Před 60 lety Československo poprvé rozštěpilo atom

24.9.2017

Zoom galleryJÁDRO - V úterý 24. září 1957 se krátce před půlnocí tehdejší Československo stalo devátou zemí na světě, která dokázala ovládnout jaderné štěpení.

První řetězovou reakci provedli vědci v reaktoru VVR-S v Ústavu jaderné fysiky v Řeži u Prahy. Přestože trvala jen 15 minut, předznamenala příklon země k mírovému využití jaderné energie. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany dnes dodávají kolem 30 procent elektřiny pro Českou republiku.

Zásadní přelom v československém jaderném výzkumu začal přibližně ve 23:52 vložením poslední, v pořadí 26., palivové kazety do reaktoru VVR-S. Po zhruba čtvrt hodině pak vedoucí směny první řízenou řetězovou štěpnou reakci nařídil zastavit příkazem k odstavení reaktoru. Patnáct let po přelomovém experimentu Enrica Fermiho v Americe se tak Československo zařadilo po bok jaderných velmocí typu USA, Rusko, Velké Británie či Francie, jako deváté v pořadí.

Co psal dobový tisk

Již 25. září 1957 přineslo Rudé právo na první straně článek: „Atomové městečko“, s informací o tom, že je „První Čs. atomový reaktor před zkušebním provozem“. Beseda s novináři byla svolána na dopoledne 25. září 1957 do Řeže a tam byli seznámeni s výsledkem. O významu spolupráce se Sovětským svazem hovořil J. Snížek, tehdejší náměstek ministra energetiky. Novináři si prohlédli areál a reaktor. Následující den píše Rudé právo na titulní straně: „První čs. jaderný reaktor v provozu. Výsledek bratrské pomoci SSSR při mírovém využití atomové energie“. Prakticky totožné informace poskytla dalším novinám a rozhlasu Československá tisková kancelář s informací, že se v nejbližších dnech chystá předání reaktoru pracovníkům Ústavu jaderné fyziky ČSAV. Fotografickou reportáží, opět na první straně, se ke spuštění reaktoru vrací Rudé právo ještě v pátek 27. září 1957. O reaktoru je zmínka i ve zprávě ze zasedání vlády. Není bez zajímavosti, že v těchto třech dnech uskutečnil Sovětský svaz jaderné zkoušky pro vojenské účely a že na všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN socialistické země zdůraznily nutnost celosvětové mírové soutěže mezi národy.

Zvládnutí náročné technologie posunulo zemi k využívání jádra v energetice. „Odborníci z tehdejšího ústavu se významným způsobem podíleli na projektech spojených s výstavbou všech jaderných elektráren na území bývalého Československa v Jaslovských Bohunicích, následně Dukovanech, Temelíně i Mochovcích", připomíná Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s. Jaderný výzkum však přinesl užitek i dalším odvětvím - od zdravotnictví, přes zemědělství a potravinářství, až po průmyslovou činnost.

Zoom galleryReaktor VVR-S

Tento typ výzkumného reaktoru byl postaven v tehdejším Ústavu jaderné fysiky (od roku 1956 ÚJF ČSAV) v Řeži u Prahy. Dodnes je fascinující s jakou rychlostí byla v tehdejší ČSR zaváděna jaderná věda a technika. Jak vzpomínal Čestmír Šimáně, první ředitel Ústavu, v červnu 1955 vláda rozhodla o zřízení ústavu a jeho výstavbě, v srpnu stejného roku začaly po pozemku jezdit buldozery a připravovat staveniště. O dva roky později zde stál funkční jaderný reaktor typu VVR-S, připravený ke spuštění.

Výstavba reaktoru VVR-S v areálu v Řeži u Prahy začala v létě 1955 na základě dohody se SSSR o spolupráci a výzkumu jaderné energie. Zařízení o tepelném výkonu 2 MW poháněl uran obohacený na 10 % (pro srovnání, energetické reaktory jsou provozovány s palivem při obohacení 3-5 %) a původně bylo určeno k výrobě radioizotopů a výzkumu v jaderné fyzice a chemii. Aby bylo možné reaktor využívat pro širší spektrum výzkumů, prošel v následujících letech řadou úprav a modernizací. Nakonec sloužil celých 30 let, než byl v roce 1987 kvůli své nízké kapacitě definitivně odstaven a následně přestavěn na lehkovodní výzkumný reaktor LVR-15, který v Řeži funguje dodnes.

Zoom galleryNevážně vážně o reaktoru

S jeho spuštěním byly spojeny dvě kuriozity - Reaktor chlazený mlékem a Rezavá nerez ocel. Vysvětlil je ve své knize první ředitel ústavu, Čestmír Šimáně. Reaktor VVR-S byl konstruován jako chlazený destilovanou vodou, velkým objemem. Té bylo ve výrobě dost, ale nebylo ji čím přivézt do Řeže. Ústav tedy k přepravě najal autocisterny, vozící mléko a ty nechal důkladně vyčistit. Jenže nic důkladného není pro jádro dost důkladné a tak se, po zalití reaktoru, objevilo mléčné zakalení, které bránilo (výška vodního sloupce byla několik metrů) v pozorování aktivní zóny. Vyčerpání vody a vyčištění zákal následně odstranilo. Ještě větší záhada byla, když se v tlakové nádobě vyrobené ze speciální hliníkové slitině SAV-1, objevil zákal, vytvořený hydroxidem železa. Mohl za to malý kousek železa, který montéři přivařili ke stěně reaktorové nádoby, aby si usnadnili montáž některých zařízení a na který se potom zapomnělo. Destilovaná voda, která je velmi „žravá“, jej v krátké době zcela rozleptala.

(spe) - upraveno z magazínu Technický Týdeník a od UJV řež 

Svět plný energie > Aktuality > Před 60 lety Československo poprvé rozštěpilo atom

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: