Návrh vyhlášky spustil lavínu pripomienok

4.10.2016

REGULÁCIA  - Odborníci a firmy na Slovensku vo veľkom pripomienkovali návrh novej vyhlášky cenovej regulácie.

spe_3_2016_s6_otvirak.jpgNová vyhláška, podľa ktorej sa bude riadiť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri cenovej regulácii v elektroenergetike, už má za sebou pripomienkové konanie. Regulátor samotné pripomienkovanie už aj vyhodnotil. O vyhlášku bol zo strany odbornej verejnosti enormný záujem. K vyhláške prišlo takmer 600 pripomienok, z toho necelých 400 bolo zásadných. Regulátor akceptoval dve stovky pripomienok, z toho niečo vyše 80 bolo zásadných. Taktiež čiastočne akceptoval vyše 60 pripomienok, pričom viac ako 50 bolo zásadných.

Aký zisk?

Stredoslovenskí energetici napríklad v pripomienkovom konaní žiadali upraviť výšku primeraného zisku samostatne pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky nasledovne. Podľa nich najvyššia miera primeraného zisku pri dodávke elektriny pre domácnosti by mala byť najviac 3 eurá za megawatthodinu a pri malom podniku najviac 8 eur. „Navrhujeme zohľadniť rôznorodosť odberateľov určením rozdielnej výšky primeraného zisku,“ uviedli stredoslovenskí energetici.

Východoslovenskí energetici chceli ponechať rozdelenie zraniteľných odberateľov na domácnosti a malé podniky. „Obe kategórie sú z pohľadu cenotvorby a nákladov na obsluhu špecifické a ich rozdelenie umožňuje adekvátnejšie a spravodlivejšie stanoviť jednotlivé položky pre tieto kategórie,“ myslia si energetici z východu Slovenska. Obe pripomienky neboli zo strany regulátora akceptované.

600 pripomienok dostal ÚRSO k novej vyhláške o cenovej regulácii

Východoslovenská distribučná navrhovala v pripomienkovom konaní ponechanie súčasných sadzieb pre domácnosti a pre podnikateľov. Podľa distribučky neexistuje totiž žiadna dopadová štúdia prechodu zo súčasných sadzieb na nové sadzby ani prechodné obdobie. „Nie je kvantifikovaný dopad prechodu domácností z platby za odberné miesto na platbu za istič. Domácnosti historicky nemajú uzatvorené zmluvy o pripojení, ak boli pripojené do roku 2005. To znamená, že chýba analýza, koľko domácností má relevantnú hodnotu ističa v zmluve o pripojení, a tým pádom relevantná databáza amperických hodnôt ističov pre domácnosti,“ vysvetlila firma. Regulátor sa s ich pripomienkou nestotožnil.

A čo IT?

Západoslovenskí energetici zo spoločnosti ZSE Energia navrhovali rozdeliť navrhovanú právnu úpravu sadzieb pre odberné miesta na sadzby pre domácnosti a pre malé podniky. Zlúčenie sadzieb pre domácnosti a malé podniky na DD1 až DD13 by podľa nich znamenalo fyzicky nové pripojovacie i dodávateľské zmluvy pre všetky malé podniky a taktiež migráciu v systéme, čo je v časovom harmonograme danom návrhom vyhlášky nereálne.

„V prípade, že sa úrad nestotožní s týmto návrhom, je potrebné uznať dopady na úpravy IT systémov ako oprávnený náklad a zohľadniť časovú potrebu na implementáciu do IT systémov a na informovanie odberateľov,“ dodali západoslovenskí energetici. Ani oni však s touto zásadnou pripomienkou u regulátora nepochodili. 

Dá sa čakať, že odporcovia zmien by o nich veľmi radi debatovali aj naďalej. Uvidíme, ako sa im bude dariť.  

(spe)

Svět plný energie > Slovensko > Návrh vyhlášky spustil lavínu pripomienok

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: