Kolik a jaké energie v ČR potřebujeme?

11.10.2012

Po období nynější ekonomické recese očekávají experti opětovné zvýšení tuzemské poptávky po elektřině. Třebaže její cena poroste, predikce výroby a spotřeby do roku 2040 oscilují v rozmezí 25-30 %.

energie2.png

V souvislosti s přípravou nové Státní energetické koncepce, s dostavbou III. a IV. bloku JE Temelín a s nutností postupně odstavovat technicky, technologicky a ekologicky zastarávající zdroje experti  upřesňují reálné prognózy výroby a spotřeby elektrické energie a tepla v ČR.

Na prahu 5.dekády by měla ČR vyrábět cca 75-77 TWh elektřiny. Méně optimismu panuje okolo importu a spotřeby zemního plynu. Za horní mez jeho exploatace u nás lze považovat 13 mld. m3. A to i přes fakt, že zásoby dosavadní energetické surovinové „jedničky“ (uhlí) se budou postupně ztenčovat a cena uhlí na tuzemském trhu bude stoupat.

U stávajících energetických zdrojů třeba komplexně posoudit možnosti jejich přechodu na jiná paliva, než budou definitivně odstaveny. Vrchol spotřeby zemního plynu při substituci uhlí se odhaduje v rozmezí let 2025-35.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Kolik a jaké energie v ČR potřebujeme?

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: