Průmysl je páteří ekonomiky, další rány už nemusí unést

24.10.2011

Ředitel společnosti LUMIUS Ing. Miloň Vojnar
Ředitel společnosti LUMIUS Ing. Miloň Vojnar

ING. MILOŇ VOJNAR „Snažíme se pro naše klienty optimalizivat jejich náklady, protože pokud tento sektor nebude mít optimální podmínky pro fungovaní, ukončí svou činnost."

"Anebo ji přesune dál na vychod,“ říká v interview pro první vydání časopisu Svět plný energie ředitel společnosti LUMIUS ing. Miloň Vojnar.

„Český trh s elektřinou a plynem prošel v poslední dekádě řadou zásadních transformací. Jak hodnotíte jeho současnou úroveň v celoevropském kontextu? Jaká legislativní, věcná a organizační opatření nutno podle Vašeho názoru příjmout?“

Vrátím se do roku 2001, kdy se začala formovat nová pravidla fungování liberalizovaného trhu. Česká republika měla štěstí, že se tohoto procesu účastnili odborníci a byl ustanoven subjekt, Operátor trhu, který je zodpovědný za organizaci trhu.

Později začal Operátor trhu organizovat i trh s plynem. Mně nezbývá než gratulovat nám všem, jak trh s elektřinou a plynem v ČR funguje. Podle mého názoru nám většina evropských zemí může závidět transparentnost a jednoduchost fungování energetického trhu.

Opatření, která je potřeba přijmout, je minimalizace vlivu lobbistických skupin při schvalování nové legislativy.

„V ČR vstoupil v platnost nový energetický zákon, který nás posouvá blíže k celoevropské resortní legislativě. Zároveň do naší energetické praxe vnáší řadu nových úkolů a nástrojů pro tržní působení subjektů jak v komoditě elektřina, tak plyn. Jak a proč bude třeba na něj reagovat v rámci podnikatelských aktivit společnosti LUMIUS?“

Věci, které shledávám pozitivní jsou:

  • ochrana zákazníků, a to především z řad domácností, které jsou snadnou obětí nekalých praktik některých dodavatelů elektřiny a plynu;
  • posílení kompetence Energetického regulačního úřadu, v souladu s novým energetickým zákonem, jenž vstoupil právě v platnost.

Ostatní věci jsou bohužel jen jako, kdy si Evropská unie na něco hraje a dělá napůl.

Chceme být nejen obchodním poradcem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu elektřiny a plynu.

„Na český trh s elektřinou i s plynem v poslední době vstoupila řada tzv. alternativních prodejců, mj. Vámi řízená společnost LUMIUS. Jak hodnotíte dosud dosažené výsledky? Na které problémy se zaměříte do budoucna?“

Společnost LUMIUS začala s dodávkami konečným zákazníkům jako jedna z prvních a od roku 2006 budujeme portfolio „elektrických“ klientů. To jsme v roce 2008 začali rozšiřovat o „plynové“ portfolio klientů. V letošním roce bychom měli dosáhnout obratu v ČR téměř 10 mld. Kč.

Portfolia jednotlivých komodit za letošní rok očekáváme ve výši 2,5 TWh elektřiny a 5 TWh plynu. Tady se patří poděkovat za důvěru všem našim klientům a samozřejmě všem mým kolegům.

Do budoucna bychom chtěli nadále budovat společnost specializující se pouze na určitý segment trhu a být všem našim klientům nejenom obchodním partnerem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu obou komodit.

„Ceny elektřiny a plynu na českém trhu stoupají. Je zdejší zákazník vystaven pouze burzovnímu vývoji cen obou komodit, příp. technicky málo kvalifikovaným rozhodnutím různých politických garnitur?“

Musíme si uvědomit jednu věc: velcí odběratelé zaměstnávají spoustu lidí a jsou motorem ekonomiky. Pokud nebude mít tento sektor optimální podmínky pro fungování, ukončí svou činnost, anebo ji přesune dál na východ. Bohužel, Česká republika si v minulosti zavařila v podobě fotovoltaiky. Celá Evropa v podobě emisních povolenek. Obávám se, že další ránu už průmysl neunese.

Dnes se ceny (bohužel) odvíjejí podle burzy. Ta je ovlivněna nejenom děním v energetickém průmyslu, ale také spekulativním chováním obchodníků. Společnost LUMIUS se snaží nabízet našim klientům produkty, které optimalizují náklady našich klientů.

„Všichni chceme zdravé životní prostředí. Všichni jsme už také přivykli energetickému komfortu. Ne každý je připraven akceptovat i rubovou stranu mince: přispět k pokrytí dotací na podporu tzv. alternativních zdrojů. Existuje podle Vás reálné východisko ze začarovaného kruhu subvencí a různých bonusů pro alternativní zdroje?“

Zvýšením nákladů na distribuci je vyvíjen větší tlak na cenu komodity. Jak jste se zmínil už ve své otázce, v současné době není nikdo připraven platit vyšší cenu energetických komodit. Jediné racionální řešení je rozvoj jaderných elektráren. Ty jsou podle mého názoru nejobnovitelnější ze všech obnovitelných zdrojů a v současné době jsou nejlevnějším zdrojem elektřiny.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Průmysl je páteří ekonomiky, další rány už nemusí unést

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: