Témata

15.6.2013 Může se jaderná energie zmenšit? Hala firmy Babcock & Wilcox ve Virginii, kde běží prototyp jejího jaderného reaktoru mPower. Vzhledem k nižšímu výkonu se obejde bez klasické chladicí věže velkých elektráren.

BUDOUCNOST JÁDRA Výrobci jaderných reaktorů se obracejí k segmentu malých zdrojů. Reaktory o výkonu od několika megawattů jsou určeny v první řadě pro izolované obydlené oblasti. celý článek

25.3.2013 Má slojový metan v ČR perspektivu? Ve slezském podzemí je na 100 mld. m3 uhelného metanu. Dokážeme ho vytěžit?

SLOJOVÝ METAN Břidlicový plyn a ropa jsou mediální hvězdy globálního trhu s energetickými surovinami. V ČR si na podobný statut brousí zuby slojový metan. celý článek

16.3.2013 Pasivní, nebo aktivní zabezpečení reaktorů?

 PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST Mezinárodní výběrové řízení na dostavbu JE Temelín spěje ke svému vyvrcholení. Po vyřazení nabídky společnosti AREVA zůstávají ve hře pouze 2 žhaví kandidáti: celý článek

3.3.2013 Inovace na XX. ročníku Infothermy ↑ Nasazením komínových regulátorů a ventilačních hlavic TEWIKO Systems s.r.o.  do soustav s atmosférickými kotli (kondenzačními a přetlakovými 6%) a účinnou  kombinací jejich funkcí se zlepší ekologické parametry, ale i citelně zlevní náklady na  paliva: u dřeva až 38 %, u uhlí až 23 %, u plynu a topných olejů až 12 %.

TEPLÁRENSTVÍ V ČR se spotřebuje bezmála 150 tis. TJ tepla. Z toho připadá na průmyslovou sféru více než 87 tis. TJ. celý článek

1.3.2013 „Revoluce“ břidlicového plynu a ropy: V Evropě budeme postupovat střízlivěji? Tento obrázek u nás ještě dlouho neuvidíme. Česká exekutiva se nadále staví k břidlicovému plynu a ropě zdrženlivěji.

BŘIDLICOVÝ PLYN A ROPA  Všechno tomu nasvědčuje. Boom stále aktivnějšího geologického průzkumu, přípravy i vlastní těžby tzv. břidlicového plynu a ropy celý článek

10.1.2013 CZ Biom namítá k akčnímu plánu na podporu biomasy

 BIOMASA  Vláda ČR schválila Akční plán pro biomasu pro období 2012-20. Nový dokument nevyvolal jen souhlasné reakce. celý článek

10.12.2012 Změní chytré sítě energetiku?

MEZINÁRODNÍ KOOPERACE První zkušenosti z provozu tzv. chytrých energetických sítí (smart grids) a chytrého měření (smart metering). celý článek

28.11.2012 Emisní povolenky a česká energetika: potřebují se, nebo si protiřečí? Ideální (bohužel zatím nereálný) stav z pohledu ekologů i lékařů: elektrárenské a teplárenské komíny bez emisí. Foto: Isifa

EMISE V ČR Stav českého ovzduší, vod a půd se v poslední dekádě mírně zlepšuje. Kritiky současné fosilní energetiky a teplárenství toto tempo, ani aplikované technologie neuspokojují. celý článek

20.11.2012 Dostaví Česká republika Temelín? Jaderná elektrárna Temelín by se měla do roku 2023 rozšířit o další 2 reaktory. Hodnota díla se bude podle odhadů odborníků pohybovat v rozmezí 200-300 mld. Kč. Takto si dokončenou investici představují v animaci technici z AREVY.

JADERNÁ ENERGETIKA V ČR Dlouhé období spekulací o osudu jaderné elektrárny Temelín (JETE) končí. Bude rozšířena o 2 nové bloky. celý článek

10.10.2012 Čím nahradíme energetickou a teplárenskou surovinu č. 1? K začátku roku 2012 ČR disponovala zásobami hnědého uhlí (neblokovanými ÚEL) ve výši přesahující 822 mil. t. Jeho těžba a zpracování však vytváří řadu organizačních, ekonomických i ekologických problémů.

HNĚDÉ UHLÍ Základní domácí fosilní energetická a teplárenská surovina je po desetiletí neměnná - hnědé uhlí. celý článek

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 78 9 >
 
 

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: