OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

15.4.2019

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny.

Zoom galleryHlavní podíl na tom měly větrné elektrárny, respektive relativně silný a mimořádně stabilní vítr. Větrné elektrárny se tedy postaraly přesně o polovinu celé německé výroby elektřiny. Většinu z toho vyrobily samozřejmě mnohem početnější elektrárny na pevnině, na které připadlo 42 % z celkové výroby; mořské elektrárny dodaly jen zhruba 7 % z celkové spotřeby. Silný vítr byl pro výrobu z obnovitelných zdrojů požehnáním, protože v tomto období bývá výroba z fotovoltaických elektráren pod průměrem, a první březnový týden byl kvůli zamračenému počasí ještě o něco horší, než březen obvykle bývá. „Sluneční“ elektrárny nedodaly ani 5 % z celkové spotřeby, během letních měsíců se přitom dostávají na podíl kolem 15 %. Velká výroba z OZE v důsledku také jako obvykle vedla k velkým výkyvům na burze s okamžitými dodávkami. V podstatě celý jeden den z týdnu (přesně 23 hodin) se na německé burze hodinové ceny elektřiny pohybovaly v záporných hodnotách, odběratelé tedy za elektřinu dostávali zaplaceno. Ostatně velké výkyvy jsou v německé energetice „nový normál“. Jak si všiml server OEnergetice.cz, vloni na podzim se zase objevily týdny, kdy větrné elektrárny naopak zůstaly hluboko pod svým potenciálem. Ve 42. týdnu například pokryly pouze 7,6 % celkové spotřeby. Německá situace také ukazuje, že podobné výkyvy jsou nepochybně technicky zvladatelné, jejich vykrývání je ovšem poměrně drahé, například v platbách za zdroje v záloze či za nespotřebovanou elektřinu.

(spe)

Svět plný energie > Aktuality > OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: