Plynovod do Poľska má byť za tri roky

22.5.2017

PLYN - Slovensko-poľský plynovod podporila EU 107 mil. eur. Členské štáty Európskej únie odobrili návrh Európskej komisie.

spe12017_s6plynovod.jpg

EU chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu, takzvané inteligentné siete a plyn.

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič uvítal rozhodnutie členských štátov na podporu v oblasti energetickej infraštruktúry. „Ide najmä o projekty, ktoré prepájajú sever s juhom Európy dobudovaním infraštruktúry v sektoroch elektriny, plynu či inteligentných sietí,“ skonštatoval. Medzi podporenými projektmi sú aj dva spojené so Slovenskom, ktoré realizuje spoločnosť Eustream. Ide o práce na slovensko-poľskom plynovom prepojení vo výške 107 miliónov eur a projekt štúdie týkajúcej sa plynového potrubia Eastring medzi Bulharskom a Slovenskom vo výške jedného milióna eur.

Slovensko-poľský plynovod by mal byť postavený zhruba o tri roky.

Slovensko by tak v roku 2019 malo byť plynovodne prepojené s Baltským morom. Prepravná kapacita plynovodu bude 5,7 miliardy metrov kubických ročne. Slovensko-poľský plynovod vyjde slovenskú stranu na približne 100 miliónov eur. Celková dĺžka plynovodného prepojenia je 164 kilometrov, z toho vyše 100 kilometrov sa nachádza na slovenskom území.

Plynovod Eastring, ktorý by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom, má projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať od 744 do 1015 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur. Plynovod Eastring má prepojiť plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou. 

(spe)

Svět plný energie > Aktuality > Plynovod do Poľska má byť za tri roky

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: