Větší důraz na přínos nových řešení

22.8.2012

NOVÉ TECHNOLOGIE Technický a technologický vývoj v energetice nepolevuje ani v současném složitém období ekonomické recese.

Přední firmy na konkrétních projektech nešetří ani finančními, ani lidskými zdroji. Za projevenou podporu logicky požadují konstrukčně progresivní, výrobně i provozně efektivní výstupy.

Platforma MYRTE je postavena na vodíkových technologiích.
Platforma MYRTE je postavena na vodíkových technologiích.

Energetika jako internet?

Podle našich německých sousedů ano. Energetika budoucnosti má připomínat internet. Jenže její decentralizace adekvátně k perspektivnímu využívání AZE se v celostátním měřítku neobejde bez inteligentních sítí - tzv. smart grids.

„V SRN se propojí 40 miliónů domácností, 40 miliónů automobilů a 2 milióny podniků v jednu inteligentní energetickou síť producentů, skladníků a spotřebitelů. Před touto výzvou, která znamená vznik mnohamiliardového trhu, stojí celý svět,“ popisuje svou vizi šéf Spolkového svazu pro informační ekonomiku, telekomunikace a média (BITKOM) August Wilhelm Scheer.

Němci nejsou osamělými běžci. Tvrdá mezinárodní soutěž na tomto poli už podle něj začala. Kupř. jen americká vláda investuje 4 mld. USD do rozvoje a standardizace inteligentních sítí. Miliardové částky uvolnila rovněž Čína. Evropa zatím zůstává pozadu. Aby se věci pohnuly, je třeba, aby se jednotlivá hospodářská odvětví otevřela navzájem. Inteligentní síť sama nedokáže nic.

„Poskytuje algoritmy, analýzy, modelové a vizualizační nástroje schopné vyhodnocovat a předpovídat formy spotřeby a zatížení sítí. Inteligentní síť však musí vědět, kdo, kdy, kde a kolik proudu vyrábí, nebo poptává. To všechno pak poslouží tomu, aby se elektřina nejefektivnější cestou dostala ve správný čas od producenta A ke spotřebiteli B,“ vysvětluje Scheer. Inteligentní energetická síť se přitom dá vybudovat jen v těsné spolupráci energetického, informačního, telekomunikačního i elektrotechnického průmyslu a dodavatelů investičních celků.

Současné zárodky inteligentní energetické sítě fungují v malém rozsahu dobře a poskytují značné úspory zdrojů i výdajů odběratelů.

Čína patří k největším současným stavitelům jaderných elektráren. Spolupracuje přitom úzce s fi rmami z Ruské federace, USA a Francie.
Čína patří k největším současným stavitelům jaderných elektráren. Spolupracuje přitom úzce s fi rmami z Ruské federace, USA a Francie.

Poněkud komplikovanější už bývá její spuštění ve větším regionu, v kraji, zemi. Decentralizovaná energetika se navíc nesnáší příliš dobře s koncentrovanou moderní průmyslovou výrobou. Nevyřešena zatím zůstává (vedle financování výstavby propojovacích tras) především otázka skladování elektřiny. Až budoucnost ukáže, zda skutečné zásobárny přinese světový nástup elektromobilů, či zda přečerpávací vodní elektrárny dostanou posilu v podobě dosud neznámých technologií.

Nová platforma pro ukládání energie

Energii nelze skladovat podobně jako kovy, stavební materiály, nebo zemědělskou produkci. Stávající generace akumulátorů už nedostačují novým a podstatně náročnějším požadavkům výrobní i terciární sféry. Řada firem proto hledá inovativní řešení.

Mezi nimi také divize společnosti AREVA pro vodíkové technologie a pro ukládání energie. Ve spolupráci s Korsickou univerzitou a s francouzskou Komisí pro jadernou energii a alternativní zdroje představila platformu MYRTE.

Nová platforma má demonstrovat ekonomickou životaschopnost ukládání energie z fotovoltaiky prostřednictvím vodíkových technologií. Ty umožní zmírnit fluktuaci výroby energie ze solárních článků a zároveň přispět ke stabilizaci energetické soustavy.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 560 kW byla připojena k inovativnímu systému ukládání elektrické energie, jenž byl vyvinut společností AREVA na bázi elektrolyzéru, vodíkových a kyslíkových zásob a palivových článků.

„Platforma MYRTE nám umožňuje vyjít z laboratoře a otestovat naši technologii v reálném prostředí. Na takové úrovni jde o naši vůbec první instalaci, jež je připojena k elektrické síti. Pro nás je tento den začátkem zcela nové éry: nyní se budeme snažit tyto systémy využít v provozu,” uvedl Jérôme Gosset, viceprezident divize společnosti AREVA pro vodíkové technologie a ukládání energie. Jeho tým se snaží vypracovat optimální provozní režim, který by dokázal integrovat elektřinu z decentralizovaných obnovitelných zdrojů do ostrovní rozvodné soustavy a zároveň přispěl k jejímu zabezpečení.

První podmořský reaktor Flexblue chtějí Francouzi spustit nejpozději v roce 2017 poblíž Cherbourgu. Námořní bezúdržbové jaderné elektrárny testuje rovněž Rusko.
První podmořský reaktor Flexblue chtějí Francouzi spustit nejpozději v roce 2017 poblíž Cherbourgu. Námořní bezúdržbové jaderné elektrárny testuje rovněž Rusko.

Platforma MYRTE je postavena na vodíkových technologiích a dokonale zapadá do strategie skupiny - nabízet technologie výroby elektřiny z jaderných i alternativních zdrojů s extrémně nízkými emisemi CO2. AREVA hodlá investovat do platformy MYRTE i nadále. Do roku 2013 bude realizována II. fáze projektu, jež rozšíří kapacitu stávajícího systému: Greenergy Box - kontejnerový integrovaný vodíkový systém založený na vodíkových technologiích.

I. rychlý množivý reaktor

Ve výzkumném Institutu jaderné energie (CIEA) poblíž Pekingu připojili k energetické síti I. čínský experimentální rychlý množivý reaktor (CEFR), chlazený tekutým sodíkem. Má tepelný výkon 65 MWt a elektrický výkon 20 MWe. Byl vybudován s pomocí Ruské federace. Projektu se zúčastnili experti z ruského ústavu OKBM ve spolupráci s badateli z OKB Gidropress, NIKIET a Kurčatovova institutu fyziky a energetického inženýrství.

Inteligentní energetická síť se dá vybudovat jen v těsné spolupráci energetického, informačního, telekomunikačního i elektrotechnického průmyslu a dodavatelů investičních celků.

Reaktor používá k chlazení a k přenosu tepelné energie 260 t tekutého sodíku. Jeho tepelná vodivost je 100krát větší než vykazuje voda aplikovaná k přenosu energie a chlazení v současných typech reaktorů. Co se týká nákladů na stavbu reaktoru CEFR, ty dosáhly v přepočtu 350 mil. USD.

Projekt pozorně sledovali čínští inspektoři z Chinese National Nuclear Corp. (CNNC). Podle nich vznikl dobrý základ k dalšímu výzkumu pokročilých jaderných technologií. Xu Mi, šéf programu vývoje CEFR v institutu CIEA, uvedl, že nová jednotka byla připojena k síti zatím s výkonem odpovídajícím 40 % její kapacity. Další krok spočívá v navýšení výkonu až na 100 % celkové kapacity výroby elektřiny. Zvládnutí této technologie je podle něj pro Čínu důležité, neboť bude použita při stavbě vlastních komerčních rychlých reaktorů na výrobu elektřiny.

Podmořské elektrárny

Zatím ještě jen inženýrská vize. První skutečný podmořský reaktor Flexblue však chtějí spustit Francouzi. Má to být nejpozději v roce 2017, nedaleko normandského Cherbourgu. Nehrozí mu teroristické útoky, ani pád dopravního, či jiného letadla. Nehne s ním zemětřesení, ani vlna tsunami. Konstruktéři z francouzské společnosti DCNS využijí zkušenosti z projektování, stavby a údržby francouzských ponorek i povrchových vojenských plavidel.

Podmořský jaderný blok vytvoří ocelový válec o délce kolem 100 m a o průměru 15 m. DCNS jej spustí na mořské dno do hloubky 100 m. Firma odhaduje poptávku po reaktorech Flexblue v nejbližších dvou desetiletích na 200 kusů. Novou technologii využijí především rychle se rozvíjející země, ostrovní státy a vzdálené aglomerace. Flexblue je vhodný pro lokality se 100 000-1 000 000 obyvatel. Elektrický výkon zařízení se bude pohybovat v rozmezí 50-250 MW.

Jen v SRN by měly tzv. smart grids propojit na 40 miliónů domácností, 40 miliónů automobilů a 2 milióny podniků v jednu inteligentní energetickou síť.
Jen v SRN by měly tzv. smart grids propojit na 40 miliónů domácností, 40 miliónů automobilů a 2 milióny podniků v jednu inteligentní energetickou síť.

„Technicky není výstavba podmořských jaderných bloků složitá,“ prohlásil šéf oddělení společnosti DCNS pro civilní jadernou energetiku André Kolmayer. „Problémem může být veřejná a psychologická přijatelnost podmořské jaderné elektrárny.“

„Zájem o malé reaktory má dva důvody. Umožňují zemím, které nedisponují jaderným průmyslem, využívat výhod jaderné technologie, aniž by musely budovat nákladnou infrastrukturu pro výstavbu a provoz tradičních velkých jaderných bloků a připravovat potřebné odborníky. Reaktory Flexblue lze instalovat ve vzdálených a těžko dostupných místech, kde by výstavba velké jaderné elektrárny stála neúměrně mnoho,“ dodává šéf výzkumu ve Fondu pro strategické studie a autor Světového nukleárního atlasu Bruno Tetrais.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Větší důraz na přínos nových řešení

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: