Slovenská elektrina na Balkán

30.12.2015

ROZVODNÁ SIEŤ - Európsky pomalým tempom, ale predsa pokračuje stavba 400-kilovoltových vedení medzi Slovenskom na trasách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka.

shutterstock_131296874.jpgNové vedenia majú zvýšit bezpečnosť prevádzky slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Taktiež dávajú šancu pre lepšie uplatnenie nových jadrových blokov Atómovej elektrárne Mochovce, ktoré sa v súčasnosti dostavujú. Nové vedenia totiž umožnia väčší priestor na vývoz elektriny vyrobenej v treťom a vo štvrtom mochoveckom jadrovom bloku smerom na Balkán, ktorý trpí nedostatkom elektriny.

Nové vedenia medzi Slovenskom a Maďarskom by mali byť postavené do konca roka 2018, ale zadávateľ (Slovenská elektrizačná prenosová sústava – SEPS) už varuje, že môžu mať určitý sklz. Momentálne sú v štádiu pred začatím procesu územného konania. S fyzickou výstavbou vedení sa začne až po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia a ide v podstate o veľmi krátky proces, rádovo mesiace.

Výstavba nových vedení by si mala na slovenskej strane vyžiadať spolu s úpravami v koncových rozvodniach zhruba 60 miliónov eur. Táto suma však nemusí byť konečná. Približné náklady na realizáciu budú známe až po ukončení verejného obstarávania na výber realizátora stavby.

60 mil. € by si mala vyžiadať výstavba nových vedení na slovenskej strane  

Keďže slovensko-maďarský profil bol identifikovaný ako jedno z úzkych miest vo východnom regióne centrálnej Európy, jeho posilnenie patrí medzi prioritné projekty spoločného záujmu. Práve na slovensko-maďarskom profile v niektorých časových obdobiach vznikajú také prevádzkové stavy, keď musí SEPS zabezpečiť bezpečnú prevádzku rôznymi neštandardnými prevádzkovými opatreniami.          

Svět plný energie > Slovensko > Slovenská elektrina na Balkán

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: