Má slojový metan v ČR perspektivu?

25.3.2013

SLOJOVÝ METAN Břidlicový plyn a ropa jsou mediální hvězdy globálního trhu s energetickými surovinami. V ČR si na podobný statut brousí zuby slojový metan.

Ve slezském podzemí je na 100 mld. m3 uhelného metanu. Dokážeme ho vytěžit?
Ve slezském podzemí je na 100 mld. m3 uhelného metanu. Dokážeme ho vytěžit?

I tento materiál odborníci považují za nekonvenční zdroj. Ze sousedního Polska už přicházejí povzbudivé zprávy jak o jeho výskytu, tak o možnostech těžby. U nás analogické koncepce zatím dospěly do stádia úvah vědců a hrstky podnikatelských subjektů. Největší otazník v sobě skrývá poměrně složitá a komplikovaná geologická struktura Českého masívu.

Na nedávné konferenci „Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství“ (pořádané Národním strojírenským klastrem) mj. zazněly první sumarizace: v Ostravsko-karvinském černouhelném revíru se karbonský plyn nachází v uhelných slojích, v uzavřených hlubinných dolech. Na současné těžbě plynu v ČR se však podílí sotva 10 %. Jeho vytěžitelné zásoby by ovšem mohly tuto kvótu napříště až zdevateronásobit.

Ze školních lavic si určitě pamatujeme, že uhelný metan je produkt procesu prouhelnění. Uvnitř uhelných slojí je vázán buď jako adsorbované, nebo absorbované molekuly v mikropórech, jako volný plyn mezi trhlinami, anebo jako rozpuštěný plyn ve vodě a v uhelné hmotě. Množství metanu sorbovaného na uhlí osciluje v poměrně širokém rozmezí: 2,5-40 m3 na 1 t uhelné hmoty.

Příslušné průzkumy započaly v 90.letech, a to pilotním projektem hydraulického štěpení v uhelných slojích. V období 1993-99 se uskutečnilo 38 hydraulických štěpení podle doporučení amerických expertů na ploše o velikosti 800 km2 mimo dobývací prostory, v hloubkách 300-1460 m pod zemským povrchem. Závěr překvapil geology i ekonomy: v české části hornoslezské pánve spočívá nejméně 100 mld. m3 uhelného metanu.

Pokusné vrty s hydraulickým štěpením sice prokázaly, že podzemní rezervoáry plynu jsou jak v ostravských, tak v karvinských uhelných slojích dostačující pro těžbu. Nicméně samotná technologie hydroštěpení není univerzálně použitelná. Negarantuje dostatečnou propustnost uhelných slojí pro uvolněný plyn.

Společné stanovisko MŽP ČR a České geologické služby po ukončení pilotního projektu bylo proto zdrženlivé. Aby se mohla těžba rozběhnout ve velkém, je nezbytné dopracovat metodu exploatace slojového metanu pro specifické podmínky české části hornoslezské oblasti alespoň v modelovém měřítku. A jak jinak – otestovat vhodnost nové technologie těžby pokusnými vertikálními vrty.

Ekonomům nestačí pouze prověřit produkční schopnost těžebních sond. Přejí si současně i předběžný návrh odbytové ceny plynu. Aby se plyn dostal bezpečně a spolehlivě na povrch, to si vyžádá i nemalé investice? Ve srovnání s tzv. boom fotovoltaiky po česku je to však pakatel: cca 200 mil. Kč. Jasněji by mohlo být ještě v této dekádě.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Má slojový metan v ČR perspektivu?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: