Elektřina by měla příští rok zlevnit

9.8.2013

POLITIKA A TRH Trh, politici i úřady přispějí k tomu, že v příštím roce bychom se poprvé v samostatných dějinách České republiky měli dočkat zajímavého zlevnění energií, v první řadě elektřiny.

screen_shot_2013-10-31_at_17.38.13.png

Rok 2014 by mohl být pro zákazníky na českém trhu s elektřinou velmi zajímavý. Nahrává tomu hned několik vlivů. Prvním je vývoj na trhu se silovou elektřinou, kde jsou ceny elektřiny skutečně velmi nízké.

Velkoodběratelé, kteří se dokáží pomocí vlastní expertizy nebo ve  spolupráci se specialisty pohybovat na trhu, to pocítili už v posledních dvou letech. Ceny se pohybují v průměru až o pětinu níže než ve stejném období předchozího roku a nezdá se zatím příliš pravděpodobné, že by se trend měl obrátit.

Důvodů to má několik. I přes známky jistého ekonomického oživení se nezdá, že by poptávka po elektřině měla příliš rychle stoupat. Navíc se bude dále – i když pomaleji než dosud – zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů na výrobě.

Jejich majitelé přitom nejsou příliš závislí na prodejní ceně, protože získávají největší část svého zisku ze státních příspěvků na prodanou elektřinu a výsledkem je situace, kdy nejsou příliš citliví na prodejní cenu, ale na objem zrealizovaných prodejů: jakýkoli prodej je dobrý.

Pro maloodběratele

Tržní cena je zajímavá především pro velkoodběratele, pro které tvoří velkou část konečné ceny. Zlevnění by se však příští rok mohlo dotknout i domácností. Nabízí se tu jistá šance, že za příznivých okolností by pokles nákladů na energie mohl přispět i ke zvýšení optimismu domácností a jejich ochotě utrácet za jiné zboží a služby.

Typická domácnost, která nemá vytápění ani ohřev vody na elektřinu, letos zaplatí za elektřinu okolo jedenácti tisíc korun. V příštím roce by to mohlo být podle odhadů i analytiků možná jenom zhruba deset tisíc korun, tedy o celou desetinu méně. Vzhledem k tomu, jak se skládá cena pro domácnosti, je to opravdu razantní změna.

Klesnout by mohly hned tři velké položky v celkovém vyúčtování za elektřinu, dokonce ty hlavní. Na druhou stranu, dotace na obnovitelné zdroje byly významným faktorem ve zdražování energie. Státy ovšem hledají způsob, jak tento vliv omezit.

Podle novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů by měl příplatek na OZE klesnout z letošních 583 korun na 495 korun za megawatthodinu. Rozdíl bude stát dotovat z jiných zdrojů, tedy jiných daní. Přímo státní podpora obnovitelným zdrojům by se tak měla zvýšit o necelé čtyři miliardy korun ročně.

Měla by projít

V době uzávěrky časopisu se čekalo na rozhodnutí Senátu o novele. Předseda Senátu Jiří Štěch médiím řekl, že i přes obavy některých politiků nehrozí, že by Sněmovnou schválená podoba novely Senátem neprošla. Vzhledem k tomu, že dolní komora Parlamentu byla rozpuštěna, případné odmítnutí novely horní komorou by s velkou pravděpodobností vedlo k udržení stávajícího stavu a poplatek by se tak nesnižoval. Nová Poslanecká sněmovna, která vzejde z voleb na konci října, nemusí mít na projednání otázky do konce roku dost času.

Ke zlevnění by mohl přispět i Energetický regulační úřad. Jeho ředitelka Alena Vitásková oznámila, že by mohlo dojít k poklesu distribučních sazeb až o deset procent. Cenové rozhodnutí ERÚ padne až na podzim, ale pokud by skutečně ke snížení došlo, pocítily by ho zejména domácnosti s nízkou spotřebou, u kterých poplatky za distribuci tvoří podstatnou část jejich celkové úhrady.

Tento ukazatel představuje ceny elektřiny účtované konečným spotřebitelům. Ceny elektřiny pro průmyslové odběratele jsou definovány takto: průměrná národní cena v eurech za kWh bez daně platná pro první pololetí každého roku pro středně velké průmyslové spotřebitele (spotřebitelské pásmo Ic s roční spotřebou mezi 500 a 2000 MWh). Až do roku 2007 jsou ceny vztahovány ke stavu k 1. lednu každého roku pro středně velké spotřebitele (standardní spotřebiteIe s roční spotřebou 2000 MWh).
Tento ukazatel představuje ceny elektřiny účtované konečným spotřebitelům. Ceny elektřiny pro průmyslové odběratele jsou definovány takto: průměrná národní cena v eurech za kWh bez daně platná pro první pololetí každého roku pro středně velké průmyslové spotřebitele (spotřebitelské pásmo Ic s roční spotřebou mezi 500 a 2000 MWh). Až do roku 2007 jsou ceny vztahovány ke stavu k 1. lednu každého roku pro středně velké spotřebitele (standardní spotřebiteIe s roční spotřebou 2000 MWh).

ERÚ už na počátku srpna oznámil, že distribuční poplatky se od příštího roku sníží také u plynu. Úřad se po jednáních s distribučními společnostmi dohodl na snížení poplatku o pět procent. U plynu má ale regulovaná složka ceny menší dopad na to, co platí koncoví zákazníci, protože tvoří jen asi pětinu celkové ceny.

Konec podpory

Pokud projde novela zákona Senátem, bude také znamenat zastavení provozní podpory výroby elektřiny ze všech typů obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od roku 2014. Zdrojů uvedených do provozu dříve se zastavení podpory netýká. (Výjimkou jsou ti provozovatelé, kteří ke dni účinnosti zákona budou mít stavební povolení i autorizaci a podaří se jim jejich elektrárny uvést do provozu do roku 2015. Těch se podpora týká.)

Průměrná cena pro spotřebitele v ČR včetně domácností. Příští rok by mohlo dojít ke zlevnění všech velkých položek s výjimkou daňových, tedy ceny silové elektřiny, poplatku za distribuci a příspěvku na podporované zdroje, které v posledních letech rychle rostly kvůli rozvoji obnovitelných zdrojů.
Průměrná cena pro spotřebitele v ČR včetně domácností. Příští rok by mohlo dojít ke zlevnění všech velkých položek s výjimkou daňových, tedy ceny silové elektřiny, poplatku za distribuci a příspěvku na podporované zdroje, které v posledních letech rychle rostly kvůli rozvoji obnovitelných zdrojů.

Skončit má tedy podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů využívajících energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy. Vláda vznik novely zákona odůvodňuje tím, že chce ochránit státní rozpočet po takzvaném solárním tunelu, kdy majitelé velkých fotovoltaických elektráren využili štědrého nastavení podpory, a stát to přijde na stovky miliard korun.

Zachovány by naopak měly být takzvané vysokoúčinné kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla, známá jako KVET). Stejné by to mělo být i s podporou spalování druhotných zdrojů (DZ), tedy komunálního odpadu, i bez vytřídění biologicky rozložitelné složky.

NÁZOR EXPERTA

screen_shot_2013-10-31_at_18.10.13.png

Emil Fečko, vedoucí obchodu společnosti Lumius, spol. s r.o.

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima na jaře roku 2011 došlo ke skokovému zdražení velkoobchodních cen elektřiny. Nejistota na trhu však trvala pouhé tři měsíce a následně jsme byli svědky dlouhodobého klesajícího trendu ceny této komodity.

V neprospěch koncových odběratelů (zejména domácností) však do konečné ceny za dodávky elektřiny promlouvaly regulované platby, především pak příspěvek na výkup z obnovitelných zdrojů. Ten z hodnoty 370 Kč/MWh narostl na současných 583 Kč/MWh, tedy o téměř 60 %! Nebýt těchto nepříznivých vlivů, zákazníci by pocítili snížení cen elektřiny již výrazně dříve.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Elektřina by měla příští rok zlevnit

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: