Elektrifikace jako státotvorný proces

1.10.2018

100 LET - Bez státní podpory by to nešlo. Elektrifikace byl pro první republiku státotvorný proces, říká historička Marcela Efmertová.

Zoom galleryJak před sto lety vnímali elektřinu? Byla to stále pro ně horká novinka?

Jak pro koho. V české společnosti již existovali technicky vzdělaní odborníci, kteří se dlouhodobě výzkumu elektřiny věnovali. Na pražskou techniku obor patřil již od 80. let 19. století, existoval profesní Spolek českých elektrotechniků a vznikaly nové profese jako elektromontér, elektromechanik. Měli jsme i české podnikatele, kteří se věnovali osvětlení měst, zavádění telegrafu, výrobě prvních elektrických spotřebičů i proudu a jeho distribuci jako František Křižík, Emil Kolben, Josef Sousedík, Robert Bartelmus a Josef Donát.

Na druhé straně většinová populace prakticky nerozuměla tomu, jak elektřina funguje, ani tomu, jak může být i životu nebezpečná. Elektřina je neviditelná, a tak si ji lidé alespoň připodobňovali k známým technickým jevům – např. pro rozvod elektřiny se terminologicky dlouho užíval pojem elektrorovodní síť. Důležité ovšem bylo, že po vzniku republiky odborníci elektrifikaci šířeji prosadili.

Jak to myslíte?

Po válce začalo být jasné, že bez elektrifikace bychom zaostávali. Díky Elektrotechnickému svazu československému (ESČ, pozn. red.) a jeho odborníkům vznikl potřebný zákon, který se podařilo prolobbovat Národním shromážděním v červenci 1919. (úvodní foto: Vladimír List na sjezdu ESČ) Do značné míry za jeho přijetí vděčíme elektrotechnikovi a tehdejšímu předsedovi svazu Vladimíru Listovi, klíčovému muži nejen v procesu vzniku české energetické soustavy, která zároveň odpovídala budovatelskému étosu první Československé republiky. Navíc na jaře 1919 stál u zrodu ESČ, který byl svazem výrobců elektřiny, podnikatelů, vědců, odborníků i živnostníků. To byla nesmírně vlivná organizace, která hrála klíčovou roli při provádění elektrizace a její standardizace, pro niž vznikla zkušebna a později Elektrotechnický zkušební ústav.

Jak to?

Vladimír List byl vynikajícím technikem s mezinárodním vzděláním, renomé a zahraničními kontakty. Proto byl předurčen i k diplomatickým úkolům, které byly jemu a jeho skupině zadány pro jednání v technickém a ekonomickém koši v rámci mírových smluv ve Versailles po 1. světové válce. V Evropě se zhroutilo po válce najednou několik seskupení a bylo nutné vyřešit celou řadu velmi praktických záležitostí včetně výroby a distribuce elektřiny. Zkušenosti z jednání i poznatky Listových zahraničních kolegů ho vedly k rozhodnutí, že je třeba otázku elektrifikace doma vyřešit bez odkladu a systémově. Byl natolik obratný a schopný, že se mu podařilo sehnat podporu pro zákon o elektrizaci ve výši 75 milionů korun pro první desetiletí.

To měl jeden člověk na energetickou politiku tak veliký vliv?

V podstatě ano. List totiž přinášel moderní technické poznatky ze světa, vhodně je uměl aplikovat na československé prostředí a propagoval národní elektrifikaci u vznikajících mezinárodních výrobních a distribučních organizací pro energetiku. 

Mluvila jste o státní finanční podpoře. Jak vypadala? Dávala republika dotace?

Ano, ale zároveň stát dokázal žadatele o elektřinu do procesu výroby a distribuce také vhodně vtáhnout. Příkladem mohou být zápisy v obecních kronikách. V nich nacházíme přesně popsaný průběh onoho dění se všemi peripetiemi, potížemi i popisy tzv. rozsvícených, zábav na počet zavedení elektřiny do daného místa. Obec hradila stavbu vedení do jejího katastru z takzvané primární sítě, přípojku, stavbu trafostanice a rozvod po obci k odběrateli. Rozvod po pozemku a v domě byl v režii uživatele. Na elektrifikaci si obec většinou půjčovala, obvykle u příslušné okresní hospodářské záložny se splatností až 30 let, a nebyly to malé částky. Přijetí elektrifikace zastupitelstvem obce trvalo rok či dva, vlastní realizace byla rychlá, nepřesahovala dvouroční lhůtu, i když se obce i stát musely vyrovnat s mnohými stížnostmi a spory.

Na druhou stranu, do konce první republiky se nestihlo zdaleka vše.

Samozřejmě že ne, elektrifikace byla v Československu dokončena v podstatě na počátku 60. let 20. století, ovšem ne na současné úrovni. Koncem 60. let často docházelo k výpadkům elektrického proudu, nejčastěji v domácnostech, neboť elektřinu přednostně získával průmysl. V 80. letech v Praze v jejích historických částech ještě zůstávaly často rozvody na 120 V. Československo však pro elektrifikaci mělo z první republiky velmi dobré základy a brzy vstoupilo do evropské energetické sítě.

Zoom gallery

(Ilustrační foto: Elektrárna pro napájení dráhy Tábor-Bechyně)

 

Když byl zájem tak veliký, znamená to, že byl všeobecný? Přijímala veřejnost novinku bezvýhradně?

Samozřejmě že ne, v tom jsme se nijak nezměnili. Navíc skutečně šlo o rozhodnutí, které bylo finančně náročné, a proto se občané k podobnému kroku nezískávali snadno. Nakonec však elektřina vítězila, neboť v tom hrály pozitivní úlohu ekonomické zájmy místních podnikatelů a provozů, které se už bez elektřiny mohly jen těžko obejít. Ale elektřina měnila mezi dvěma světovými válkami i každodenní život, kdy byly běžné elektrické vysavače, žehličky, sporáky, ohřívače, radiopřijímače a v některých domácnostech i elektrické pračky a chladničky. Elektřina měnila vše.

Všechno?

Rozhodně mnohem více, než bychom čekali. Nejenže lidé začali logicky používat elektrická zařízení v práci – v průmyslu, v zemědělství i v terciární sféře – ale i doma pro svou zábavu a hobby. Díky elektřině se měnila i architektura staveb, inženýrské sítě a lidé očekávali nový životní komfort, vyšší životní úroveň. Od té doby, co se rozsvítila v obci první žárovka, se pohled jejích obyvatel na svět značně proměnil.

Děkujeme za rozhovor! (spe)

Marcela Efmertová je historička, jejímž hlavním předmětem zájmu jsou české hospodářské a sociální dějiny a historie vědy a techniky. Zejména pak historický vývoj technického myšlení, vznik technických sítí a rozvoj elektrotechniky a jejích oborů v českých zemích v komparaci se světovým vývojem v 19. a 20. století. Vede Historickou laboratoř (elektro)techniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.


 

Svět plný energie > Rozhovory > Elektrifikace jako státotvorný proces

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: