Energie musí být cenově i ekologicky akceptovatelná

29.7.2012

ROZHOVOR Společnost IVECO Czech Republic je součástí nadnárodního subjektu, jenž vyrábí užitková vozidla, včetně vozidel pro osobní přepravu a speciální vozidla.

Využívá nejnovější strojírenské výrobní technologie a používá komplexní řadu motorů na motorovou naftu a alternativní paliva.

Ing. Pavel Pachovský, generální ředitel IVECO Czech Republic, a.s.
Ing. Pavel Pachovský, generální ředitel IVECO Czech Republic, a.s.

Mj. zahrnují zemní plyn, hybridní technologie a elektrické pohony. IVECO, jedna z čelních firem ve vývoji, výrobě, marketingu a servisu rozsáhlé řady lehkých, středně těžkých a těžkých užitkových vozidel, je zastoupena rovněž v ČR. Ve Vysokém Mýtě disponuje rozsáhlými, technicky a technologicky zmodernizovanými kapacitami po někdejší Karose.

Pozvání k besedě o energetickém hospodaření podniku a o vývoji českého trhu s energiemi přijal Ing. Pavel PACHOVSKÝ, generální ředitel IVECO Czech Republic, a.s.

Výroba moderních autobusů patří k energeticky náročnějším podnikatelským aktivitám. Jaké objemy elektřiny a zemního plynu každoročně pořizujete pro zdejší závod? Kdo a na jakém principu je pro vás zabezpečuje?

V loňském roce jsme uzavřeli smlouvy na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro rok 2012 se společností LUMIUS s.r.o.

Nákup energií u nás probíhá výlučně na bázi přísných výběrových řízení, včetně elektronických aukcí. Uspěje v nich pouze firma, která nabídne jak optimální cenu, tak vysokou kvalitu doprovodných služeb. Samozřejmě, velké plus pro kvalifikaci dodavatele představují dobré reference v branži a v případě LUMIUSu to byly a jsou i naše několikaleté dobré zkušenosti s tímto dodavatelem.

Ve Vysokém Mýtě se vyrábějí nejmodernější autobusy. Velká část produkce směřuje na vývoz.
Ve Vysokém Mýtě se vyrábějí nejmodernější autobusy. Velká část produkce směřuje na vývoz.

Efektivně prodávat a nakupovat elektřinu v recesi není snadné. Jak se v tomto směru vyvíjela vaše spolupráce s LUMIUSem? Dokázal pružně zareagovat i na operativní změny vašich potřeb?

Ano. Byl pružný a vstřícný ve všech etapách tendrů i následného plnění smluv. Jeho obchodní zástupci přicházejí s operativními návrhy i v průběhu roku. Jedna strana mince je energie nakupovat ve velkém a druhá je efektivně využívat.

Jak se ve vysokomýtském IVECO hospodaří se stále dražšími energiemi?

Akcent na promyšlené a úsporné energetické jednání je v naší fi rmě imperativ. Platí nejenom pro obsluhu technologických zařízení, pro údržbu, nové projekty a pro aktivity trvalého zlepšování naší efektivnosti. K tomu pochopitelně patří trvalé sledování řady parametrů vázaných na energetické vstupy a jejich spotřebu.

Plýtvat energií nelze jen z ryze ekonomických důvodů, zohlednit musíme i aspekty ekologické. Každá zbytečně nevyrobená a marnotratně nespotřebovaná kilowatt – hodina proudu posiluje naši konkurenceschopnost a zároveň přispívá k ozdravění životního prostředí v našem blízkém i širším okolí.

Autobus IVECO Citelis.
Autobus IVECO Citelis.

Český trh s energiemi prochází řadou transformací. Jak hodnotíte jeho dosavadní vývoj?

Žijeme a pracujeme v reálných podmínkách. Energetickou problematiku si proto nezužujeme výlučně na cenové aspekty. Byť tento faktor nabývá v posledním období vzhledem k růstům cen na důležitosti. Dlouhodobý dostatek kvalitní a cenově akceptovatelné energie je pro nás zásadní. Neméně i spolehlivost dodávek. Přesto nás vedle těchto aspektů zajímají i současné diskuze napříč Evropou, pokud jde o zdrojový mix energií. A to jak z pohledu eventuálních budoucích dopadů do jejich cen, tak i z pohledu dlouhodobé stability dodávek a možných rizik u energií, jejichž zdroje jsou mimo EU, či ČR.

Pokud jde o rozvoj tuzemské energetiky zde je nezastupitelná role státu. Praxe od řídící sféry vyžaduje kompetentní a komplexně provázané kroky. Je třeba si uvědomovat, že energetika je strategický obor. A z investičního a provozního hlediska, to je běh na dlouhou trať. Rozhodnutí, která vláda přijímá dnes, budou platit po několik příštích desetiletí a promluví do bilancí každé firmy a každé domácnosti.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Energie musí být cenově i ekologicky akceptovatelná

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: