Směrnice o energetické účinnosti

10.12.2012

Po roce intenzivního projednávání se podařilo v Bruselu uzavřít znění směrnice o energetické  účinnosti.

 energie2.png

„ČR se snažila prosadit maximum svých zájmů a usilovala zejména o to, aby navrhovaná opatření mohla být fl exibilně aplikována v často se lišících podmínkách jednotlivých členských států. Účinné převedení do národních právních předpisů a následná realizace energeticky účinných opatření je podle mého názoru zásadní,“ uvedl český ministr průmyslu a obchodu M. Kuba s tím, že pro jednání o této směrnici byla charakteristická značná propast mezi postojem členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu.

Evropská komise také představila svou vizi evropské strategie pro rozvoj alternativních zdrojů energie do roku 2030. „Členské státy EU i Česká republika investovaly v posledních letech nemalé prostředky do podpory alternativních zdrojů energie (AZE). Zajištění řádného fungování trhu s elektřinou je naší prioritou, stejně jako odstranění distorze trhu, kterou dnes citelně vnímáme,“ komentoval M. Kuba představy Komise.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Směrnice o energetické účinnosti

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: