Rok 2012 nebude lehký

15.11.2011

ROK 2012  Zanedlouho vstoupíme do nového roku 2012. Politici, novináři i ekonomové jsou vzácně zajedno:

evropská ekonomika (a v jejím rámci i naše, česká) se v něm bude muset vypořádat s mnoha krizovými situacemi. Zeptali jsme se obchodního ředitele LUMIUS, spol. s r.o., Martina Kročila:

Martin Kročil, obchodní ředitel společnosti LUMIUS, spol. s r.o.
Martin Kročil, obchodní ředitel společnosti LUMIUS, spol. s r.o.

Jak přitom obstojí energetici?

Věřím, že se ctí. Na razantní ekonomický růst bude nutné zapomenout. Počty nově získaných klientů, jimž nabízíme své produkty a služby, se nebudou zvyšovat nijak dramaticky. Na druhé straně - o to více se musí prohloubit a zkvalitnit naše péče o stávající zákazníky.

Existuje recept na obchodní úspěch na energetickém trhu i na prahu krize?

LUMIUS dlouhodobě vykazuje solidní výsledky. Vydobyli jsme si renomé spolehlivého dodavatele elektřiny a zemního plynu jak na českém, tak na slovenském trhu. Klientům garantujeme nejenom zajímavé obchodní a cenové podmínky, ale i soubor poradenských a auditorských služeb, měřící a termovizní služby aj. Jsme jim schopni fundovaně poradit s fixací velkých i středních nákupů energií. Garantujeme realizaci objednávek z celoročního nákupu po etapách. Zákazníky podporujeme při maximálně efektivním využívání pohybů cen energií a plynu.

Krize – to není pouze kolísání cen, ale i poklesy spotřeby, insolvence některých klientů...

Přirozeně. Pokles poptávky, problémy s platbami a další neduhy v dodavatelsko-odběratelských vztazích se patrně zopakují. Osobně jsem přesvědčen, že už nebudou tak dramatické jako v I. vlně globální ekonomické krize z let 2008-10. Že jsme si z ní všichni odnesli řadu poučení a osobních zkušeností. Že se mnozí manažeři oprostí od tehdejší skepse a svazující nervozity. Že budou hledat racionální prorůstová řešení.

Bohužel, někteří to nezvládnou a jejich firmy se v pádu nezastaví. I na takové situace se musíme ve vedení firmy a bezprostředně v terénu, v přímém styku se zákazníky, včas a komplexně připravit. Mj. upravit své instrumentárium. Operativně vyhodnocovat a fixovat ceny energií. Přesvědčit klienty, že momentálně nejnižší jednotková cena nemusí být nutně optimální po celý rok. Nabízet jim možnost postupných nákupů. Vyhýbat se devastující penalizaci apod.

Logicky, z pohledu LUMIUSU to nebude bez rizik. Naší firmě i týmu kolegů, kteří v ní pracují, však plně důvěřuji. Sázím na kvalitu našich služeb i na kvalitu našeho styku se zákazníky v těžkých měsících, které přijdou. A že se nám to vše vrátí zpět, v jejich loajalitě vůči LUMIUSU, v etapě, až krize opět poleví.

To zní povzbudivě. Nicméně akcent na kvalitu a solidnost se nedá vynutit a garantovat jednostranně. Napomohl k tomu nový energetický zákon?

Určitě. Byl zapotřebí jako sůl. V ČR začal od podzimu platit. Před nás, dodavatele elektřiny a plynu, postavil řadu náročných úkolů. Nic proti tomu. Jenže stejně striktní už není vůči všem subjektům, jež působí na trzích s energií a plynem. Zákazník od nás očekává spolehlivé dodávky ve stanoveném objemu, ceně a kvalitativních parametrech. Do našich rukou však nová norma nevkládá adekvátní páky na tutéž kvalitu od subdodavatelů a partnerů. Nový zákon by si v řadě momentů zasloužil dopracovat.

Počátkem listopadu probleskla tiskem zpráva o akvizici lokální distribuční soustavy v Králově Dvoře u Berouna. Co vás k tomu vedlo?

Je to pro nás důležitý pilotní projekt. Nechceme přešlapovat na místě a omezovat se na pouhou dodávku elektřiny a plynu. Při letmém pohledu zvenčí: nic grandiózního. Služby pro komplex několika bytových domů. Když však dobře zvládneme péči o ně a získáme potřebné zkušenosti, otevřeme si cestu k aktivní účasti na dalším rozvoji lokálních distribučních sítí. Několik dalších projektů se už rodí.

Operativně musíme vyhodnocovat a fixovat ceny energií. Přesvědčovat, že momentálně nejnižší jednotková cena nemusí být nutně optimální po celý rok.

A není to také předzvěst nástupu LUMIUSU k tzv. inteligentním sítím a inteligentnímu měření?

Určitě. Také středoevropský region, v němž působíme, odstartuje v právě započaté dekádě dlouhodobý proces rozvoje smart grids a aplikací smart meteringu. Nemůžeme si dovolit ignorovat vědeckotechnický pokrok v oboru.

Vaši komoditou č. 2 je zemní plyn. Jeho spotřeba v západní Evropě stoupá. V ČR však řadu let stagnuje, resp. mírně klesá. Hledáte v LUMIUSU nové cesty a nástroje, jak tento trend změnit?

Na vině není pouze stoupající cena, nebo problémy s plynulostí dodávek importované suroviny. Česká výrobní i terciární sféra se s ní naučila šetřit. Nákupní útvary podniků bedlivě sledují vývoj cen plynu na trzích a upřednostňují postupnou nákupní politiku. Cenově fixují a odebírají jen část kontrahované objednávky. Zohledňují přitom řadu faktorů: vedle vzpomenuté ceny, vývoj vlastní výroby a odbytu, stavy zásob, konkrétní klimatickou situaci apod.

Nebylo by v této situaci klíčem k novým objednávkám a k prodejům rozšíření produktového portfolia LUMIUS o segment CNG?

Rozšíření stávající nabídky o CNG (kupř. pro městskou hromadnou, nebo pro vnitropodnikovou dopravu) je určitě výzva i pro zavedenou firmu, jakou je LUMIUS. Na druhé straně takový nápad měla a má rovněž konkurence. Abychom se do operací s CNG aktivně zapojili, museli bychom mobilizovat nemalé investiční a lidské kapacity, podílet se na výstavbě a zprovozňování příslušné infrastruktury atd. Jenže flotila vozidel, které v ČR už jezdí na CNG, není oproti západní Evropě velká. Ekonomická analýza proto klade otázku: za jakou dobu a s jakým výsledkem by se nám takto vynaložené úsilí a prostředky vrátily zpět?

Před časem jste se začali seriozně zabývat některými projekty v teplárenství. Pokročily už do stadia, kdy je chcete a můžete prezentovat detailněji?

Ano, teplárenský sektor je pro LUMIUS velmi zajímavý. Detailně mapujeme terén a několik projektů v různém stupni rozpracovanosti pro následující rok připravujeme. Slibuji, čtenáři Světa plného energie budou patřit k prvním, které s nimi seznámíme. Zatím ještě precizujeme některé detaily.

Na trhu působí řada subjektů a využívá k výrobě tepla různé zdroje: od fosilních po alternativní. Abych nedělal zbytečné tajnosti, anebo nevzbuzoval liché naděje: naše projekty nebudou spjaty s uhlím.

Do nového roku 2012 LUMIUS vstupuje také s novým logem a vizuálním stylem. Nebyla to zbytečná investice a zdržování od jiných, naléhavějších úkolů?

V žádném případě. Tento zdánlivý bonbonek je jen vyústěním pětiletého procesu přerodu v pohledu na sebe sama, na sílu a schopnosti naší firmy. Od malého regionálního subjektu k moderní, zdravě sebevědomé a dynamické firmě s celostátní působností a s řadou aktivit na evropském trhu. Získali jsme nový obraz v očích naší klientely i sebe sama. Rok 2012 nebude lehký ani pro LUMIUS. My si však věříme.

 screen_shot_2013-10-31_at_12.06.38.png

Martin Kročil:
„Zjednodušený pohled na tabulku s regulovanými cenami distribučních služeb na rok 2012 pro kategorii velkoodběrů nám říká, že v příštím roce musíme v souhrnu počítat zhruba s 5 – 7 procentním nárůstem cen za dopravu elektřiny. Naštěstí se nevyplnily katastrofické scénáře hovořící až o 80% navýšení příspěvku na obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Ostatní položky totiž rostly pouze v řádu jednotek procent a některé z nich dokonce klesly (plošně systémové služby, u jednotlivých PDS pak použití sítí nebo platba za rezervovanou kapacitu). Za zmínku ještě stojí dvě skutečnosti. Za prvé se do ceny za činnost operátora trhu promítly náklady, které vznikly ERÚ s převzetím řady pravomocí, které dosud vykonávala SEI. Za druhé se v příštím roce musíme smířit po dlouhé době s nárůstem platby za nevyžádanou dodávku jalové energie (440 Kč/MWAh).“

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Rok 2012 nebude lehký

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: