S výrobou elektřiny jsme museli přestat

27.2.2015

TOS VARNSDORF – Naši produkci elektřiny ukončila změna v zákoně, říká Petr Frank, vedoucí oddělení energetiky strojírenského podniku TOS VARNSDORF a.s.

Jakou má TOS zhruba spotřebu energií a v jaké podobě?

Ročně za ně utratíme kolem 23 milionů korun. Nákladově je to rozděleno téměř půl na půl mezi elektřinu a plyn, přičemž u každé z nich je trochu jiná situace. Elektřina je v důsledku téměř dvakrát dražší než plyn. Elektřiny odebíráme od dodavatele cca 5 gigawatthodin za rok za necelých 13 milionů, zemního plynu 11,7 gigawatthodiny za necelých 11 milionů korun.

Když si vezmeme, že současná cena silové elektřiny pro rok 2015 se na burze pohybuje kolem 35,5 EUR/MWh a cena plynu 23,5 EUR/MWh, tak je zcela zřejmé, že ta více než dvojnásobná cena elektřiny je způsobena z velké části podílem regulovaných poplatků.

Cena elektřiny je téměř ze dvou třetin tvořena regulovanými poplatky vymyšlenými státními orgány: poplatek za distribuci, příspěvek na podporované zdroje, systémové služby, daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, poplatek za činnost OTE. Oproti tomu regulovaná složka u ceny zemního plynu tvoří pouze cca 19 procent z celkové částky ceny plynu – platí se jen poplatek za distribuci plynu, poplatek za činnost OTE a DPH. V důsledku to logicky znamená, že výběr obchodníka se zemním plynem daleko více ovlivní celkovou cenu za energii, nežli výběr obchodníka s elektřinou.

Jak nakupujete?

Děláme výběrová řízení každé tři roky. Je to pro nás optimální časový odstup, protože si během této doby stihneme s dodavatelem vybudovat dobré vztahy a vzájemně se naučíme efektivně spolupracovat. Kratší perioda zřejmě není nutná, přece jen je s přípravou výběrového řízení nějaká práce a tedy i náklady, a výsledky nemusí této snaze odpovídat. Stejně jako řada jiných firem jdeme cestou postupných nákupů, takže v podstatě kopírujeme cenu burzovní a ve výběrovém řízení soutěžíme koeficient, který si dodavatel přidává k aktuálním cenám na burzách. To nám dává velkou pružnost ve výběru doby nákupu, jeho objemu a v důsledku tedy také ceny. Jak přesně to ale probíhá, záleží na dohodě s konkrétním dodavatelem. S některým musíte sledovat burzu prakticky neustále, v jiných případech to hlídá seriózní obchodník a vám stačí jen „džentlmenská“ dohoda, při které nákup uskutečníme v nejnižší ceně pro zvolené období.

TOS VARNSDORF se specializuje na strojní výrobu.
TOS VARNSDORF se specializuje na strojní výrobu.

Co vlastní výroba energie? Tu neprovozujete, nebo alespoň nezvažujete?

Ale ano. Při přechodu vytápění firmy z uhelného na plynové v roce 1998 jsme začali provozovat tři kogenerační jednotky českého výrobce o celkovém elektrickém výkonu 420 kilowattů, v roce 2012 jsme dožité kogenerace vyměnili a zároveň výkon zvýšili na 480 kilowattů. Jsme s tímto systémem kombinované výroby elektřiny a tepla obecně velmi spokojeni, neboť je máme výkonově postaveny tak, že veškerou vyrobenou elektřinu i teplo si celoročně spotřebujeme sami. Tím si jednak snižujeme v odběrovém diagramu elektřiny sjednanou roční i měsíční kapacitu a zároveň centrální plynovou kotelnu provozujeme prakticky pouze v zimní sezóně. Taktéž není zanedbatelný „zelený bonus“, který na tuto kombinovanou výrobu dostáváme. Od druhého pololetí letošního roku jsme ale kvůli změně legislativy v zákoně o podporovaných zdrojích energie po šestnácti letech nakonec provozování výrobny jako česká akciová společnost byli nuceni ukončit.

Vy jste jednotky odstavili?

Ne, to ne. Jednotky vyrábějí elektřinu a teplo i nadále, ale museli jsme nechat výrobnu provozovat společností s ručením omezeným. Souvisí to s požadavkem zákona, podle kterého od 1. 7. 2014 nemají nárok na státní podporu české akciové společnosti, které nemají ze sta procent zaknihované akcie. Naši majitelé chtějí mít zachovanou současnou podobu společnosti. Zajímavé je, a podle nás i velice diskriminační, že u akciových společností se zahraničním majitelem pro získání podpory stačí čestné prohlášení o vlastnickém vztahu, kdežto českým firmám se prokázání vlastnictví čestným prohlášením netoleruje. Že by české akciové společnosti byly pro stát nedůvěryhodné?

Ukončili jsme tedy licenci na výrobnu a výrobu energií pro náš podnik teď zajišťuje společnost s ručením omezeným, která si musela zažádat o licenci. My tedy nyní prodáváme s.r.o. zemní plyn a ona nám prodává elektřinu a teplo. Tady je vidět, jak jedna změna v legislativě dovede přidělat spousty administrativní práce. Abychom vše dali do souladu s legislativou, stálo mě to přes tři měsíce usilovné administrativní práce a spousty bezesných nocí.

Když pomineme u nás trochu nevyzpytatelné změny legislativy, co podle vás můžeme čekat na trzích s energiemi v příštích letech?

Samozřejmě je to těžké předvídat. Když se podíváte do nedávné minulosti, zjistíte, že poslední roky byly rušné. V případě elektřiny v konečném důsledku ceny neustále od roku 1991 rostly – došlo k osminásobnému zdražení: nejprve řízenou deregulací, před krizí podle mého hlavně spekulativním nárůstem cen, a od roku 2010 díky růstu příspěvku na podporované zdroje, tedy v našem případě hlavně všeobecně známému problému se solárními elektrárnami. Paradoxně se však právě podpora obnovitelných zdrojů promítla do ceny silové elektřiny, která v posledních letech na trzích klesá.

A co v případě zemního plynu?

U zemního plynu je situace nevyzpytatelná. Tvrzení, že cena plynu se vyvíjí podle ceny ropy a černého uhlí, asi není zcela pravdivé. A podle mého názoru ji, alespoň zatím, neovlivňuje ani novodobý fenomén břidlicového plynu či zkapalněného plynu, tedy LNG. Cena je spíše určována spekulacemi a zejména klimatickými podmínkami. Předchozímu poklesu ceny nahrávaly příznivé teploty v Evropě a současnému zvýšení zase přicházející ochlazení.

Závod firmy v severočeském Varnsdorfu.
Závod firmy v severočeském Varnsdorfu.

Máte nějaký odhad, jak byste zvládali výpadek dodávek plynu?

Dlouhodobé výpadky v dodávkách zemního plynu, zejména v mrazivém období, by pro nás měly nedozírné následky. Zatím k tomu naštěstí nedošlo a nic nenasvědčuje, že by to mělo nastat. Takzvaná „plynová krize“ v roce 2009, kdy Evropa zůstala od ruských dodávek odříznuta na dva týdny kvůli sporům mezi Ruskem a Ukrajinou, nám dala podnět se poprvé vážně zabývat alternativní náhradou za zemní plyn. Částečným, provizorním řešením by bylo pořízení zásobníků se stlačeným zemním plynem – CNG, kterým bychom mohli provozovat právě již zmiňované kogenerace. Ač velká většina dodávek zemního plynu pochází z Ruska, tak trochu nespolehlivé země, tak propojení plynovodů z Norska nás zatím v této oblasti nechává klidnými. Jelikož máme největší spotřebu plynu pro vytápění, v úplně nejkrajnějším případě lze otopnou soustavu ochránit před popraskáním z mrazu instalací elektrokotlů. Vše se ale odvíjí od „kdyby“, což není pro investice do alternativní náhrady zemního plynu dostačující důvod, takže ke konkrétním řešením by došlo, až by kritická situace skutečně nastala.

Profil firmy:

TOS VARNSDORF a.s.


Petr Frank, vedoucí oddělení energetiky strojírenského podniku TOS VARNSDORF a.s.
Petr Frank, vedoucí oddělení energetiky strojírenského podniku TOS VARNSDORF a.s.

Česká společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu, je výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Zrození firmy se datuje již od roku 1903. V roce 1995 byla firma zprivatizována zpět do soukromých rukou, a to ryze českých. Společnost se orientuje především na export: zhruba 90 % produkce směřuje za hranice ČR. K současným největším odběratelům patří Ruská federace, Polsko, Česká republika, SRN a další státy Evropské unie, Kanada, USA aj. Roste prodej do Číny, Indie, Brazílie a dalších států. Roční obrat firmy se pohybuje v posledních letech mezi 2 až 3 miliardami korun.

 

 

 

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > S výrobou elektřiny jsme museli přestat

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: