EIA k dostavbě Temelína

12.6.2012

MŽP ČR zveřejnilo posudek k dokumentaci vlivů záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ na životní prostředí.

jadro2.png

Proces EIA řídí MŽP ČR podle zákona č. 100/2001 Sb. Před vlastní realizací má zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech a získat tak odborný podklad pro vydání navazujících povolujících rozhodnutí.

K dokumentu se vyjádří příslušné úřady. Mj. Jihočeský kraj a 32 obcí v okolí elektrárny, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Česká inspekce životního prostředí, SÚJB, MPO, SÚRAO, správní úřady aj. Veřejnost se může s obsahem dokumentu seznámit prostřednictvím Informačního systému EIA, kde je zveřejněn v elektronické podobě. Jednotlivci i občanská sdružení se mohou k posudku vyjádřit v zákonem stanovených lhůtách, nebo na veřejném projednání. Posudek bude k dispozici rovněž lidem v SRN, Rakousku, Polsku a na Slovensku.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > EIA k dostavbě Temelína

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: