Jak se společnost LUMIUS vzdělávala v oboru charity

25.3.2013

Miloň Vojnar I zkušení podnikatelé se musejí stále učit. Jak se společnost LUMIUS vzdělávala v oboru charity, prozradil její ředitel pan Ing. Miloň Vojnar.

milon-vojnar.jpg

Co přimělo společnost LUMIUS k tak důležitému kroku, jako je založení vlastní nadace?

LUMIUS se již od počátku své existence snažil pomáhat lidem, kteří se musejí potýkat s různými handicapy. Podporovali jsme jak jednotlivce, tak i některé charitativní projekty třetích stran. Například řadu let přispíváme organizaci ADRA, poskytující pomoc lidem v nouzi. Nicméně jsme cítili, že potřebujeme těmto aktivitám dát větší řád a smysl. Tím nejlepším krokem nám připadalo založení vlastní Nadace LUMIUS.

Charitativních organizací je u nás mnoho. Z jakého důvodu jste zvolili právě Konto BARIÉRY?

Před vznikem nadace jsme si kladli mimo jiné otázku, jak budeme její činnost organizovat a řídit. Jsme sice odborníky na obchod s energiemi, ale museli jsme si sebekriticky přiznat, že o charitativní činnosti nevíme prakticky nic. Proto jsme se rozhodli ohlédnout po odbornících, kteří by nám s vedením nadace pomohli.

Z možností, které jsme měli na stole, nám Konto BARIÉRY vyšlo nejlépe. Zejména díky jeho výborné znalosti prostředí, z něhož přicházejí žádosti o podporu. Jejich systém prověřování jednotlivých žádostí nás přesvědčil o tom, že peníze určené na charitu budou nasměrovány těm, kteří je skutečně potřebují.

Ocenili jsme i skutečnost, že vedení naší nadace Konto BARIÉRY provádí bez nároku na odměnu, tedy že všechny prostředky, které do nadace vložíme, poslouží konečným příjemcům. V neposlední řadě pak musím říci, že už samotné setkání s jeho výkonnou ředitelkou paní Boženou Jirků bylo pro nás tím správným impulsem. Její nadšení a zápal pro věc nás vždy posiluje v přesvědčení, že jsme se vydali správným směrem.

Jak hodnotíte tuto dosavadní spolupráci a čím si myslíte, že je pro obě zúčastněné strany obohacující?

Spolupráci mohu hodnotit pouze kladně. Pravidelně se setkáváme s lidmi z Konta BARIÉRY, kteří jsou zodpovědní za chod naší nadace. Společně pak vybíráme ty žádosti, které budou podpořeny a v jaké výši.

Rychle jsme zjistili, že máme jedno společné – nadšení, s kterým děláme svoji práci. Vždy je skvělé potkat se s někým, kdo své práci odevzdává opravdu vše a hlavně ji dělá s chutí. A konečně, pravidelné schůzky týmu Nadace LUMIUS jsou pro nás i jistým únikem z každodenního  světa businessu.

V ten okamžik prostě neřešíme, zda to co děláme, nám přinese obchodní užitek. Jsou to setkání, která nám přinášejí jiný, více lidský rozměr.

Myslíte si, že by mělo být jistou morální povinností prosperujících firem, přispívat na charitu?

Dnešní společnost je založena na jisté míře solidarity s ostatními. Pokud tuto pozitivní stránku jejího chování nebudeme podporovat, vrátíme se ve vývoji lidstva o stovky let zpátky. Jestliže firma prosperuje, jistě dokáže vyhradit nějakou část prostředků, kterými podpoří vybrané charitativní projekty.

Pozitivní na tom všem pak je skutečnost, že můžete pomoci konkrétním lidem, v jejich konkrétních situacích a osudech. Nikoho však nelze nutit, vždy musí tato aktivita vzniknout tzv. zevnitř. Jedině pak bude mít taková pomoc ten správný smysl. 

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Jak se společnost LUMIUS vzdělávala v oboru charity

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: