Elektrina na Slovensku by mohla byť na kredit

29.6.2015

ELEKTRINA - Nákup elektriny na kredit. To navrhuje slovenský regulátor ako riešenie problémov s neplatičmi.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ČR prišiel s nápadom, ako chrániť dodávateľské spoločnosti pred neplatičmi. Navrhuje distribučným spoločnostiam zaviesť takzvané Kreditné meracie systémy. Elektromery a plynomery, ktoré fungujú na základe predplateného kreditu, veľmi podobne ako je to pri mobiloch.

472278086.jpgKreditné meracie systémy fungujú tak, že odberateľ si podľa vlastného uváženia predplatí požadované množstvo elektrickej energie. „Odberateľ si vopred kúpi kredit, ktorý postupne čerpá spotrebovávaním energie. Po vyčerpaní kreditu je odberné miesto automaticky odpojené, prípadne prevedené do núdzového režimu s obmedzeným príkonom do doby, kým si odberateľ kúpi ďalší kredit. Na základe princípu fungovania kreditných meradiel sa úverový merací systém javí ako vhodné technické riešenie pre koncepciu riešenia energetickej chudoby,“ uviedol v správe regulačný úrad.

Výhoda pre distribútorov

Podľa regulátora sú kreditné meracie systémy výhodné pre spotrebiteľov najmä v tom, že sa sami rozhodujú, aké finančné prostriedky sú schopní vynaložiť na elektrinu a ďalšie položky. „Platby za elektrinu odberatelia vykonávajú sami, v prípade energeticky chudobných a neprispôsobivých odberateľov zvyčajne v čase  poberania sociálnych dávok,“ dodáva regulátor.

Kreditné meracie systémy fungujú tak, že odberateľ si podľa vlastného uváženia predplatí požadované množstvo elektrickej energie, ktoré postupne jeho spotrebou čerpá 

Dodávateľom energií by mohla zavedením kreditných meracích systémov odpadnúť jedna nepríjemná povinnosť, a to vymáhanie pohľadávok za dodávku energie. Elektrina by totiž bola dodávaná, kým sa nespotrebuje zakúpené množstvo. „Z pohľadu nákladov dodávateľa elektrickej energie na neplatiča okrem toho, že nevznikajú straty z dôvodu neuhradenia platieb a z dôvodu čiernych odberov, prevádzkarovi distribučnej sústavy výrazne klesnú náklady na výjazd údržbárov na opravy technického zariadenia a následné riešenie škodových udalostí, výjazdy spojené s pripojovaním a odpojovaním odberného miesta,“ pomenováva výhody pre distribučné spoločnosti regulačný úrad. Kreditné meracie systémy nie sú určené len pre neplatičov. Regulačný úrad navrhuje zaviesť tieto meracie systémy aj pre špecifických odberateľov, ktorí z rôznych osobných, rodinných alebo pracovných dôvodov nemajú záujem o paušálne úhrady spotreby elektriny. Systém by podľa regulačného úradu umožnil kontrolu dennej spotreby. Úhradu kreditu za elektrinu by malo byť možné podľa návrhu vykonávať platbou v hotovosti u dodávateľa, prostredníctvom pošty, prevodom na účet alebo mobilnou aplikáciou. Podľa prepočtov regulačného úradu by sa kreditné meracie systémy vyplatilo zaviesť až pri 200 000 odberných miestach.

Skúška na Luníku

Plne automatizovaný zálohový systém na dodávku elektriny je v súčasnosti zavedený jedine na známom košickom sídlisku Luník IX. Energetici tvrdia, že projekt v podstate vyriešil problém neplatenia za dodávku elektriny a prerušil začarovaný kruh, keď časté odpojovanie odberateľov elektriny viedlo následne k čiernym odberom, poškodzovaniu rozvodov elektriny a poruchám v dodávke elektriny aj u platiacich odberateľov.

200 tis. odberných miest by sa muselo zmeniť na kreditné, aby sa systém vyplatil

Na papieri môže plán skutočne vyzerať ako sľubné a v podstate stopercentne spoľahlivé riešenie a z hľadiska energetikov to tak ľahko môže byť: mohol by im umožniť veľmi jednoducho sa zbaviť ťažkostí s problémovými odberateľmi. Politiku štátu však neurčujú požiadavky energetikov a ďalšie zainteresované strany (štátne úrady, politici, samotní neplatiči, ako aj charitatívne organizácie) ho ľahko môžu považovať za neprijateľný a jeho realizáciu i debatu o ňom zablokovať. Najmä ak bude vyhovovať v prvom rade len záujmom distribútorov.    

(spe)

Svět plný energie > Slovensko > Elektrina na Slovensku by mohla byť na kredit

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: