Škrtání investic je svůdná cesta do pekel

24.3.2014

Vladimír Fajtl, technický ředitel největšího českého výrobce cihel, firmy HELUZ, odpovídá na naše dotazy.

Výroba cihel je plně automatizována. I proto je otázka nákupu energií tak důležitá.
Výroba cihel je plně automatizována. I proto je otázka nákupu energií tak důležitá.

Jak moc se to u vaší výroby daří, výroba cihel teplo potřebuje a bude potřebovat vždy, ne?

My jsme například zasahovali i do výrobních směsí. Do těch se začaly přidávat spalitelné látky, které střep jednak vylehčují, jednak jejich hoření přispívá k výrobnímu procesu. Můžou to být dřevěné piliny, papírenské kaly, popílky, drcená sláma a tak dále. Často to původně byl odpad, dnes už často nejsou tyto materiály zadarmo a někdy je jejich využití ekonomicky na hraně, a tak neustále hledáme nové možnosti a nové suroviny.

Takže u vás v oboru se odpad mění na cennou surovinu?

Ano, to se stává neustále. Podobně jako ceny energií, to je také neustálý koloběh. Nejprve jsou producenti „odpadu“ vděční, že je ho zbavíte, pak za něj pomalu začínáte platit, musíte cenově soutěžit s konkurencí a nakonec to může skončit jeho nedostatkem. Třeba dřevěné piliny byly v podstatě zbytková surovina, pak se rozhodlo, že budou sloužit v energetice, a dnes je jejich cena pro mnohá původní využití příliš vysoká. Je to nevyhnutelné: jakmile jednou zvládneme technologické využití nějakého odpadu, stává se z něj zpoplatněná surovina.

A můžeme konkrétně prozradit, jaké jsou konkrétní výsledky?

V roce 1990 byla průměrná spotřeba energií – tedy elektřiny i plynu – kolem 550 až 600 kilokalorií na kilogram vypálené hmoty. Dnes se musíme vejít do zhruba 250 až 280 kilokalorií na kilo. Kdybychom se nedokázali neustále zlepšovat, už bychom v oboru nebyli. Od privatizace cihelny v roce 1992 neustále pracujeme na snižování nákladů na výroby. Během celých 22 let se na provozech upravovalo, modernizovalo a investovalo.

Takže ani v cihlářství člověk nemůže zůstat stát na místě.

Přesně tak. Dnes je výroba cihel vysoce specializovaný a automatizovaný proces. V našem nejnovějším závodě v Hevlíně na Znojemsku se denně vyprodukuje zhruba 40 kamionů cihel, ale na směně jsou jenom čtyři lidé, vykonávající v podstatě dohled nad činností zařízení. Veškerou práci vykonávají automatické a robotizované linky.

Heluz jako firma má tu výhodu, že náš majitel věřil v průběžné investice, a tak neustále hledáme a realizujeme nové nápady a postupy, jak výroby vylepšit a zefektivnit. I díky tomu se nám zatím daří překonávat krizi, která ve stavebnictví v současné době je. A která mimochodem podle mého jen tak neodezní, protože tenhle obor se obvykle dostane z potíží až jako poslední, až všichni ostatní znovu získají chuť stavět a investovat. Ale abych se vrátil k nám: díky průběžným investicím a modernizaci jsme dokázali udržet provozy ve výrobě i v době, kdy všichni výrobci stavebních hmot byli nebo stále jsou pod velkým tlakem a kdy se výrobny i zavíraly. Víte, tři z našich čtyř provozů byly postaveny v 60. a 70. letech, a bez modernizace by byly zoufale zastaralé. Naštěstí se ale u nás na tyto investice nezapomnělo v dobách konjunktury.

Vy jste v krizi ale také hledali nové trhy, že?

To ano, zhruba čtvrtinu naší produkce vozíme za hranice. Především na Slovensko, méně do Rakouska a Polska. Před 20 lety jsme masivně vyváželi do Německa, ale dnes je situace zcela opačná a němečtí výrobci z příhraničních oblastí vozí k nám do republiky. Díky tomu, že koruna byla silná, jim dovozy vycházely ekonomicky poměrně příznivě.

Kde všude se dá najít inspirace k hledání nových postupů a technologických úprav?

Nejsem velký milovník energetických auditů a podobných věcí právě proto, že si myslím, že se musí hledat úsporná opatření neustále, a ne jen jednou si nechat zpracovat nějaké hodnocení, odstranit největší chyby, a tím to považovat za vyřešené. Ale na druhou stranu je pravda, že firmě čas od času prospívá, když přijde někdo zvenčí a přinese nové zkušenosti nebo pohled na věc. Já jsem si také před 20 lety myslel, že děláme všechno dobře. Až když náš majitel zprivatizoval další závody, tak jsem poznal, že jinde dělají některé věci lépe. Některé samozřejmě naopak zase hůře.

Co inovace v samotné firmě?

Je důležité mít lidi, kteří přicházejí s novými nápady, kteří aktivně hledají nové postupy a možná vylepšení. Samozřejmě, nemá k tomu sklony každý – chce to takříkajíc kutily od přírody. Když se sejde ve firmě tým takových lidí, kteří mají chuť někam to dotáhnout a něčeho dosáhnout, je to skvělé. A ještě lepší je, když ti lidé ve firmě zůstávají a mají neustále pocit, že je co vylepšovat a posunovat dále. Na provoz podniku se nemůže koukat v krátkodobé perspektivě dvou tří let, to může snadno klamat. Je snadné získat dobré výsledky, když osekáte investice, údržbu a podobně. Ano, dva, tři roky to bude vypadat na papíře dobře, ale po takovém managementu zůstane firma bez perspektivy. Krizi odoláváme, i když jsme byli nucenizeštíhlit výrobu, jako ostatně i většina výrobců stavebních hmot, protože jsme ve „zlatých časech“ investovali trvale a průběžně, říká Vladimír Fajtl, technický ředitel největšího českého výrobce cihel, firmy Heluz.

Kolik energie ročně spotřebujete a k čemu?

Za rok spotřebujeme přibližně 200 GWh energie v zemním plynu a přibližně 35 GWh v elektřině. Pro nás je tedy hlavní energetickou komoditou plyn, který používáme na výpal a sušení cihlářského zboží. Spalujeme ho přímo v pecích, jen na teplo. Elektřina se z něj nevyrábí, to z technologického hlediska není možné.

V tom případě vás vývoj cen energií v posledních letech příliš netěší?

Samozřejmě, že příliš ne. Ale my víme, že situace na trhu je jako na houpačce. Já už něco pamatuji, v cihlářském průmyslu jsem 36 let. V roce 2008 stála megawatt hodina zemního plynu – jen jako komodity – kolem tisíce korun. O dva roky později byla na 450 korunách, a pak zase pozvolna stoupala, i když zaplaťpánbůh zatím nedosáhla vrcholu z roku 2008.

Doufáte, že by se trend mohl znovuobrátit?

To jistě doufáme. Ale předvídat si netroufnu. Znám jediný nástroj, který něco takovéhoumožňuje, a to je křišťálová koule. My musíme především šetřit – a to je špatný výraz, přesnější je, že opravdu musíme trvale snižovat energetickou náročnost.

Co to u vás znamená?

To je celá řada různorodých opatření. Úspory přinesla v našem případě i změna v sortimentu. Dnes děláme cihly s výrazně nižší – až poloviční – hmotností na stejný objem v porovnání třeba s cihlou plnou. Gros výroby se tak změnilo na cihly s vylehčeným střepem. Samozřejmě, dělají se i cihly s vyšší objemovou hmotností, jako například plné cihly akustické, ale hlavně jako speciální sortiment. Dělá se i spousta dalších opatření, například prodlužujeme pece, zlepšujeme využívání tepla v rámci výrobního procesu. To jde například tak daleko, že zboží vychází z pece v podstatě studené, aby žádné teplo neopustilo pec zbytečně a nezůstalo nevyužito.

PROFIL FIRMY:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Firma Heluz je největší český výrobce cihlářského zboží. Vznikla privatizací cihelny v Dolním Bukovsku ve prospěch rodinných příslušníků původních majitelů, od té doby postupně expanduje a roste. V roce 1993 tak činil obrat firmy 111 milionů korun, v roce 2011 se poprvé obrat vyhoupl přes 1,5 miliardy korun. Společnost dnes vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku u Českých Budějovic, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, překladů a cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma se nacházejí dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Škrtání investic je svůdná cesta do pekel

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: