Nové úložisko rádioaktívnych odpadov

8.7.2016

spe_2_2016_s7_foto11_rj.jpgSLOVENSKO - V nových priestoroch bude uskladnená najmä kontaminovaná zemina a drvený betón.

V republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach sú vybudované nové úložné priestory pre veľmi nízko rádioaktívne odpady. Nové úložné priestory vybudovala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v rámci realizácie druhej etapy vyraďovania havarovanej bohunickej jadrovej elektrárne A1.

Veľmi nízko aktívne odpady sú do úložných priestorov ukladané vo veľkoobjemových vakoch a tvorí ich predovšetkým kontaminovaná zemina a drvený betón. Naplnené veľkoobjemové vaky majú hmotnosť zhruba 1300 kilogramov. V nových mochoveckých úložných priestoroch je v súčasnosti uložených už 180 spomínaných vakov s nízko rádioaktívnym odpadom. Tie sú ukladané postupne, v šiestich vrstvách. Celková projektovaná výška vrstvy odpadu v úložisku je sedem metrov, vrátane vrchnej vyrovnávacej vrstvy zeminy. V budúcnosti, po dosiahnutí celkovej výšky sedem metrov, budú nad odpadom umiestnené ochranné vrstvy a vodotesné prekrytie tak, aby uložené odpady boli finálne izolované od okolia.

Veľmi nízko rádioaktívne odpady sú odpady, ktorých aktivita je mierne vyššia ako limitná hodnota na uvádzanie materiálov do životného prostredia. Obsahujú prednostne rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny, prípadne aj rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny v nízkej koncentrácii, ktoré si pri ukladaní vyžadujú nižší stupeň izolácie od životného prostredia systémom inžinierskych bariér alebo nevyžadujú použitie inžinierskych bariér. Doba inštitucionálnej kontroly úložiska je kratšia ako v prípade povrchového typu úložiska rádioaktívnych odpadov. „Po naplnení kapacity úložiska budú uložené veľmi nízko aktívne odpady pod inštitucionálnym dohľadom a po uplynutí sledovaného obdobia po príslušnej kontrole postupne uvoľňované do životného prostredia,“ konštatovala Žiaková.  

spe_2_2016_s7_foto16_rj.jpg

Celková projektovaná výška vrstvy odpadu v úložisku je sedem metrov, vrátane vrchnej vyrovnávacej vrstvy zeminy. 

Svět plný energie > Slovensko > Nové úložisko rádioaktívnych odpadov

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: