Na malé zdroje pôjde 115 miliónov eur

30.1.2015

EUROFONDY – Slovensko má schválený program podpory „domácich elektrární“ z európskych peňazí pre domácnosti i podnikateľov.

 Nízkoemisnú energetiku na Slovensku majú podporiť v nasledujúcich rokoch dotácie vo výške 115 miliónov eur.
Nízkoemisnú energetiku na Slovensku majú podporiť v nasledujúcich rokoch dotácie vo výške 115 miliónov eur.

Na začiatku novembra Brusel súhlasil, že poskytne Slovensku 100 miliónov eur na program nazvaný Kvalita životného prostredia. Slovenský rozpočet pridá ďalších zhruba 15 miliónov eur a celkovou čiastkou Bratislava podporí inštaláciu domových elektrární či kúpu kotlov na biomasu.

Hoci je jasné, koľko peňazí sa bude rozdeľovať, detailné podmienky celého programu stále nie sú známe. Rozdeľovanie peňazí bude mať na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá v čase vydania čísla ešte len pripravovala presné podmienky pre uchádzačov o príspevok. Hotové by mali byť do troch mesiacov. Dátum, od kedy bude možné podávať žiadosti, ešte nebol oznámený ani predbežne.

Agentúra ešte nechcela uviesť ani čiastku, o ktorú sa budú môcť záujemcovia o podporu uchádzať. Isté je len to, že podmienky poskytovania a výška podpory jednotlivých zariadení bude stanovená na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory sa môže meniť v závislosti od vývoja tržných cien zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V odpovedi portálu V energetike.sk SIEA sľubovala, že finančných prostriedkov na celé programové obdobie je dosť na to, aby sa podporilo každé malé zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré splní zadávacie podmienky. Neoficiálne informácie kolujúce kuloármi hovoria, že pri najčastejších typoch zariadení sa budú pohybovať okolo tretiny nákladov.

Príspevok by sa mal dať získať na päť druhov zariadení. Okrem kotlov na biomasu, solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody či vykurovanie a tepelných čerpadiel to budú i malé obnoviteľné zdroje s malým výkonom. A to menovite fotovoltaické panely a veterné turbíny s výkonom do 10 kW.

Finančnú pomoc na obnoviteľné zdroje môžu okrem domácností získať aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Bude sa môcť financovať napríklad obnova systémov diaľkového vykurovania alebo projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch. Jednou z podmienok pre firmy a štátne orgány či samosprávy pri podávaní žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov však bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia.

Podľa generálnej riaditeľky SIEA Svetlany Gavorovej je to vôbec prvýkrát, čo sa podarilo získať súhlas Európskej komisie na využitie prostriedkov aj pre domácnosti. Podporu bude možné čerpať od budúceho roku až do roku 2023. Podľa pôvodných predpokladov by sa podpory na inštaláciu malého obnoviteľného zdroja malo dočkať 70 tisíc domácností.

Autor: spe

Svět plný energie > Slovensko > Na malé zdroje pôjde 115 miliónov eur

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: