Dostaví Česká republika Temelín?

20.11.2012

JADERNÁ ENERGETIKA V ČR Dlouhé období spekulací o osudu jaderné elektrárny Temelín (JETE) končí. Bude rozšířena o 2 nové bloky.

Termín pro předložení konkrétních nabídek (stanovený na 2. července 2012) využily tři silné subjekty: americký Westinghouse, francouzská AREVA a česko-ruské Konsoricum MIR. Vítěz mezinárodního výběrového řízení bude znám do konce roku 2013. Vlastní dostavba Temelína by pak mohla začít nejpozději v roce 2017. Experti odhadují náklady v rozmezí 200-300 mld. Kč.

Jaderná elektrárna Temelín by se měla do roku 2023 rozšířit o další 2 reaktory. Hodnota díla se bude podle odhadů odborníků pohybovat v rozmezí 200-300 mld. Kč. Takto si dokončenou investici představují v animaci technici z AREVY.
Jaderná elektrárna Temelín by se měla do roku 2023 rozšířit o další 2 reaktory. Hodnota díla se bude podle odhadů odborníků pohybovat v rozmezí 200-300 mld. Kč. Takto si dokončenou investici představují v animaci technici z AREVY.

Energetici a ekonomové nyní musí projít desítky tisíc stran textových návrhů, tabulek a grafů a vybrat optimální návrh. Ten třeba zabezpečit odpovídající věcnou, personální, organizační, legislativní i bankovní a pojišťovenskou agendou.

Oficiálnímu vyhodnocení nabídek na dostavbu 2 bloků JETE však už teď předchází řada správních a organizačních kroků. Mj. šetření okolo závazného stanoviska MŽP ČR k procesu projednávání vlivu dostavby JETE na životní prostředí. K této problematice se postupně vyjadřuje řada institucí, sdružení i individuálních občanů. MŽP chce všechny názory a doporučení zpracovat do konce letošního října.

Opomenuty nebudou ani připomínky ze sousedního Rakouska a Německa. Těch se sešlo okolo 22 000. 17 hodin vzrušené diskuze Mnohé o rozsahu i o odborné kvalitě jednotlivých připomínek napovědělo více než 17hodinové veřejné projednávání EIA ke stavbě citovaných 2 nových bloků na sklonku letošního června v Českých Budějovicích.

Vedle domácích hostů se ho zúčastnili také zástupci rakouských a německých nevládních organizací, pozorovatelé z Polska i ze Slovenska. Jen pro připomenutí: původní investiční záměr z roku 1979 operoval na temelínské lokalitě se 4 reaktorovými bloky. V roce 1990 se však práce na III. a IV.bloku z rozhodnutí tehdejší vlády pozastavily. V červnu 2002 byl pak zahájen zkušební provoz I.bloku a v dubnu 2003 také II.bloku.

Současní kritici dostavby oponovali, že jim schází finální informace o konkrétním typu reaktoru, pro který se kabinet rozhodne. Chtěli informace k palivovému cyklu, predikce a přesné výpočty průběhu těžkých havárií atd. Samotný proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí podle ekologických aktivistů údajně předběhl proces přípravy projektu. Předsedkyně SÚJB Dana Drábová tuto kritiku odmítla.

Nemálo času diskutující rovněž věnovali event. hrozbě nedostatku chladicí vody při extrémním suchu. Rezervoár Hněvkovické přehrady u elektrárny by podle nich problém sám nevyřešil. Jenže: mobilizovat by bylo možné i kapacitu vodní nádrže Lipno. A pokud by se vody nedostávalo ani tam, pak by se reaktor (logicky) odstavil.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění rozvoj jaderné energetiky podporují 2/3 obyvatel ČR. Nové bloky budou v provozu až 60 let. Měly by nahradit nejstarší uhelné elektrárny, které bude nevyhnutelné kvůli končící životnosti zanedlouho uzavřít.

Zástupci Strany zelených upozornili, že ČR nové bloky za stovky miliard korun de facto nepotřebuje. Jen vloni jsme exportovali tolik proudu, kolik vyrobí už nynější 2 bloky JETE. Podporu si podle nich zaslouží spíše alternativní zdroje. Náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Pavel Šolc vysvětlil, že finální podíl AZE v ČR při optimistickém výhledu pokryje jen 20 % naší budoucí spotřeby. Vláda podle něj počítá se snižováním exportu elektřiny. Na druhé straně chce disponovat přebytkovou výkonovou
bilancí i mírně přebytkovou výrobní bilanci.

Podle některých občanských sdružení (zejména Calla, Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a organizace V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín) při probíhajících analýzách prý jak zpracovatel dokumentace, tak zpracovatel posudku ignorovali závěry zjišťovacího řízení. Mj. nereagovali na požadavek uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit jejich vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostatečně prý nezhodnotili ani schopnost zařízení odolat různým vnějším ohrožením, jako je pád letadla, teroristický útok apod. Nebyl údajně doložen způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva atd.

Jaderná energetika již dnes zabezpečuje třetinu veškeré vyrobené energie v ČR. Jedna pětina produkce elektřiny v ČR pochází z Temelína.
Jaderná energetika již dnes zabezpečuje třetinu veškeré vyrobené energie v ČR. Jedna pětina produkce elektřiny v ČR pochází z Temelína.

„Chceme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na životní prostředí. Zatím se tak nestalo. I tento případ ukazuje, že jsou to zejména chyby úřadů, které interpretují zákony ve prospěch investorů,“ uvedl v tiskové zprávě Edvard Sequens ze sdružení Calla. Kraj souhlasí, ale… Co se týká krajské exekutivy, dostavbu 2 bloků už před tímto veřejným projednáváním podpořil jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Připomněl, že JETE není regionální, nýbrž celostátní projekt. Jeho realizace sebou přinese zvýšenou dopravní zátěž regionu. Kraj proto za svůj vstřícný postoj při stavebním řízení požaduje investice do místních komunikací. Konkrétně: urychlení dostavby dálnice D3, rychlostní silnice R4 a dokončení IV.železničního koridoru z metropole do Českých Budějovic. Jihočeský kraj trvá také na výstavbě 11 obchvatů obcí a na rozšíření místních komunikací, po nichž bude během výstavby jezdit na 800 nákladních a osobních aut a 80 autobusů denně.

Ředitel JETE Miloš Štěpanovský odhaduje, že protesty odpůrců dostavby JETE budou s pokračující přípravou dostavby dalších dvou jaderných bloků vzrůstat. Management elektrárny s tím počítá a považuje to v demokratické společnosti za normální projev. Antijaderným aktivistům nabídli a nabízejí korektní diskuzi. S některými, zejména s českými subjekty, už započala. Dostavbu JETE podporuje a věří, že nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. V Temelíně vyroste moderní a bezpečný projekt, jenž mj. zlepší úroveň života na jihu Čech a vytvoří řadu nových pracovních příležitostí.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Dostaví Česká republika Temelín?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: