Výrobci elektřiny hrozí žalobami na stát

15.10.2013

LEGISLATIVA Slovensko zavádí ojedinělý poplatek za přístup do přenosové soustavy. Regulátor zároveň ustoupil majitelům obnovitelných zdrojů v otázce snížení výkupních cen.

V temnotách. Slovenští producenti energie se obávají, co bude od Nového roku. A připravují se na spory se státem.
V temnotách. Slovenští producenti energie se obávají, co bude od Nového roku. A připravují se na spory se státem.

Nepříjemnou novinku zavedl ve své červencové vyhlášce Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Je jí poplatek za přístup do sítě. V podstatě jde o jakýsi rezervační poplatek odvozený od výkonu výrobny, který výrobce předem zaplatí distributorovi, aby získal přístup do přenosové soustavy.

Důvodová zpráva k vyhlášce uvádí, že jde o zavedení platby z důvodu spoluúčasti na nákladech, jež souvisejí s přidělováním rezervované kapacity výrobci elektřiny. V podstatě tedy má zvýšit podíl výrobců energie na nákladech spojených s provozem rozvodné sítě.

Poplatek za přístup do sítě se vztahuje na téměř všechny výrobce elektřiny (vyhláška definuje jisté výjimky) a vstoupí v platnost od 1. ledna 2014. Velkým slovenským energetickým firmám hrozí snížení zisků, malí výrobci hovoří o likvidačním opatření.

Poplatek se odvozuje od maximálního výkonu elektrárny, a tak nejhůře postižené jsou právě obnovitelné zdroje. Ty mají veliký maximální výkon, ale pracují jen malou část roku. Návratnost investice do fotovoltaiky by se měla zvýšit z 12 na zhruba 16 let, tvrdí asociace malých slovenských výrobců.

Protestovaly i velké podniky, jež hovoří o diskriminaci oproti výrobcům z okolních zemí, kteří se s podobným poplatkem potýkat nemusejí. Hrozilo by jim tedy snížení konkurenceschopnosti a zvýšení dovozu elektřiny. Jeden z největších výrobců, podnik Slovenské elektrárny, už prohlásil, že výsledkem plánovaného opatření by byla odstávka tepelné elektrárny Vojany (výkon 1320 MW).

O poplatek se zajímala i Evropská komise. Do ÚRSO poslala dopis, který se velmi diplomatickým jazykem ptal, zda Slovensko zavedení poplatku považuje skutečně za tak dobrý nápad. Také upozornila na to, že poplatek je v podstatě v rozporu s evropskou politikou jednotného energetického trhu. Zatím ovšem návrh platí. Slovenští výrobci už také varovali, že opatření napadnou soudně. Hrozí žalobou za zmařené investice ve výši zhruba 1,5 miliardy eur.

Půlroční odklad

ÚRSO na poslední chvíli změnil návrh vyhlášky o cenové regulaci v elektroenergetice, o které jsme psali v minulém čísle SPE. Podle původního návrhu, který byl zveřejněný na začátku června, měly pro provozovny – především fotovoltaické elektrárny – dokončené od 1. července tohoto roku platit nové, nižší výkupní ceny elektřiny (o tomto nařízení jsme informovali v SPE z léta letošního roku). V připomínkovém řízení kritizovaly novou vyhlášku desítky výrobců a firem, podle kterých má uvedený materiál likvidační charakter.

Úřad nakonec po připomínkovém řízení ustoupil: změny budou platit až od 1. ledna 2014. Omezení se tak dotkne až výrobců, kteří instalují své zařízení od ledna 2014. Dotované výkupní ceny se sníží ze 119,11 eura/kWh na 98,94 eura/kWh a od Nového roku na ně také budou mít nárok jenom provozovny umístěné na střechách s celkovým výkonem do 30 kW. Zatím je do konce roku mohou získat ještě i výrobny s výkonem do 100 kW. (I velikost měla být původně omezena už od 1. července, ale ani tento návrh v nové vyhlášce není.)

Úřad také dostal stovky námitek ke snížení výkupních cen z OZE o téměř 20 procent. V tomto bodě však nijak ustupovat nehodlá. Jedinou výjimkou jsou bioplynové stanice a spalování odpadu.

Zazněly i návrhy, aby do vyhlášky bylo zahrnuto, že uvedené ceny elektřiny se budou týkat zařízení uvedených do provozu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Druhé datum (tedy do konce roku) ve vyhlášce není a ÚRSO ho odmítá přidat. V podstatě tedy nic nebrání tomu, aby se v průběhu příštího roku ceny měnily.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Výrobci elektřiny hrozí žalobami na stát

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: