Evropa buduje nové plynovody

2.10.2011

 SUROVINY Starý kontinent potřebuje stále více energie. V podstatně větších objemech také importuje základní surovinové vstupy pro výrobu elektřiny a tepla.

Mimo jiné zemní plyn. Na celkové spotřebě energie v zemích EU27 se podílí už jednou čtvrtinou. Přibližně 40 % všeho spotřebovaného zemního plynu Evropané dovážejí z Ruska.

Rozhodující část importu zemního plynu ČR pokrývá z Ruska. (Zdroj: ČPÚ)
Rozhodující část importu zemního plynu ČR pokrývá z Ruska. (Zdroj: ČPÚ)

Ruští prodejci zemního plynu i jejich evropští zákazníci usilují nejenom o zvýšení objemů těžby a prodeje plynu, ale i o větší bezpečnost a spolehlivost jeho dodávek. A to po celé trase z nálezišť na ruském severu až po velkokapacitní zásobníky v západní Evropě. Na pořad dne se dostala problematika diverzifikace rozhodujících přepravních magistrál. Konkrétním příspěvkem k dosažení tohoto cíle se stal projekt tzv. Nord Stream. Přepraví ruskou surovinu nikoliv přes teritoria bývalých sovětských republik, ale po dně Baltského moře. Největší význam bude mít pro SRN, Belgii, Dánsko, Francii, Nizozemsko a Velkou Británie.

Nord Stream povede z ruského Vyborgu do německého přístavu Greifswald. Magistrála dlouhá cca 1 200 km příjde na 7,4 mld. euro (asi 190 mld. Kč). Plyn v ní bude proudit 2 paralelními potrubími. Transportní kapacita 1 roury činí 27,5 mld. m3 plynu ročně. Nord Stream umožní plynule zásobovat cca 25 milionů domácností v EU.

Nord Stream bude důležitý rovněž pro nás: v SRN na něj naváže plynovod Opal, spojený s plynovodem Gazela. Ten povede přes území ČR. Z českých firem uspěla jako sub-dodovatel společnost ČKD PRAHA DIZ, konkr. při výstavbě kompresorové stanice Portovaja, která je součástí plynovodu. Hodnota zakázky: 17,8 mil. EUR (cca 480 mil. Kč). První linie Nord Streamu musí být provozuschopná ještě letos. Druhá v roce 2012. Ještě letos projdou potrubím první standardní dodávky suroviny.

Technicky pozoruhodný projekt nevyvolal pouze souhlasnou odezvu. Evokoval rovněž kritiku, zejména v Polsku a některých pobaltských republikách. Pobalťané se obávali nejvíce případných ekologických škod. Poláci naopak ztráty své současné pozice tranzitní země. Doporučovali navázat na plynovod Jamal-I, který spojuje Rusko s Německem přes Polsko a přes Bělorusko. Při jednání o projektu Jamal-II však neuspěli. Prosadila se podmořská varianta. Zcela mimo hru se po cenovém konfliktu a po blokaci dodávek ruského plynu do EU v lednu 2009 ocitla Ukrajina.

Není jenom Nord Stream

Vedle této trasy by se plynárenská mapa Evropy měla ještě v této dekádě rozšířit o jižní větev pro přepravu ruského zemního plynu do Evropy - o tzv. South Stream a o velice diskutovaný projekt Nabucco, jímž chtěly některé evropské státy transportovat surovinu z ložisek ve střední Asii.

Zatím největší iniciativu při projekci South Streamu projevil ruský GAZPROM a italská společnost ENI. Jejich magistrála má opustit území Ruské federace v Novorosijsku a po dně Černého moře směřovat do Bulharska. Tady by se měla rozdělit. Na jižní větev (přes území Řecka a po dně Jaderského moře) směrem do jižní Itálie. Severní větev by naopak proťala bulharsko-srbskou hranici a přes Maďarsko připojila zákazníky také v Rakousku. Počítá se i s operativními přípojkami do Chorvatska, Slovinska a příp. do Albánie.

Pokládka potrubí do moře je technologicky náročný proces. (Zdroj: GAZPROM)
Pokládka potrubí do moře je technologicky náročný proces. (Zdroj: GAZPROM)

Přepravní kapacita této magistrály by měla dosáhnout 63 mld. m3 plynu ročně. Pro detailnější představu o technické náročnosti díla: jen černomořský úsek měří 900 km a na lodích svařované potrubí by se mělo na některých lokalitách pokládat až do 2kilometrové hloubky.

V období diskuzí o diverzifikaci tras zemního plynu ze střední Asie do Evropy některé evropské státy a firmy přišly s projektem transportní magistrály Nabucco. Pro její investory a politické zastánce je právě ona garancí spolehlivých dodávek z nálezisť ve střední Asii na rakouskou předávací stanici Baumgarten. Pro kritiky: zbytečná a nejistá investice. Středoasijští producenti a prodejci zemního plynu (zvláště na území bývalých republik SSSR) mají podle nich už dnes spolehlivý přístup k ruským plynovodům a zásobníkům suroviny. Pokud jim Rusové navíc nabídnou zajímavou nákupní cenu, potrubím neprojde 31 mld. m3 plynu. Zbytečně drahé Nabucco by zelo prázdnotou, v lepším případě ekonomicky živořilo. Rozhodne čas. Podle přijatého harmonogramu by se s výstavbou 3 900 km dlouhé magistrály mělo reálně započít už v roce 2013.

První kubíky plynu by měla přivést do Evropy o 4 roky později. Provozní konsorcium nepodceňuje otázku reálně dosažitelných kvót suroviny. Okruh potenciálních dodavatelů se snaží rozšířit. Naposledy třeba o dodávky z nalezišť v Egyptě a severní Africe. Jedna charakteristika za všechny, z úst českého expremiéra Mirka Topolánka na Evropském energetickém fóru: „Nabucco jako projekt je téměř mrtvý. Nechali jsme si ujít příležitost mezi prsty.“

Co získá český zákazník?

Naplnění základní myšlenky (diverzifikovat současné trasy a posílit přepravní kapacitu plynových magistrál Východ-Západ) je evidentní u všech 3 projektů. Diskutabilní už je (pro Evropany velmi důležitý) aspekt: jak posílit nynější bezpečnost a spolehlivost dodávek? Těžba a přeprava plynu na mnohatisícikolometrové vzdálenosti je i přes současný vědecko-technický pokrok v oboru věcně složitý technologický a organizační problém. Transport obří masy plynu je vystaven řadě vlivů. Pozitivních i negativních. Ve hře nemusí být nutně jen geopolitický faktor, ale i nepřehlédnutelné klimatické vlivy, nebezpečí poruchy transportních zařízení po trasách, koroze materiálu aj.

Trasa Nord Streamu pod ně Baltského moře. (Zdroj: ENVIWEB)
Trasa Nord Streamu pod ně Baltského moře. (Zdroj: ENVIWEB)

Tato rizika „nahrávají do karet“ stoupencům myšlenky zkapalňování plynu poblíž jejich nálezišť a velkokapacitního transportu takto upravené suroviny speciálními námořními kolosy do zásobníků na pobřeží zákazníka. Nám zatím nejbližší přímořské terminály kapalného plynu LNG se stanou polské Swinoústí, chorvatský Krk, nebo rumunská Konstanca. Země tzv. Visegrádské čtyřky se už před časem začaly seriozně zabývat projektem propojení Sever-Jih.

Nejednalo by se o žádnou novou obří magistrálu, ale o efektivní propojení už existujících cca 15 na sebe navazujících pozemních tras na území Polska, ČR, Slovenska a Maďarska. K nim lze připojit také Rakousko, Chorvatsko a Rumunsko. Země bez přístupu k mořím (což je i případ ČR) by tím získaly efektivní přístup k mezinárodnímu obchodu s kapalným plynem a zároveň nemalé prostředky za pronájem vlastních transportních a skladovacích kapacit.

Odborníci predikují, že během nynější dekády bude Evropa podporovat obě popisované základní formy přepravy zemního plynu na teritorium EU27. Podporučují rovněž doporučení Evropské komise členským státům dále posilovat jejich skladovací kapacity.

 screen_shot_2013-10-31_at_12.34.49.png

Autor: spe

 

Svět plný energie > Témata > Evropa buduje nové plynovody

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: