Nová cenová rozhodnutí

24.11.2011

Energetický regulační úřad (ERÚ) v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a vyhláškou č. 140/2009 Sb. stanovil ceny regulovaných služeb.

ERÚ stanoval ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny a vydal příslušná cenová rozhodnutí pro rok 2012.

screen_shot_2013-10-31_at_11.05.58.png

Cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2012 byla stanovena v souladu s přijatou metodikou pro III. regulační období a při dodržení parametrů výpočtů takto:

a) pro domácnosti:

Celkový průměrný meziroční nárůst nákladů za dodávku elektřiny u domác- ností při srovnání na stejný charakter a výši odběru pro rok 2012 činí 3,4 % (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný nárůst regulovaných složek ceny dodávky pro domácnosti dosahuje pouze 0,5 %. Neregulovaná cena silové elektřiny (včetně obchodní marže) vzroste v průměru o 7,3 %. Změna cen pro konkrétního zákazníka se však bude lišit v závislosti na regionu, kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě, a to s ohledem na výrazné regionální vlivy v jednotlivých distribučních soustavách. Odlišnosti mohou být způsobeny rovněž zvolenou sazbou, odlišným charakterem a množstvím spotřeby a především volbou dodavatele elektřiny.

b) pro malé podnikatele:

V případě maloodběru podnikatelů na hladině nízkého napětí činí celkový průměrný meziroční nárůst (při srovnání na stejné spotřebě a charakteru odběru) 4,3 %. Změna ceny pro konkrétního odběratele se bude lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spotřeby, ale i dodavatele elektřiny a rovněž region připojení.

c) ceny pro velkoodběratele

Zde má největší procentní dopad nárůst příspěvku na krytí vícenákladů spojených s podporou OZE. Proto růst průměrné ceny dosahuje hodnoty 6,6 % pro odběratele na napěťové hladině VVN, resp. 6 % na VN, opět za předpokladu stejné úrovně spotřeby. Uvedené hodnoty je třeba považovat za informativní, neboť převážná většina velkoodběratelů má od svých dodavatelů stanoveny individuální ceny silové elektřiny.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Nová cenová rozhodnutí

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: