Starosti s trafostanicí nechejte na LUMIUSu

17.4.2015

PRO PODNIKY - Lumius nově nabízí zákazníkům i komplexní služby správy a údržby energetických systémů nízkého i vysokého napětí.

Starost o energetická zařízení pohodlně, jednoduše a bez starostí. Přesně to nabízí svým zákazníkům v České republice od nového roku nově společnost Lumius. Rozšířila svou nabídku o oddělení energetických služeb, které zákazníkům nabízí kompletní servis v oblasti správy a údržby zařízení vysokého i nízkého napětí, včetně sledování kvality dodávek elektřiny.

martin_krocil_d_003.jpg

„Služba vychází vstříc přáním řady našich zákazníků,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Martin Kročil. Nové služby jsou založeny na tradičním přístupu firmy, kterým je na minimum snížit zátěž pro klienta a nabídnout mu jistotu a spolehlivost.

 Zástupci Lumiusu tedy například mohou pro zákazníky sledovat termíny pravidelných kontrol, které pak provedou zkušení a certifikovaní technici, v případě zájmu přímo za přítomnosti zákazníka. V případě nutnosti Lumius zajistí provedení nutných úprav, včetně případů kompletních rekonstrukcí, a to „na klíč“ od návrhu, přes provedení až po předání zákazníkovi. Lumius může také zajistit smlouvu o provozování energetického zařízení u zájemců (především malých firem), kteří nemají mezi zaměstnanci oprávněnou osobu pro manipulaci se zařízením vysokého napětí.

Komplexní služby správy a údržby energetických systémů nízkého i vysokého napětí - pohodlně, jednoduše a bez starostí ...

Služby se týkají prakticky všech vysokonapěťových zařízení a systémů i energetických zařízení, a zahrnují tak například pravidelné prohlídky trafostanic či dalšího zařízení a technické poradenství v této oblasti. Současně nabízí Lumius i možnost revize zařízení nízkého provozu, hromosvodů, atd. 

Velmi neobvyklou službou může být rovněž sledování kvality dodávek elektřiny koncovým odběratelům. „Spory mezi distributorem a odběrateli jsou často velmi obtížně řešitelné, protože kvalita odběrů je těžko dokazatelná,“ říká Martin Kročil. Lumius ale nabízí zákazníkům možnost trvalého měření parametrů odebírané elektřiny v delším časovém období, které poskytuje zákazníkovi nejen detailní přehled o jeho odběrech, ale také průkazný materiál při případném vyjednávání s distributorem.

(spe)

lumius_logo.jpg

Svět plný energie > Aktuality > Starosti s trafostanicí nechejte na LUMIUSu

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: