Nový plynovod z Poľska na Slovensko

24.2.2014

PLYNOVODY Jedným z hlavných cieľov slovenskej zahraničnej politiky je zmeniť mapu východoeurópskych plynovodov. Pomaly sa to začína dariť.

V októbri slovenská vláda schválila dohodu týkajúcu sa výstavby plynovodu spájajúceho poľskú a slovenskú prepravnú sieť. Dohoda nastavuje spôsoby spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom pri príprave a výstavbe plynovodného prepojenia, ktoré by malo postupne otvoriť cestu k prepojeniu celej východnej Európy severojužným smerom.

mapa.jpg

Investormi nového plynovodu majú byť slovenská firma Eustream a jej poľský kolega Gaz-System. Presné parametre, vrátane trasy a odhadov nákladov, zatiaľ ešte nezverejnili. Expertná skupina si chce najprv vyjasniť možnosti, ktoré by pripadali do úvahy.

Odhady investorov naznačujú štart prevádzky na začiatok roku 2019. Plynovod má mať kapacitu 5 miliárd kubických metrov, teda približne ročnú spotrebu Slovenska.

Slovenská vláda dúfa, že sa jej podarí na stavbu získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, a vzhľadom na strategickú dôležitosť stavby má veľkú šancu s touto žiadosťou uspieť. Je totiž nesporné, že projekt diverzifikuje plynárenské trasy a môže prispieť k energetickej bezpečnosti Európy. Napríklad preto, že Poľsko stále počíta s rozvojom ťažby z bridlíc a nový plynovod by mal poskytovať odbytové možnosti.

Meradlo rozvoja ťažby z bridlíc je však momentálne ešte neisté, preto je primárnou motiváciou posilnenie energetickej nezávislosti od Ruska, a to pre všetky zúčastnené strany. Slovensko je napríklad na rozdiel od Českej republiky odkázané výhradne na zemný plyn z Ruska, ktorý do krajiny prúdi cez Ukrajinu jediným plynovodom. Slovenská politická reprezentácia i obyvatelia majú ešte v pamäti rok 2009, keď potrubie vyschlo a krajina mala obrovské problémy.

↑ Aby v zime neutiahli kohútiky... Slovenskú energetickú politiku určujú obavy zo závislosti od dodávok plynu z Ruska.
↑ Aby v zime neutiahli kohútiky... Slovenskú energetickú politiku určujú obavy zo závislosti od dodávok plynu z Ruska.

Aj vďaka jasnej hrozbe problémov s dodávkami je východoeurópska „plynová diplomacia“ pomerne úspešná. Dlhodobým cieľom je plánovaný vznik severojužného koridoru, ktorý by spojil celú východnú Európu od severu na juh.

 

Slovensko je na rozdiel od Českej republiky odkázané výhradne na zemný plyn z Ruska, ktorý do krajiny prúdi cez Ukrajinu jediným plynovodom.

Najďalej je zatiaľ stavba plynovodného prepojenia s Maďarskom. Testovacia prevádzka tohto plynovodu by mala začať v druhej polovici budúceho roku, začiatok komerčnej prevádzky sa plánuje na 1. január 2015. Prepojenie dlhé 115 kilometrov spojí prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti.

Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sietiam, Slovensko k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. V ďalších fázach by malo dôjsť i k prepojeniu sietí na sever od Slovenska, predovšetkým poľského LNG terminálu Świnoujście na Baltskom mori, ktorý ponúka možnosť dodávok z nórskeho pobrežia či ešte vzdialenejších zdrojov.

S projektom sa samozrejme spája celý rad ťažkostí, napríklad výstavba poľského terminálu Świnoujście už nabrala zhruba polročný sklz, pri podobných stavbách sa to však predpokladá.

Oveľa väčšou ranou by mohli byť výrazné zmeny na trhu so zemným plynom, či už zlacnenie ruských dodávok, alebo naopak nedostatok ponuky či výrazný vzostup na trhu s LNG. Kým však bude ruský štátny rozpočet závislý od vysokých cien plynu, má projekt šancu na úspech.

Neznámou ostáva i reakcia Ruska, ktoré dôležité európske trhy zatiaľ potrebuje. Kremeľ tlačí na výstavbu vlastných nových plynovodov, ktoré by obišli Ukrajinu zo severu aj z juhu, ochota východoeurópskych štátov spolupracovať s Ruskom je však samozrejme pomerne nízka.       

Autor: spe

Svět plný energie > Slovensko > Nový plynovod z Poľska na Slovensko

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: