Obyvatelé Fukušimy nemají v těle radioaktivitu z havárie

12.6.2013

JADERNÁ HAVÁRIE Obyvatelům žijícím v blízkosti fukušimské elektrárny se po její havárii dostalo do těl velmi malé, případně žádné množství radioaktivních látek navíc.

Tvrdí to profesor Rjúgo Hajano se svým týmem z Tokijské univerzity.

Letecký snímek elektrárny Fukušima z roku 1975, tedy před zničením. Je vidět hráz a budovy reaktorů blízko mořského pobřeží (vlevo dole).
Letecký snímek elektrárny Fukušima z roku 1975, tedy před zničením. Je vidět hráz a budovy reaktorů blízko mořského pobřeží (vlevo dole).

I když zprávy o fukušimské katastrofě oblétly celý svět, její zdravotní dopady na obyvatele Japonska budou podle všeho naštěstí poměrně malé. Jak ukázalo sledování vnitřní kontaminace desítek tisíc obyvatel prefektury Fukušima a sousední prefektury Ibarak vědci z Tokia, drtivá většina z nich neměla vůbec žádné měřitelné množství hledaných umělých radionuklidů, které by mohly pocházet z havárie.

V roce 2011 ze zhruba deseti tisíc obyvatel zasažených oblastí u celých 88 procent měřených čítače nezaznamenaly vůbec žádnou přítomnost radioizotopů pocházejících z havárie. V dalším roce byla kontaminace pod měřitelnou úrovní u 99 procent měřených. U zbývajícího jednoho procenta byly naměřené hodnoty nižší, než jsou zdravotní limity. Větší hodnoty, i když ani ty nebyly bezprostředně zdraví nebezpečné, se objevily pouze u čtyř seniorů, kteří intenzivně jedli houby z vlastní kontaminované zahrádky.

Studie se zaměřila na sledování přítomnosti radioizotopů Cesia 137 a 134. Vznikají téměř výhradně v reaktorech a v současné době tvoří největší část zamoření z havárie (postupně se rozpadnou a převáží vliv jiných radionuklidů) a také se dobře šíří životním prostředím. Jejich identifikace je také snadná, protože tyto radioizotopy vyzařují gama záření, které lehce prostupuje naším tělem. Pokud není přítomno Cesium, nebudou přítomny ani další radionuklidy z havárie.

Výsledky měření odpovídají předchozím výsledkům jiných týmů, především měření vnějšího ozáření v prostředí a jeho zdravotních dopadů. A také odhadům odborníků Světové zdravotnické organizace, podle kterých se Fukušima naštěstí ukázala být podstatně menší katastrofou než Černobyl. Hlavním rozdílem byl nižší únik radioaktivity, včasná evakuace většiny obyvatel a otevřená informovanost. Svým dílem přispělo i to, že japonské orgány velmi podrobně dohlížely na prodej potravin a vyřazovaly všechny kontaminované výrobky.

Znovu se tak potvrzuje celkem zjevná skutečnost, že bohatší a lépe fungující státy se s podobnými situacemi vyrovnávají lépe. K lepšímu výsledku tedy přispěly lepší ekonomické možnosti Japonska, lepší možnosti dodávek potravin z oblastí, do kterých se radioaktivní spad nedostal, a také větší možnosti zdravotníků. V případě Černobylu pravidelný a zevrubný program sledování radioaktivity v tělech obyvatel neprobíhal.

Do rýže ne

Tato a další studie jsou také podkladem pro rozhodování úřadů o dalším postupu. Bez podobných informací by těžko povolily návrat obyvatel do okolí elektrárny, kde se má život postupně normalizovat. V letošním roce byly otevřeny všechny evakuované samosprávní celky (bylo jich celkem 11). Samozřejmě, v okolí jsou stále silně kontaminované oblasti, které vyžadují důkladnou dekontaminaci a které zůstanou uzavřeny ještě řadu let, ale většina území už je v podstatě otevřena. (Pro ilustraci: během května také došlo k otevření první pláže ve fukušimské provincii, i když uzavření pobřeží jde spíše na vrub tsunami než fukušimské havárie.)

Nejde ale pouze o otevření, oblasti musí začít fungovat i jinak, například pro produkci potravin. Jak se naštěstí ukázalo při pokusných osevech, je možné v oblasti pěstovat plodiny, které splňují všechny požadavky na zdravotní limity, a v málo zasažených oblastech se tak zemědělská výroba může rozběhnout, byť samozřejmě za velmi přísného dohledu. (Zatím nezodpovězenou otázkou ovšem je, jaký k těmto potravinám budou mít přístup spotřebitelé.)

Obnovení pěstování rýže a dalších plodin by mělo urychlit návrat obyvatel do oblasti, což by mohlo výrazně přispět ke zmírnění dopadů havárie. Jak se totiž ukázalo i v Černobylu, sociální dopady jaderné havárie mohou být horší než přímé následky zdravotní. Proto je v současnosti prioritou japonských úřadů zajistit pro obyvatele vracející se do oblasti pracovní místa a obnovit infrastrukturu. V průmyslové zóně od Fukušimy nepříliš vzdáleného města Naraha se tak například mají vybudovat výzkumné ústavy a podniky pro vývoj a produkci robotů a dalších zařízení, která jsou potřeba pro dekontaminaci a likvidaci havarovaných bloků.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Obyvatelé Fukušimy nemají v těle radioaktivitu z havárie

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: