Společně vracíme lidi do života: Božena Jirků

11.3.2013

BOŽENA JIRKŮ Co vznikne ze spolupráce prosperující firmy ochotné pomáhat s jednou z nejznámějších nadací? V každém případě dobrá věc, kterou bylo založení Nadace LUMIUS.

U jeho zrodu byla a na fungování se zásadně podílí i ředitelka Nadace Charty 77 a Konta BARIÉRY, paní Mgr. Božena Jirků.

 14.jpg

Nadační projekt Konto BARIÉRY je u nás za 20 let působnosti jedním z nejznámějších a nejdéle fungujících projektů. Dnes je v takové pozici, že si ho sponzoři a partneři sami vyhledávají, nebo je potřeba oslovovat stále další a nové?

Přestože stálých podporovatelů Konta BARIÉRY, kteří se pravidelně vracejí, je hodně, příkladem je neopakovatelná, dvacet let trvající veřejná sbírka, do které je zapojeno 40 000 lidí. Musíme hledat nové kontakty a vymýšlet zajímavé projekty, do nichž se budou chtít zapojit. Je to také o četných osobních setkáních a o navazování někdy až úzkých vztahů, které vzbudí vzájemnou důvěru, díky níž se pak lépe komunikuje. Jedna z možných cest, jak se k nám společnosti dostanou, je také prostřednictvím žádostí, jež k nim přicházejí.

Pro založení nadace se rozhodla i společnost LUMIUS. Jak došlo ke spolupráci s Kontem BARIÉRY a jak se dále vyvíjela?

Společnost LUMIUS jako firmu, která chce dělat charitu, k nám přivedl dlouholetý partner, který nás před lety učil komunikaci a reklamě. Po několika schůzkách, na kterých se její dva mladí manažeři dozvěděli, jak funguje naše nadace a jaké jsou možnosti, se rozhodli požádat nás o pomoc se založením vlastní nadace a dohodli jsme se na vzájemné kooperaci. Za setkání jsem moc ráda, protože mezi námi vznikl dobrý partnerský vztah, umožňující tvůrčí a efektivní spolupráci.

V čem vidíte vzájemný přínos?

Těší mě, že jsem potkala lidi, kteří se o věc osobně zajímají, učí se od nás a my od nich a chtějí učit charitě i své zaměstnance. Naše největší pomoc je zcela bezplatná. Poskytujeme svoje know how, znalost prostředí, ze kterého se žadatelé rekrutují, znalost občanské společnosti i stovek, tisíců handicapovaných lidí. Umíme zaujmout stanovisko, poradit. V tom si nejvíce pomáháme. My samozřejmě víme, že musíme respektovat priority klienta. Ale opravdu to mezi námi báječně funguje.

Jedním z vašich projektů je Burza práce. Je třeba toto možná cesta pro firmy, které chtějí pomáhat?

Právě k tomuto účelu projekt vznikl. Pro handicapované je důležitá pomoc i ve smyslu jejich nového zapojení do aktivního života, čímž se myslí i uplatnění v zaměstnání. Projekt má motivovat firmy k zaměstnávání lidí s handicapem a tím je, jak já ráda říkám, „vracet je do života“. Náš zájem vychází i z toho, že již více než 10 let organizujeme a financujme projekt Stipendium BARIÉRY a o osud našich absolventů se staráme i po skončení studia. Proto otevřená Burza práce na našem webu a pravidelná setkávání firem a našich studentů.

Máte šanci vzkázat firmám, proč je potřeba přispívat!

Je to báječná možnost dát lidem, kteří měli v životě méně štěstí než my zdraví, novou šanci. Příležitost k obohacení kolektivu i sebe navzájem. Je však nutné, aby na to byl zaměstnavatel připraven. A i v tom se angažujeme. Umíme připravit různě zaměřená školení, na kterých se sejdou lidé s postižením s manažery té které firmy a společně si sdělují své možnosti, potřeby a snaží se domluvit, přizpůsobit pracovní podmínky tomu, aby mezi sebe tělesně handicapovaného, nevidomého anebo neslyšícího kolegu mohli přijmout. Prestižní může pro firmu být i zviditelnění na nějaké charitativní akci či získání naší ceny Zaměstnavatel bez bariér.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Společně vracíme lidi do života: Božena Jirků

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: