmě nebezpečné v této době kupovat energie dopředu. A takové je i doporučení společnosti LUMIUS. Společně proto budeme sledovat vývoj cen energií a budeme se snažit najít optimální čas pro zajištění energií pro rok 2013.

Naše společnost dlouhodobě hledá možnosti, jak uspořit energii. Odpadní teplo, které vzniká při výrobě výkovků (a to jsou jen v naší kovárně stovky MWh ročně) uniká bez užitku do ovzduší. Stát podporuje výrobu elektrické energie v solárních elektrárnách, v bioplynových stanicích, ale výroba z odpadního tepla ho nezajímá. Není na čase s tím něco udělat? Jenže toto je téma na jiný rozhovor.

A nejedná se pouze o kovárny. Oborů, kde dochází k produkci odpadní energie, je více. Tady spočívá jedna z cest, jak zefektivnit naši výrobu.

 Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Zdražování energie snižuje konkurenceschopnost firem

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: