Slunce se může vyplatit i bez dotací

28.9.2015

spe_2015_03-7.jpgLUMIUS SLUŽBY - Obnovitelné zdroje mají být bez státní podpory, bude to jen dobře, říká ředitel nové divize společnosti Lumius Petr Správka. A přesto už nemusí být drahé.

Začneme jednoduše: Proč? Proč Lumius založil novou divizi a chce poskytovat svým zákazníkům nové služby?

Energetika je na technologické křižovatce. Nově bude fungovat kombinace centralizované a decentralizované energetiky. A my chceme nabídnout způsob, jak se na tuto budoucnost připravit. A to už nyní. Energetika, která tuto revoluci zaspí, může mít výhledově celou řadu problémů a stát se méně konkurenceschopnou. Role centralizovaných zdrojů a jejich postavení se bude měnit. Cenu totiž netvoří jenom trh, ale i mezní náklady na každou další vyrobenou jednotku energie – a ty jsou v případě obnovitelných zdrojů, hlavně FVE, VTE, MVE, téměř nulové. Což u zdrojů, vyrábějících energii z fosilních paliv, samozřejmě neplatí.

Z toho, co jsme si řekli předem, mě nejvíce zaujalo, že vidíte v České republice znovu velkou příležitost pro nové efektivní fotovoltaické systémy. Jaké to má důvody?

Ceny, návratnost a výkony fotovoltaických systémů jsou dnes úplně jinde, než byly v letech 2009 a 2010. Dnes můžete i bez dotací dosáhnout velmi zajímavé investiční návratnosti a ceny vyrobené energie – a to ceny v podstatě zafixované a bez regulačních poplatků státu za energie. Ale jen v případě, že dokážete vyráběný proud v maximální možné míře sami spotřebovat a implementovat takovou kombinaci úsporných a systémových opatření, která to zajistí.

Ve spojení se systémem Lumius smartHome dokázala na ukázkovém projektu fotovoltaika snížit spotřebu ze sítě v létě o 85 procent a za celý rok o 58 procent.

Navíc, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám navrhované legislativy, od příštího roku by mělo být možné pořídit si efektivní střešní fotovoltaickou elektrárnu do deseti kilowatt instalovaného výkonu jednoduše i bez licence. Vzhledem k výkonovému omezení snižuje toto opatření bariéry hlavně pro soukromníky, ale věříme, že podobná opatření budou realizována v i komerčním sektoru. Tam zvyšování podílu vlastní vyrobené energie ve spotřebě ve výsledku povede ke snižování provozních nákladů objektů a výroby – a přesně to bychom našim zákazníkům chtěli do budoucna nabídnout.

Takže to jde i bez dotací?

Ano, a je dobře, že už tohle období je za námi. Myslím, že je jen správně, aby byla výroba a spotřeba vlastní vyrobené energie v budoucnosti bez výrazných bariér vstupu a finančních podpor státu. Aby vydělávala či prodělávala jen na základě svých praktických provozních vlastností a výkonů – tedy na základě toho, co vyrobí nebo nevyrobí. Budoucnosti tohoto sektoru energetiky to jedině prospěje.

Za jakou cenu se tedy dají podobné projekty pořídit a jaká je výsledná cena elektřiny?

Záleží do značné míry na konkrétních okolnostech, ale cena 1 kWp efektivního fotovoltaického systému se pohybuje dnes zhruba kolem 35 tisíc korun za jeden kilowatt instalovaného výkonu. Před pěti lety se cena pohybovala kolem 3500 euro za stejný výkon. Při rozpočtu na dobu životnosti panelu, tedy 20 až 25 let, vám dnes vychází cena proudu pro vlastní spotřebu kolem 1,50 koruny za kilowatthodinu a někdy i méně. Avšak pod podmínkou, že jste opravdu schopni pečlivě využívat všechnu vyrobenou energii ve vlastní spotřebě – ale to je dnes díky chytrým systémům řízení možné.

Jen 1,50 Kč a možná i méně můžete ve výsledku zaplatit za elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny, pokud je projekt dobře připravený

Co si muže čtenář představit pod pojmem chytré systémy?

K tomu, abychom opravdu mohli využívat co nejefektivněji vlastní vyrobenou elektrickou energii ve spotřebě, je nutné vybavit FVE a objekt zařízením, které bude schopno nejen mapovat aktuální spotřebu elektrické energie v zařízeních instalovaných v objektu, ale hlavně i reagovat kupříkladu na redistribuci vyrobené energie, a to do samotné spotřeby anebo akumulace do bateriových systémů, teplé užitkové vody apod. A k tomu, aby tento systém byl co nejúčinnější, je potřeba mít i přehled o chování objektu a zařízeních v něm. Proto pro naše zákazníky máme připravené efektivní fotovoltaické systémy, které budou vybaveny našimi produkty Lumius smartHome, Lumius Rack a Lumius smartFactory. Tyto chytré regulační systémy budou schopny automaticky nejen plnit roli optimalizátora toku vlastní vyrobené energie v objektu, zároveň také umožní optimalizovat náklady na vytápění a spotřebu energií a provoz objektu jednoduše přes webové rozhraní.

Ceny elektřiny na burze jsou ale dnes podstatně nižší, v podstatě poloviční?

Ovšem, ale to je jen cena samotné elektřiny, bez všech dalších poplatků, které podléhají regulaci. Která je navíc na historickém minimu, a nelze spoléhat, že to tak zůstane. Při pohledu do minulosti vlastně musíte předpokládat, že cena se bude hýbat. Elektřina z vlastního zdroje je pojistkou proti cenovým výkyvům. A má i tu velmi podstatnou výhodu, že by ji neměla příliš ovlivňovat ani rozhodnutí regulátora, třeba o změně poplatků za distribuci a podobně.

V čem se v poslední době panely zlepšují? Ceny už nepadají tak rychle jako v předchozích letech...

Ne, to ne, ale stoupá jmenovitý výkon. Jinými slovy, zvyšuje se účinnost panelů, které mají vyšší účinnost. Místo hodnot řekněme od 12 do 16 procent se pohybuje až v hodnotách okolo 20 až 22 procent. To se nezdá možná jako velký rozdíl, ale na stejné ploše vyrobíte mnohem více elektřiny – vlastně téměř až dvojnásobek. A to v důsledku samozřejmě také snižuje náklady na pořízení a instalaci.

Co se podle vás čeká v brzké době?

Zajímavý bude vývoj v akumulaci energií, tedy hlavně baterií. Pokud dojde k avizovanému poklesu cen v nejbližších letech, bude to opravdu významná změna.

Zoom galleryCo můžou zákazníkům nabídnout chytré systémy řízení energií? Jaké jsou jejich možnosti?

Velmi mnoho. Pokud jsou správně nastaveny, znamená to, že je možné například optimalizovat spotřebu energie tak, aby zákazník co nejvíce využíval svou vlastní elektřinu a neplatil elektřinu ze sítě. Rozdíly mohou být zásadní a použití podobných systémů je klíčové, pokud chcete dosáhnout cen za kilowatthodinu, které jsem zmiňoval, tedy řekněme pod korunu padesát. V takovém případě musíte využít nejlépe přes 90 procent energie, kterou panely vyrobí, a to nejde bez chytrého řízení a a dalšího možného využití.

Jak to v praxi vypadá?

Uvedu jako příklad demonstrační projekt na rodinném domku v Lužických horách, kde „hloupá“ fotovoltaická výrobna bez efektivního řízení – tedy v podstatě jen panely na střeše a třífázový střídač – sice vyráběly dostatek elektřiny, ale většina jí odtékala zbytečně do sítě. Ve spojení se systémem řízení Lumius smartHome dokázala fotovoltaika snížit spotřebu ze sítě v létě o 85 procent a v celkové roční bilanci domu je 58 procent roční spotřeby energií pokryto z vlastních zdrojů FVE. Naším hlavním cílem bylo nespotřebovanou energii akumulovat, a to buď do integrovaného zásobníku teplé vody, ze kterého se využívala pro vytápění a potřebu teplé užitkové vody. A zároveň jsme jí část ukládali do elektromobilu, který jsme pro testování Lumius smartHome měli k dispozici.  

Děkujeme za rozhovor...

(spe)

Představení LUMIUS EBS

logo_lumius_v2.jpgNová divize společnosti Lumius, Energy Building Solutions, zákazníkům nabídne služby, které jim umožní plně využít technologický pokrok v energetice v posledních pěti letech. Primárně zákazníkům nabízí řešení v implementaci a využívání moderních postupů, které snižují a optimalizují provozní náklady objektů soukromého, komerčního a veřejného sektoru. To vše při zajištění plného komfortu provozu či bydlení.

V portfoliu firmy naleznete nejen služby a produkty nabízející řešení spojené s optimalizací energií a úspor, ale i vývoj, projekci a realizaci zdrojů vyrábějících tzv. šetrnou energii z obnovitelných zdrojů. Jejich následná technická správa, servis a monitoring vyškoleným a odborně zdatným týmem techniků je i pro LUMIUS EBS základním předpokladem pro kontinuální a dlouhodobě udržitelný rozvoj nové divize skupiny Lumius.

Zoom galleryIng. Petr Správka: Narodil se v roce 1979, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má zkušenosti z manažerských pozic v soukromém sektoru i státní správě. V oboru distribuovaných zdrojů se pohybuje už od roku 2010.

 

Svět plný energie > Rozhovory > Slunce se může vyplatit i bez dotací

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: