Horké „německé léto“ na obzoru

29.6.2013

ENERGETIKA V EVROPĚ  Česká republika a další státy s obavami pohlížejí na důsledky německých snah v energetice. Situace se stává nepředvídatelnou.

K větrníkům na severu Německa se letos přidá v rekordním objemu i výroba z fotovoltaiky.
K větrníkům na severu Německa se letos přidá v rekordním objemu i výroba z fotovoltaiky.

V pondělí 15. dubna padl v Německu světový rekord, který unikl většině médií. Ono pondělí dodávaly německé fotovoltaické elektrárny do sítě po poledni 22,68 GW elektrické energie. Byl tak překonán předchozí rekord z května 2012, kdy německá fotovoltaika posílala do sítě 22,2 GW.

Lopatky větrných elektráren se ten den pohybovaly velmi pomalu (po poledni přispívaly do sítě zhruba 4 GW, i když celkový instalovaný výkon v Německu je přes 33 GW). I tak ovšem obnovitelné zdroje dodávaly do sítě téměř polovinu celkové okamžité spotřeby.

A jsou i horší dny. Ještě o měsíc dříve, v neděli 24. března, obnovitelné zdroje dodávaly do rozvodné sítě něco přes 30 GW: přesně 16,6 GW vítr a 14,1 GW fotovoltaika, protože jim nečekaně přálo počasí. Odhady o den dříve totiž uváděly, že výroba bude o zhruba 5 GW nižší. Poptávka byla také zároveň o cca 10 GW nižší než plánovaná, a tak vypukl na energetické burze na neděli nečekaný shon a obchodníci se zbavovali elektřiny ve velkém. Prodávala se za záporné ceny, a prodalo se jí takto celkem za více jak tři miliony euro. Cena na vnitrodenním trhu dosáhla až -83 euro za MWh (cca 2000 Kč za MWh), což je zhruba dvojnásobek průměrné ceny na burze v těchto měsících, jen s opačným znaménkem.

Naše obrana

Okolní státy reagují. Od loňského roku má provozovatel české elektrické přenosové soustavy, tedy firma ČEPS, obrazně řečeno povolení zabíjet. Pokud bude Česku hrozit kolaps elektrické přenosové soustavy kvůli náhlému přílivu elektřiny z Německa, nejpravděpodobněji z německých větrných elektráren, má svolení zcela oddělit Českou republiku od středoevropské sítě.

„Máme v takové situaci na výběr black-out s námi nebo bez nás, i když by to v druhém případě způsobilo rozsáhlé škody,“ řekl k tomu Václav Bartuška, český velvyslanec pro energetickou bezpečnost (a to v diskusi, která se věnovala právě energetickým vztahům Česka a Německa).

Česko svou „obranu“ bude dále prohlubovat. V rozvodně Hradec u Kadaně se už jistě počítá se stavbou dvou PST transformátorů, které umožní razantně odříznout českou síť od německých přebytků. Stavbě patrně nic nezabrání, i když Německo proti použití této technologie mělo své námitky.

Náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc pro server Česká pozice potvrdil, že ministerstvo nebude plánu ČEPS nijak bránit: „Z hlediska energetiky není důvod to neschválit. Žádné jiné rovnocenné řešení není k dispozici. Polsko-německá smlouva o virtuálním phase shifteru se ukázala jako nefunkční a Polsko již tendr na transformátor vyhlásilo.“ (Polsko zkoušelo na hranicích „virtuální transformátor“, který měl umožnit přeteky elektřiny z Německa vyrovnávat bez instalace fázových transformátorů, ale neosvědčil se.)

Výše zakázky se bude pohybovat kolem dvou miliard korun a transformátory by měly být hotovy někdy v roce 2017. Budeme až za Polskem, které zřejmě své PTS transformátory bude mít připravené. Nebude už v té době pozdě, co bude do té doby, napadne asi každého?

Ještě chvíle

Je to možné. Na druhou stranu, v současné situaci je vážné ohrožení sítě možné, ale spíše nepravděpodobné. Německá přenosová soustava zatím pracuje s jistou rezervou, která by měla umožnit klidný provoz. Když už ne z hlediska energetiků, tak alespoň z hlediska odběratelů. Ale to nemusí trvat dlouho.

Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že v případě předpokládaného pokračujícího boomu obnovitelných zdrojů by systémové rezervy německé přenosové soustavy mohly být vyčerpány už v roce 2015. A i když to není úplně nová informace, podobné odhady se objevovaly už předtím i od dalších zainteresovaných stran, řešení této situace stále není. Německé vedení v severojižním směru je nedostatečné a jeho rozvoj pokračuje pomalu. Elektřina se tak z větrných parků u Severního moře hůře dostává ke spotřebitelům v Porúří či přečerpávacím elektrárnám v Alpách.

Pokud bude Česku hrozit kolaps elektrické přenosové soustavy kvůli náhlému přílivu elektřiny z Německa, nejpravděpodobněji z německých větrných elektráren, má firma ČEPS svolení zcela oddělit Českou republiku od středoevropské sítě.

Zajímavou alternativou je rozvoj stávajících přenosových kapacit směrem na sever, včetně podmořského vedení Nord.Link, který by přímo spojoval německou a norskou síť. Ale i tento projekt vyžaduje čas. Mělo se by jednat o stejnosměrné vedení o přenosové kapacitě 1400 MW, které tedy zlepší „propustnost“ německé přenosové sítě směrem na sever cca o 50 procent, a mohlo by tedy výrazně ulevit i české síti. V květnu 2013 byla vybrána trasa pro první z kabelů (měl být jen jeden, nově se totiž začíná mluvit i o druhém). Projekt za cca 1,5 až 2 miliardy eur by měl však být hotov zřejmě až v roce 2018.

Volby, voliči a proud

Když se ale letošní rok opravdu obejde bez black-outu, jak je nejpravděpodobnější, mohl by být velmi „černý“ pro obnovitelné zdroje z důvodů ekonomických a potažmo politických. V posledních letech roste cena elektřiny pro spotřebitele v Německu právě kvůli dotacím do obnovitelných zdrojů extrémně rychle. Dnes už je téměř dvakrát větší než v Česku nebo ve Francii. Podle statistik Eurostatu byla v roce 2012 cena v Německu pro maloodběratele, tedy domácnosti a malé podniky 0,26 EUR/ /kWh, v České republice 0,15 EUR/kWh a ve Francii 0,141 EUR/kWh. V případě podniků není rozdíl takový: v Německu byla průměrná cena pro průmysl 0,128 EUR/ /kWh, v České republice 0,104 EUR/kWh, ve Francii 0,097 EUR/kWh.

Ale byť Německo zatím úspěšně chrání svůj průmysl před dopady zdražování energie, drobní spotřebitelé (tedy voliči) už s tímto uspořádáním přestávají být spokojeni. Mezinárodní agentura pro energii proto v květnu doporučila, aby se federální německá vláda pokusila najít nějaké spravedlivější (potažmo politicky únosné) řešení současné situace při rozdělování nákladů na změnu německé energetiky.

Vláda by také měla ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami posoudit, jak stávající uspořádání trhu umožňuje financování ekonomicky realizovatelných investic do nové generace flexibilních plynových zdrojů. Ty jsou z hlediska dodržování německých klimatických cílů nejvhodnější a provozně nejčistší z fosilních paliv, ale plyn je v evropských podmínkách jednoduše příliš drahý. V dosavadním průběhu „Energiewende“ roli plynu jako hlavního zdroje nahrazuje uhlí.

screen_shot_2013-10-31_at_16.53.15.png

Možná to bylo zbytečné doporučení: v září čekají zemi federální volby a ceny elektřiny jsou důležitým tématem už teď, vláda to dobře ví a pokouší se veřejnost uklidnit, jak je to jen možné. Byť se ani opoziční strany nepokusí zřejmě oficiálně zpochybnit „Energiewende“ jako takovou, vysoké ceny elektřiny kancléřce Merkelové a jejím spojencům nepochybně uškodí.

S rostoucí nepopularitou drahé elektřiny v Německu je zatím největší naděje, že se tempo růstu obnovitelných zdrojů v Německu v příštích letech může zpomalit a region získá více času, aby současnou neuspokojivou situaci a hrozící potíže vyřešil. Bylo by to záhodno, situace začíná být opravdu příliš vážná.

Pohraniční ochrana

Transformátor s regulací fáze je zařízení, které prostřednictvím změny fázového úhlu umožňuje regulovat toky elektřiny ve vedení, ve kterém je instalován. Elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, a přesouvá tak část toků na okolní, méně zatížená vedení. Nadbytečný proud z německých elektráren by po jeho instalaci musela přenášet německá přenosová síť. Transformátor PST je běžná součást přenosových soustav. Používá se pro regulaci zatížení sítě v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Slovinsku či v Itálii.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Horké „německé léto“ na obzoru

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: