Slnečné elektrárne sa zmenšia

5.6.2013

FOTOVOLTAIKA Od 1. júla sa na Slovensku sprísňujú podmienky pre podnikanie v odbore obnoviteľných energií, predovšetkým fotovoltaiky.

Začnú platiť ďalšie ustanovenia novely o obnoviteľných zdrojoch energie.

Veľkým solárnym parkom na Slovensku odzvonilo.
Veľkým solárnym parkom na Slovensku odzvonilo.

Podľa slovenského regulátora boli na konci minulého roka v Slovenskej republike nainštalované fotovoltaické panely s celkovým výkonom 543 MW v 1633 zariadeniach. Číslo nebolo úplne presné, pretože stále prebiehajú šetrenia niektorých prevádzkovateľov, ale momentálne je na Slovensku nainštalovaný zhruba štyrikrát menší výkon vo fotovoltaike než v ČR, a teda aj približne dvakrát menší nainštalovaný výkon na hlavu. (V ČR bolo v marci 2013 v prevádzke 2072 MW v 21 925 prevádzkach.)

Mohlo by sa zdať, že Slovensko môže byť so súčasným stavom viacmenej „spokojné“, čiastočne preto, že zvládne situáciu lepšie než mnohé okolité štáty. I tak však SR pristúpi k ďalším úpravám legislatívy solárnej energetiky.

V januári schválil slovenský parlament zákon, ktorý napríklad zvýšil možnosť regulátora nastavovať výšku podpory. Väčšina ustanovení začala platiť od apríla 2013, platnosť niekoľkých z nich však bola obmedzená až od 1. júla 2013.

Najdôležitejšie je ďalšie obmedzenie veľkosti fotovoltaických elektrární. Aby niektorá z nich dosiahla na finančnú podporu od štátu, nesmie mať vyšší maximálny výkon než 30 kW, namiesto doteraz platných 100 kW. Slovensko sa dotiahlo na českú legislatívu, ktorá obmedzuje výkon dotovaných FVE na rovnakú hranicu. (Hoci ju v ČR niektorí prevádzkovatelia obchádzajú inštaláciou niekoľkých zdrojov v jednom areáli či dokonca údajne i na jednej streche.)

Slovenské ministerstvo v návrhu novej Energetickej koncepcie uvádza, že podpora výkupu elektriny z OZE by mala byť zrušená v roku 2020.

Výška podpory pre elektrinu vyrobenú v solárnych elektrárňach by sa nemenila. V prípade priameho výkupu je cena 119,11 €/MWh. V roku 2012 bola 194,5 €/MWh a slnečné elektrárne postavené do roku 2010 získali nárok až na 430 €/MWh. Garantovaná výkupná cena v priebehu dvoch rokov spadla takmer o tri štvrtiny.

Net-metering?

V ďalších rokoch bude podobný trend, podpora sa bude ďalej upravovať, hoci „český model“ úplného zrušenia podpory pre FVE sa v roku 2014 pravdepodobne realizovať nebude. Slovenské ministerstvo v tohtoročnom návrhu Energetickej koncepcie uvádza, že podpora výkupu elektriny z OZE by sa mala úplne zrušiť v roku 2020.

Zaujímavou myšlienkou, o ktorej sa na Slovensku už dlhší čas hovorí, a ktorá by mohla byť realizovaná od roku 2014, je zavedenie metódy tzv. Net-metering. Je navrhovaný pre malé zdroje do výkonu 10 kW, teda v podstate pre domové inštalácie. Net-metering je „účtovná“ metóda, ktorá na pohľad vyniká jednoduchosťou. Meracie zariadenie zaznamenáva tok elektriny v oboch smeroch: do objektu i z neho.

Za určité obdobie, spravidla raz za rok, sa bilancia elektriny medzi prevádzkovateľom malej FVE a distribútorom spočíta. Účtovanie môže prebiehať rôznymi spôsobmi, na Slovensku sa však zatiaľ debatuje o spôsobe, podľa ktorého by sa cena odobranej a dodávanej elektriny účtovala v pomere 1:1. Domácnosť zaplatí za odobranú energiu čiastku zníženú o hodnotu energie dodanej do siete. Ak domácnosť vyrobí a do siete pošle viac elektriny, než koľko odoberie, nedostane nič navyše.

screen_shot_2013-10-31_at_17.24.46.png

Tento model podpory je elegantný v tom, že odstraňuje jeden zo zásadných problémov malých fotovoltaických elektrární: nerovnováhu výroby a spotreby. Rozvodná sieť predstavuje „virtuálny akumulátor“, kam si prevádzkovateľ fotovoltaickej elektrárne ukladá prebytočnú elektrinu a odkiaľ si ju zase v prípade potreby vezme.

Návrh zatiaľ nemá jednoznačnú politickú podporu, takže jeho prijatie je momentálne nepravdepodobné. V hre je však ešte možná finančná podpora tohto projektu z Európskej únie, ktorú by Slovensko rado získalo, a tak nie je úplne bez šancí. Pri správnom nastavení výhodnom pre obchodníkov s elektrinou by mohol i malovýrobca prispieť k zlepšeniu povesti fotovoltaiky a azda i pomôcť nájsť odpoveď na otázku, či a ako možno v súčasnosti podporovať obnoviteľné zdroje.

Autor: spe

Svět plný energie > Slovensko > Slnečné elektrárne sa zmenšia

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: