Nový inteligentní systém dat

5.1.2013

„Tolerance zákazníků k výpadkům proudu je obecně velmi nízká.

Naopak jejich očekávání velmi rychlých oprav jsou vysoká“, říká Juan Macias, generální ředitel divize pro automatizaci rozvodné sítě v GE Digital Energy.

Magnetickou rezonanci pro rozvodnou síť vytváří soustava inteligentních senzorů, která operativně shromažďuje a předává data výrobcům i distributorům energie.
Magnetickou rezonanci pro rozvodnou síť vytváří soustava inteligentních senzorů, která operativně shromažďuje a předává data výrobcům i distributorům energie.

Tým jeho inženýrů proto vyvinul „magnetickou rezonanci“ , resp. zobrazovací techniku pro rozvodnou síť. Tvoří ji soustava inteligentních senzorů, která shromažďuje data k přenosu a distribuci energie (kupř. údaje o proudu a napětí, ale také o teplotě, nebo o průvěsu drátů). Senzory, které jsou synchronizované přes GPS, jsou lokalizovány přímo na drátech. Těsně je objímají a všechny údaje bezdrátově přenášejí do počítačových serverů. Matematické a softwarové algoritmy vstupní údaje zpracovávají a vysílají upozornění o nedostatcích, výpadcích a dalších problémech hrozících v rozvodné síti. Podle J.Maciase: „Údaje umožňují najít chyby daleko rychlejším a přesnějším způsobem. Senzory zvyšují rozlišení rozvodné sítě. Chcete-li: zlepšují viditelnost.“

Technologie s názvem Multilin Intelligent Line Monitoring System spadá do kontroly portfolia rozvodných sítí GE. Umožňují, aby tok energie byl spolehlivější a efektivnější. Pracovníci technické infrastruktury sledují celý systém na počítačových obrazovkách ve velínu. Mohou si ho také stáhnout na své chytré telefony. GE tuto technologii představila už v Polsku, Irsku a Velké Británii.

Inteligentní kontrolní systém elektrického vedení je spolehlivým východiskem pro lokalizaci chyb. Ve finále zlepšuje kontinuitu dodávek a zvyšuje veřejnou bezpečnost přesným hlášením poruchy zodpovědnému pracovníkovi. Kromě toho může také hlídat zatížení profilu elektrického vedení, monitorovat spotřebu a detekovat netechnické ztráty, resp. černé odběry elektřiny.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Nový inteligentní systém dat

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: