Konkurence je motorem trhu

1.10.2011

 MARTIN KROČIL Alternativní subjekty, jež působí na českém energetickém a plynárenském trhu, hledají další možnosti svého růstu.

Hostem časopisu Svět plný energie byl obchodní ředitel společnosti LUMIUS Martin Kročil.

16.jpg

„LUMIUS dodává elektřinu a plyn středním a velkým odběratelům obou energetických komodit nejenom v ČR, ale prostřednictvím svých dceřiných společností také na Slovensku a v Polsku. Když zhodnotíte výsledky dosažené jednotlivými skupinami, na kterém odbytišti a s jakou komoditou si stojíte lépe? Jaká teritoria připadají v úvahu pro další rozvoj Vašich podnikatelských aktivit?“

Je pochopitelné, že nejlepších výsledků jak v prodeji elektřiny, tak plynu, dosahujeme v České republice. Na tomto trhu jsme se etablovali hned v počátcích existence firmy a patřili jsme k těm, kteří se snažili rozhýbat tehdy ještě stojaté vody obchodu s oběma komoditami. Díky našim obchodním strategiím jsme zdejší trh obohatili kupř. o víceleté kontrakty, nebo o jednosložkové fixní ceny za dodávku plynu. Letošní očekávaný objem dodávek ve výši 2,5 TWh elektřiny a 5 TWh plynu potvrzuje naši roli největšího alternativního dodavatele v České republice.

To ovšem neznamená, že by pro nás Slovensko nebo Polsko byly méně zajímavé destinace. V obou zemích vidíme velký potenciál a své aktivity sem směřujeme s cílem dosáhnout obdobných úspěchů, jako v Česku.

„Vláda ČR přijala poměrně rozsáhlý dokument na podporu konkurenceschopnosti ČR. Někteří kapitáni českého průmyslu však vyjádřili pochybnosti, zda se poměrně náročné cíle podaří dosáhnout, pokud budou nadále stoupat ceny elektřiny, plynu, uhlí a dalších energetických surovinových vstupů i finálních produktů. Co provede s energetickými cenami razantní odstávka německých jaderných reaktorů?“

Je úsměvné, že Evropská unie v minulém století vznikala zejména proto, aby vytvořila konkurenceschopný protipól vůči USA a Japonsku. Když si ale zanalyzujeme řadu rozhodnutí bruselského byrokratického aparátu, které nyní členské státy (včetně České republiky) postupně přivádějí k životu, vyjde nám, že konkurenceschopnost tohoto společenství spíše snižují.

V podobném duchu lze nahlížet i na nedávné německé stop jaderným elektrárnám. Populistické gesto uskutečněné na pozadí japonského neštěstí, bylo učiněno v naprostém nesouladu s koncepcemi předchozích německých vlád a bez jasné vize náhrady odstavených zdrojů. Jsem přesvědčen, že blízká budoucnost ukáže opětovně nutnost využití jádra, jako jednoho z nejčistších zdrojů energie.

„Tuzemské podniky (a nejenom energetické a teplárenské) už před časem varovaly před nově zaváděným instrumentem tzv. emisních povolenek. Ostří jejich kritiky bylo na čas otupeno posunem termínu jejich splatnosti. Doba „platebních prázdnin po Česku“ však zanedlouho skončí. Z Bruselu prosákly seriozně míněné návrhy na prohloubení daňové zátěže výrobců, distributorů i spotřebitelů energií a tepla v podobě tzv. uhlíkové daně. Jak se dosavadní i nově zvažované ekonomické instrumentárium projeví v činnosti společnosti LUMIUS?“

Toto je právě jeden z příkladů, kdy se Evropa sama připravuje o část své konkurenceschopnosti. Každý výrobce, distributor i spotřebitel promítne náklady zvýšené o cenu emisních povolenek, uhlíkových daní a dalších „instrumentů“ do ceny svých produktů a služeb. Je zřejmé, že tyto výrobky a služby pak nemohou obstát ve světové konkurenci, která není zatížena dodatečnými náklady.

Bojovat s těmito riziky lze pouze v politické rovině. Jakmile je daná legislativa přijata, nezbývá dotčeným stranám nic jiného než postupovat v souladu s právními normami. A tím, kdo ve skutečnosti utrpí ztrátu, je (bohužel) konečný zákazník.

screen_shot_2013-10-31_at_12.43.36.png

„Na českém energetickém trhu působí řada tzv. alternativních prodejců a distributorů energie a nevedou si špatně. Tuzemští zákazníci si už mohou zvolit svého dodavatele z poměrně pestré nabídky. Mimo jiné i díky erudovaným poradním subjektům, různým cenovým srovnáním, či specializovaným průzkumům trhu. Jaké stanovisko k tomu zaujímá management společnosti LUMIUS?“

Konkurence je motorem trhu a to platí i pro naše odvětví podnikání. Se zvyšujícím se počtem konkurentů na trhu a různým přístupem k prodeji daného produktu však může dojít k situaci, kdy je pro zákazníka problematické vyhodnotit výhodnost jednotlivých nabídek.

Zveřejnění nezávislého a po odborné stránce správně provedeného rozboru je pak jistě pro zákazníky přínosem.

Zmíněné průzkumy se však vždy týkaly segmentu domácností, příp. maloodběrů. LUMIUS se ve svém podnikání specializuje na velkoodběratele elektřiny i plynu a klade důraz na osobní kontakt se svými klienty prostřednictvím erudovaných regionálních manažerů.

„Nynější dekáda bude podle vědecké oborové fronty ve znamení nástupu smart systémů. V ČR lze očekávat razantnější uplatňování smart meteringu oproti smart sítím. Jak se to promítne do podnikatelských aktivit společnosti LUMIUS?“

Smart sítě jsou žhavým tématem zejména pro provozovatele distribučních soustav a zároveň pro výrobce zařízení, která budou schopna vlastností těchto sítí využít. Bez „smart equipments“ by se dalo budování chytrých sítí přirovnat ke stavbě železnice bez vlaků.

LUMIUS jako dodavatel elektřiny sleduje toto téma spíše z pohledu možných změn následného chování jeho zákazníků a tedy změn jejich odběrových diagramů. Smart metering nákladově postihne provozovatele distribučních soustav. Lze tedy očekávat, že tyto náklady budou prostřednictvím regulovaných cen následně přeneseny na konečné zákazníky.

„Třebaže český energetický a teplárenský mix je poměrně solidně strukturován, v posledním období jsme svědky velkých nadějí vkládaných do plynu, resp. do výstavby nových paroplynových zdrojů, do plynofikace dopravy apod. Bude se na těchto aktivitách rovněž podílet společnost LUMIUS?“

Stále hledáme možnosti dalšího rozvoje společnosti. Teplárenství je oblast, v níž vidíme řadu synergií s našimi současnými aktivitami. Není tedy divu, že již máme rozpracováno několik reálných projektů spojených s výrobou tepla. Zatím bohužel nemůžeme být konkrétnější. Jakmile připravované akvizice postoupí do finálních fází, rádi s nimi veřejnost seznámíme.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Konkurence je motorem trhu

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: