Návrh vyhlášky spustil lavínu pripomienok

4.10.2016

REGULÁCIA  - Odborníci a firmy na Slovensku vo veľkom pripomienkovali návrh novej vyhlášky cenovej regulácie.

spe_3_2016_s6_otvirak.jpgNová vyhláška, podľa ktorej sa bude riadiť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri cenovej regulácii v elektroenergetike, už má za sebou pripomienkové konanie. Regulátor samotné pripomienkovanie už aj vyhodnotil. O vyhlášku bol zo strany odbornej verejnosti enormný záujem. K vyhláške prišlo takmer 600 pripomienok, z toho necelých 400 bolo zásadných. Regulátor akceptoval dve stovky pripomienok, z toho niečo vyše 80 bolo zásadných. Taktiež čiastočne akceptoval vyše 60 pripomienok, pričom viac ako 50 bolo zásadných.

Aký zisk?

Stredoslovenskí energetici napríklad v pripomienkovom konaní žiadali upraviť výšku primeraného zisku samostatne pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky nasledovne. Podľa nich najvyššia miera primeraného zisku pri dodávke elektriny pre domácnosti by mala byť najviac 3 eurá za megawatthodinu a pri malom podniku najviac 8 eur. „Navrhujeme zohľadniť rôznorodosť odberateľov určením rozdielnej výšky primeraného zisku,“ uviedli stredoslovenskí energetici.

Východoslovenskí energetici chceli ponechať rozdelenie zraniteľných odberateľov na domácnosti a malé podniky. „Obe kategórie sú z pohľadu cenotvorby a nákladov na obsluhu špecifické a ich rozdelenie umožňuje adekvátnejšie a spravodlivejšie stanoviť jednotlivé položky pre tieto kategórie,“ myslia si energetici z východu Slovenska. Obe pripomienky neboli zo strany regulátora akceptované.

600 pripomienok dostal ÚRSO k novej vyhláške o cenovej regulácii

Východoslovenská distribučná navrhovala v pripomienkovom konaní ponechanie súčasných sadzieb pre domácnosti a pre podnikateľov. Podľa distribučky neexistuje totiž žiadna dopadová štúdia prechodu zo súčasných sadzieb na nové sadzby ani prechodné obdobie. „Nie je kvantifikovaný dopad prechodu domácností z platby za odberné miesto na platbu za istič. Domácnosti historicky nemajú uzatvorené zmluvy o pripojení, ak boli pripojené do roku 2005. To znamená, že chýba analýza, koľko domácností má relevantnú hodnotu ističa v zmluve o pripojení, a tým pádom relevantná databáza amperických hodnôt ističov pre domácnosti,“ vysvetlila firma. Regulátor sa s ich pripomienkou nestotožnil.

A čo IT?

Západoslovenskí energetici zo spoločnosti ZSE Energia navrhovali rozdeliť navrhovanú právnu úpravu sadzieb pre odberné miesta na sadzby pre domácnosti a pre malé podniky. Zlúčenie sadzieb pre domácnosti a malé podniky na DD1 až DD13 by podľa nich znamenalo fyzicky nové pripojovacie i dodávateľské zmluvy pre všetky malé podniky a taktiež migráciu v systéme, čo je v časovom harmonograme danom návrhom vyhlášky nereálne.

„V prípade, že sa úrad nestotožní s týmto návrhom, je potrebné uznať dopady na úpravy IT systémov ako oprávnený náklad a zohľadniť časovú potrebu na implementáciu do IT systémov a na informovanie odberateľov,“ dodali západoslovenskí energetici. Ani oni však s touto zásadnou pripomienkou u regulátora nepochodili. 

Dá sa čakať, že odporcovia zmien by o nich veľmi radi debatovali aj naďalej. Uvidíme, ako sa im bude dariť.  

(spe)

Svět plný energie > Slovensko > Návrh vyhlášky spustil lavínu pripomienok

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: