ČR na prahu bioplynového boomu?

15.11.2012

Podle Sdružení CZ BIOM v ČR je v současnosti v provozu přes 150 bioplynových stanic. MPO ČR do budoucna počítá s provozem maximálně 360 těchto zařízení.

Bude u nás do roku 2020 fungovat cca 1 000 bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 mil. MWh?
Bude u nás do roku 2020 fungovat cca 1 000 bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 mil. MWh?

Podle odborníků i to je stále málo. Citovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie z alternativních zdrojů by mohlo v tuzemsku fungovat až třikrát více.

MPO ČR v rámci Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi předběžně počítá s bioplynovými stanicemi o celkovém výkonu 2,7 mil. MWh. Experti považují za optimální, aby u nás do roku 2020 fungovalo až 1 000 bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 mil. MWh. Na rozdíl od fotovoltaických, či větrných elektráren nejde o opuštěné oplocené areály se vzdálenou správou, ale o biotechnologická zařízení lépe navázaná na místní ekonomiku. Výroba energie na bázi produkce bioplynu umožňuje zemědělským podnikům trvale zpracovávat odpad z živočišné výroby i cíleně produkovanou biomasu a profitovat z prodeje elektrické energie a tepla.

Největším problémem při výstavbě bioplynových stanic je financování projektů a jejich následné připojení k energetickým distribučním sítím. Náklady na vybudování stanice zemědělského typu se v současnosti pohybují okolo 100 000 Kč na 1 kW výkonu. Budovatelé bioplynových stanic požadují vytvořit promyšlený systém jejich podpory. Argumentují, že to mj. umožní dosáhnout 13 procentního podílu alternativních zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2020. Dalším důvodem je podle nich omezování závislosti ČR na dovozu energetických komodit a snižování průmyslového znečištění. Subvence si podle nich zaslouží také samostatná produkce tepla, bez nutnosti vyrábět zároveň elektřinu v kogeneračních jednotkách.

„Výroba bioplynu a tepla z biomasy napomáhá k lepší energetické soběstačnosti obcí, nemluvě o dalších výhodách, jako je pozitivní vliv na lokální zaměstnanost, nebo odstranění obtěžujícího zápachu odpadů z živočišné výroby, “ uvedl Tomáš Dvořáček, z Českého sdružení pro biomasu Biom CZ.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > ČR na prahu bioplynového boomu?

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: