Elektrinu mierne predražia staré „opomenutia“

31.7.2014

CENY ELEKTRINY - Odberatelia elektriny od júla prispejú na likvidáciu vyhoreného paliva, rádioaktívneho odpadu či na vyraďovanie jadrových elektrární.

 Stavba úložiska jadrového odpadu Yucca Mountain v USA. Ide o prvý projekt hlbokého a dlhodobého úložiska jadrového odpadu na svete. Podobné úložisko sa na Slovensku neplánuje a podľa mnohých odborníkov nebude žiadne podobné úložisko treba, pretože väčšina dnešného odpadu sa spáli v jadrových elektrárňach novej generácie. Odpad je do tých čias treba skladovať v tzv. strednodobom úložisku, ktoré by už malo byť k dispozícii. Zdroj: DOE
Stavba úložiska jadrového odpadu Yucca Mountain v USA. Ide o prvý projekt hlbokého a dlhodobého úložiska jadrového odpadu na svete. Podobné úložisko sa na Slovensku neplánuje a podľa mnohých odborníkov nebude žiadne podobné úložisko treba, pretože väčšina dnešného odpadu sa spáli v jadrových elektrárňach novej generácie. Odpad je do tých čias treba skladovať v tzv. strednodobom úložisku, ktoré by už malo byť k dispozícii. Zdroj: DOE

Slovenskí spotrebitelia začnú od poloviny tohto roku viac doplácať – našťastie veľmi mierne – na historický dlh slovenskej atómovej energetiky. Energetici, národohospodári a politici svojho času zabudli na peniaze potrebné na likvidáciu pozostatkov po jadrových elektrárňach, teda na zaobchádzanie s jadrovým odpadom i samotnými jadrovými elektrárňami. Poplatky sa dajú veľmi dobre prirovnať k poplatkom na rekultiváciu povrchových uhoľných lomov, ktoré platia ťažiaci.

Prostriedky na túto činnosť sa vyberajú priamo v cenách elektriny od všetkých spotrebiteľov už dnes, ale dnešné projekcie naznačujú, že by na daný účel nestačili. Ako informoval Národný jadrový fond, od júla odberatelia zaplatia v koncových cenách elektriny namiesto 3,15 eura za MWh 3,20 eura za MWh dodanej elektriny. Do Národného jadrového fondu prispeli spotrebitelia vlani na likvidáciu jadra necelých 68 miliónov eur. V tomto roku by mal fond od spotrebiteľov vybrať viac než 73 mil. eur. O rok neskôr by to malo byť zhruba 77 mil. eur.

Na likvidáciu jadrového odpadu a zariadení neplatia samozrejme len spotrebitelia, ale aj ich prevádzkovatelia. Tí do Národného jadrového fondu posielajú ročný fixný poplatok 13,4 tisíc eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto čiastka sa každoročne valorizuje o infláciu . Prevádz-

kovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Vlani dostal jadrový fond od prevádzkovateľov jadrových zariadení necelých 73 miliónov eur. Každý rok by sa mali príspevky zvyšovať, lebo sa očakáva dostavba nových jadrových kapacít. V tomto roku očakáva fond od prevádzkovateľov jadrových zariadení podobnú čiastku ako vlani, ale o rok neskôr by to už malo byť viac než 89 miliónov eur. V roku 2016 by mali prevádzkovatelia prispieť na likvidáciu jadra už viac než 106 miliónmi eur.

2,1 mld. € predstavuje odhadovaná výška deficitu na likvidáciu jadrových elektrární a paliva

Najväčším jednotlivým výdavkom fondu je dnes vyraďovanie – teda rozoberanie –  v roku 1977 odstavenej jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach (31 miliónov eur). Zhruba ďalších 40 miliónov eur putuje na rozvoj úložiska rádioaktívnych odpadov a ďalšie podobné úlohy. Najväčšiu časť prostriedkov však fond sporí na pokrytie historického deficitu na likvidáciu jadra, ktorý úrady odhadujú na 2,1 miliardy eur. Vznikol vďaka tomu, že v podstate do roku 2006 nemalo Slovensko vypracovanú jasnú koncepciu záverečnej časti jadrovej energetiky ani systém, ako na ňu sporiť. Na účte fondu je teraz 968 miliónov eur.         

Autor: spe

Svět plný energie > Slovensko > Elektrinu mierne predražia staré „opomenutia“

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: