Jiřetín by musel zmizet prakticky celý

20.1.2016

Zámek Jezeří nad dolem ČSA Zámek Jezeří nad dolem ČSA
Zámek Jezeří nad dolem ČSA

TĚŽEBNÍ LIMITY - Vládní rozhodnutí o částečném prolomení limitů je jen odklad. Mnoho času na rozhodování o budoucnosti českého hnědého uhlí nezbývá, říká geolog Josef Godány z České geologické služby. 

V říjnu 2015 vláda částečně prolomila ekologické limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Kolika lokalit se limity dnes vlastně týkají?

V podstatě jen dvou míst v severních Čechách, lomů Bílina a lomu ČSA (Československé armády, pozn. red.). V severočeské a sokolské pánvi se sice těží na více než desítce míst, ale na většině z nich rozsah těžby už limitují jiná omezení, třeba ohledy na osídlení, vodní zdroje a tak dále.

Rozhodnutí vlády bylo takové polovičaté: na Bílině padly, na lomu ČSA ne, ale zároveň nebylo jasně určeno, že někdy padnout nemůžou...

Vláda rozhodla opatrně a udržení ČSA je míněno jako bezpečnostní pojistka. Souvisí to určitě s tím, že tolik ložisek uhlí, které bychom mohli snadno využít, vlastně v České republice není. Geologické zdroje jsou veliké, ale v podstatě 90 procent z nich se při současném stavu techniky a legislativy nedá využít.

Co rozhodnutí znamená pro oba lomy?

Bílina má zaručenou těžbu na dalších více než 30 let. Lom ČSA bude muset během pár let těžbu utlumit, tedy pokud se nic nezmění.

Prolomení limitů na Bílině se podmiňovalo tím, že nově zpřístupněné uhlí bude sloužit hlavně teplárnám. Jak reálné to podle vás je?

Lom pokryje část spotřeby tepláren, ale netroufl bych si určitě říci, že celou. Uhlí v téhle oblasti není z velké části dostatečně kvalitní. Lom se bude sice přesouvat do větších hloubek a tedy k těžbě lepšího uhlí, ale je otázka, zda celkové objemy uhlí z Bíliny budou stačit pro saturaci do tepláren i elektrárnám.

Třeba pro nedaleko stojící modernizované Ledvice, které stejně jako lom Bílina patří vposledku firmě ČEZ...

Ano, to také. Zajímavé rovněž je, že o rozšíření Bíliny se rozhodovalo bez přesného výpočtu a analýzy objemů budoucí těžby. Těžaři ji dělat nemohli, protože až do zrušení limitů prostory patřily jiné organizaci a oni na ně nesměli... V tuhle chvíli ale nevíme přesně, kolik uhlí se na Bílině ještě může vytěžit, nepřesnost je několik procent, tedy miliony tun.

Místem největších sporů není ovšem Bílina, ale Horní Jiřetín, a tedy lom ČSA. Tam limity nepadly...

Ne, a nehraje to ani velkou roli. Limity představují jen jedno z mnoha omezení těžby, a v případě Horního Jiřetína se především těžaři nedokázali dohodnout s obyvateli, a nevyřešili tedy spory s majiteli pozemků. Dokud to se nestane – a pokud stát nepřijde se strategií využití hnědého uhlí – tak nemají naději v těžbě ve větším rozsahu pokračovat. Myslím si, že těžaři už před lety propásli příležitost nabídnout lidem přijatelné řešení, a dnes to budou mít těžké. 

Protože lom ČSA už je prakticky na hranici těžebního prostoru, mnoho času ale na dohodu nezbývá, ne?

Mnoho času není, tak zhruba další tři, čtyři roky, více ne. Kdyby v takovém horizontu nedošlo k rozhodnutí o prodloužení těžby, lom bude v podstatě odepsaný. Nedokážu si představit, že by v případě ČSA znovu došlo k otvírce někdy v budoucnosti, to by bylo neuvěřitelně drahé. Obejdeme se bez uhlí z ČSA? Jak jsem říkal, myslím si, že Bílina zřejmě ani s rozšířením těžby nedokáže pokrýt spotřebu tepláren. Vláda se podle mého tedy brzy bude muset k limitům na ČSA vrátit – mnoho jiných možností není. Byť uhlí máme na pohled dostatek.

Jak to myslíte?

Celkové geologické zdroje hnědého uhlí na českém území čítají zhruba 8,8 miliardy tun. Těžaři v tuto chvíli mají povolení na těžbu zhruba 650 milionů tun a zhruba dalších 150 milionů tun je jim snadno přístupných. Každý rok přitom spotřebujeme v naší energetice zhruba kolem 40 milionů tun uhlí. Což znamená, že máme vyhlídky na zhruba 20 let – a to v energetice ani v těžbě není zas tak dlouhý výhled.

Když se vrátím zpět na lokální úroveň: jak by to pokračování těžby na lomu ČSA vypadalo? Mohla by se najít nějaká kompromisní varianta, aby Horní Jiřetín mohl přežít?

Ministerstvo průmyslu přišlo s „malou variantou“, podle které by se zbořila jenom malá část Jiřetína a větší část by mohla stát. Z praktického hlediska báňsko-technického je však tento návrh prakticky nerealizovatelný. Takže pokud by mělo na ČSA dojít k pokračování těžby, tak jediná reálná varianta je ta velká, při které zmizí prakticky 90 procent Horního Jiřetína.

Dokážete si představit, že by se těžba mohla rozšířit i někam, kde se dnes netěží?

 Asi ano. Například ložiska Chebská a Odravská pánev mají zhruba 1,5 miliardy tun kvalitního uhlí, na jehož malou část se někdy v budoucnu může sáhnout. Muselo by se postupovat velmi opatrně, ale podle mého je to možné. Těžaři, třeba Sokolovská uhelná, mají bohaté zkušenosti s těžbou v ochranném pásmu karlovarských pramenů. V minulosti tam byly velké problémy, ale dokázali se z nich poučit. Tak proč by se to nedalo zvládnout i jinde. Ale je to jen hypotetická otázka, my nevíme přesně, co se vyplatí nebo nevyplatí za pět či deset let. Tak bychom si neměli všechny možnosti předem uzavřít.                                 

Josef Godány pracuje v České geologické službě. Podílí se například na projektu monitorování důležitých surovinových ložisek na území České republiky pro potřeby vlády ČR. 

Zoom gallery

Přehled těžebních limitů v severních Čechách a plánů na těžbu v případě jejich prolomení. V říjnu 2015 došlo k prolomení limitů jen na dole Bílina (žlutě), ve zbývajících případech stále platí rozhodnutí z roku 1991. Největší otazníky byly kolem lomu ČSA, který má uhlí jen na pár let. Tam už se postupně přistupuje k tlumení těžby. 

Svět plný energie > Rozhovory > Jiřetín by musel zmizet prakticky celý

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: