Zamezíme black-outu?

29.8.2012

TECHNIKA V minulém vydání jsme publikovali analýzu „O black-out není co stát“ o aktuální situaci v české přenosové soustavě.

Uvedli jsme také informace a o nebezpečích, jímž je vystavena z titulu přetoků energie mimo území ČR. Mnohé z Vás inspiroval k technicky a provozně laděným otázkám. V popředí se ocitla problematika příp. nasazení PST regulačního zařízení.

Tlumočili jsme Vaše dotazy odborníkům z ČEPS. Nyní publikujeme odpověď senior specialisty ČEPS ing. Karla Fialy:

Přenos činného výkonu po určitém vedení přenosové soustavy, resp. propojené elektrizační soustavy, je výsledkem aktuálního zapojení soustavy, nasazení zdrojů a velikostí a místa spotřeby. V souvislosti se stále rostoucími přenášenými výkony vyvstává potřeba tyto toky na vybraných vedeních regulovat. Na úrovni velmi vysokého (nebo dokonce zvláště vysokého napětí) je však tento požadavek realizovatelný jen složitě. Zařízení, které takovou regulaci (byť v omezeném rozsahu) umožňuje, se nazývá Phase shift transformer (PST).

Jaký je princip PST?

Doslovný překlad názvu z angličtiny napovídá, že půjde o zařízení pro změnu fáze. Tedy: transformátor s příčnou regulací.

Činný výkon přenášený vedením mezi 2 uzlovými body soustavy (rozvodnami) je závislý na absolutní hodnotě napětí v obou koncových bodech, na jejich vzájemném fázovém posuvu a impedanci vedení. Které z těchto veličin je možné měnit a tím výkon regulovat? Zvolený přístup musí být nejen teoreticky možný, ale především technicky a prakticky proveditelný. Změna impedance vedení, závisející na jeho geometrii (především průřez a uspořádání vodičů) a změna velikosti napětí na jednom, či na druhém konci vedení jsou možnosti teoretické, nikoliv praktické. Zbývá tedy možnost poslední - změna fázového posuvu pomocí PST.

Pořizovací náklady a zprovoznění PST by se i u nás vyšplhaly do milionových výší.
Pořizovací náklady a zprovoznění PST by se i u nás vyšplhaly do milionových výší.

Vlastní PST sestává ze 2 jednotek: budicí a sériové. Vinutí budicí jednotky jsou zapojena mezi jednotlivé fáze a zem (nulový bod). Fungují podobně jako klasický transformátor s přepínáním odboček. Sériové vinutí je vřazeno přímo do vedení. Do jeho části je (přes pevnou odbočku) přivedeno výstupní napětí budicí jednotky. Tím je vnuceno do hlavní výkonové cesty. Fázového posuvu lze docílit tím, že napětí budicí jednotky jedné fáze (kupř. L1) je přidáno (vnuceno) do jiné fáze (kupř. L2, nebo L3 - podle zapojení PST). Velikost takto docíleného fázového posuvu je úměrná velikosti výstupního napětí budicí jednotky, tzn. odbočce, která je na ni nastavena.

Hlavním technickým parametrem PST je průchozí výkon, tj. výkon, na který musí být dimenzováno sériové vinutí. V podmínkách přenosové soustavy se hodnota pohybuje od 400 MVA do 1600 MVA. Dalším důležitým parametrem je regulační rozsah bez zatížení. Jeho hodnota ve stupních udává mezní úhel, o který je PST schopen natočit (změnit) fázi napětí. Z této hodnoty lze pak odvodit skutečný regulační rozsah při známém zatížení a nastavené odbočce. Posledním důležitým údajem je samozřejmě velikost napětí, pro něž je zařízení určeno.

Jednotlivé PST lze řadit buď sériově (za sebou), anebo paralelně (vedle sebe). Sériové řazení zvětšuje regulační rozsah. Paralelní umožňuje větší přenášený (průchozí) výkon.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Zamezíme black-outu?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: