Chystáme se vyrábět vlastní elektřinu

20.7.2013

FIREMNNÍ ZÁKAZNÍK Energie, a především elektřina, jsou v tuto chvíli levné, my za ně ale platíme příliš vysoké ceny kvůli dalším vlivům.

To říká host našeho rozhovoru, specialista na nákup komodit David Voják z jihlavské firmy Automotive Lighting.

Automotive Lighting v České republice zaměstnává kolem 1500 lidí, především v jihlavském závodě.
Automotive Lighting v České republice zaměstnává kolem 1500 lidí, především v jihlavském závodě.

Automotive Lighting rozhodně není malá firma, ale představte nám ji trochu. Jaký je rozsah jejích aktivit v ČR?

Automotive Lighting v Jihlavě vyvíjí a vyrábí přední světlomety pro automobilový průmysl. Zaměstnává kolem 1500 lidí. V současné době startujeme výrobu LED modulů pro světlomety osobních aut v nové výrobní hale o rozloze téměř 3780 metrů čtverečních. Technologie LED bude pomalu nahrazovat halogenová i xenonová světla. Dlouhodobým záměrem je vybudovat v Jihlavě evropské technologicko-vývojové centrum se zaměřením na elektroniku v rámci koncernu Magneti Marelli.

Jaký je váš profil odběrů energií? Má podnik v tomto ohledu nějaká specifika?

Vzhledem k faktu, že naše společnost vyrábí světlomety v 15 směnném provozu a naše předvýrobní procesy jedou až na 20 směn, dá se říci, že spotřeba elektrické energie je vyrovnaná. Vyplývá to také ze skutečnosti, že jako podnik aplikující metodiku WCM (World Class Manufacturing – Výroba světové úrovně, pozn. red.) pracujeme na maximální efektivitě všech provozů a také vybalancování našich kapacit v průběhu celého pracovního dne, resp. týdne.

Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že vyrábíme komponenty pro automobilky, lze říci, že „trpíme“ určitou sezónností. Silnými výrobními měsíci jsou pro nás březen až červen, a poté druhá polovina roku, tedy září až listopad.

Jak se vyrovnává vaše firma s rostoucími cenami energií? Jaká opatření jste zavedli či chystáte do budoucna?

Obecně nemohu souhlasit s první částí otázky. Aktuální trend cen energií – a hlavně elektrické energie – vykazuje momentálně pokles, proto nelze paušálně hovořit o tom, že ceny energií rostou. Bohužel se tento pozitivní trend nepromítá do nákladů, respektive úspor našeho závodu v plném rozsahu, a to převážně z toho důvodu, že kontinuálně roste státem regulovaná složka nákladů na energie.

Mohu pouze potvrdit, že je naším hlavním cílem náklady na elektřinu snižovat. Aktivity v této oblasti vyvíjíme ve dvou rovinách. V rovině první je to zajištění konkurenceschopných cen komodit, v rovině druhé jsou to energetické úspory přímo v našich provozech. Z již realizovaných opatření mohu zmínit zavedení regulátorů spotřeby energie na vstřikovacích lisech, nebo kontinuální optimalizace chladicího systému. Z těch běžnějších věcí mohu poté zmínit instalaci ekologického a úsporného osvětlení ve výrobních halách.

Vzhledem k tomu, že jsme společností zaměřenou na budoucnost, snažíme se spotřebu energií ovlivnit již při nákupu nových výrobních zařízení. Konkrétním příkladem může být například instalace nové lakovny krycích skel. V rámci rozhodnutí o výběru dodavatele a lakovny jako takové jsme vzali v potaz i energetickou náročnost všech nabízených řešení a nakonec zvolili variantu, která znamenala nepatrně vyšší počáteční investici, ale z dlouhodobého pohledu je její provoz ekonomicky výhodnější právě z důvodu efektivnějšího nakládání s energiemi.

Nechystáte se třeba pojistit do budoucna vlastní výrobou energie?

V tuto chvíli intenzivně diskutujeme právě se společností Lumius možnost společného projektu instalace kogenerační jednotky o výkonu 2,5 MW. V rámci tohoto projektu bychom využili elektřinu, teplo a chlad vznikající spalováním zemního plynu.

Jednáme o instalaci trigenerační jednotky, což je zařízení, které spalované palivo – v našem případě zemní plyn – přemění na elektrickou energii, teplo a chlad. Jelikož jsme společností, která má relativně stabilní odběr všech těchto energií, má pro nás za aktuálních legislativních podmínek tato jednotka ekonomický smysl i přes vysokou pořizovací hodnotu této technologie.

Hlavním artiklem firmy jsou přední světlomety do automobilů.
Hlavním artiklem firmy jsou přední světlomety do automobilů.

Úspory jsou založeny na snížení ceny tepla, úspoře na ekologické dani ze zemního plynu, snížení ceny silové elektřiny, snížení roční rezervované kapacity, snížení platby distribučních poplatků, příspěvek KVET (tj. kombinovaná výroba elektřiny a tepla, pozn. red.). Právě příspěvek KVET je pomyslným jazýčkem na vahách, zda investovat či nikoliv, jelikož se momentálně hovoří o jeho výrazném omezení.

V minulosti jsme prověřovali možnost instalace solárních kolektorů na střeše našeho závodu, ale nakonec jsme od tohoto záměru upustili a upřednostnili pro nás důležitější investice.

Jaké jsou obecně vaše požadavky na dodavatele energií? Co od něj požadujete především, tedy kromě ceny?

Dodavatel jakékoliv komodity pro Automotive Lighting, ať už jsou to komponenty, služby, nebo třeba právě energie, musí splňovat podmínku konkurenceschopnosti. To nezahrnuje pouze cenu, ale také kvalitu poskytovaných služeb a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky. Jelikož jsme dynamicky se vyvíjející společností, jsou toto základní předpoklady pro spolupráci s našimi dodavateli.

Zároveň si zakládáme na vzájemné důvěře, bez které žádný obchod nemůže dobře fungovat. Jak již jsem zmínil, nejen v oblasti energií je pro nás důležitá flexibilita, jelikož objem našich zakázek a potažmo výroby úzce souvisí s děním na světových trzích. Tuto flexibilitu nám společnost Lumius poskytuje, jelikož dokáže reagovat na naše měnící se spotřeby.

Odkdy běží spolupráce s Lumiusem a co pro Automotive Lighting dodává?

Společnost Lumius je naším dodavatelem elektrické energie a zemního plynu. Spolupráci jsme zahájili v září 2007 uzavřením kontraktu o dodávkách elektrické energie v objemu 16 GWh. Od té doby se objem naší spolupráce rozšířil až na přibližně 40 GWh za rok.

V roce 2009 jsme poté rozsah naší spolupráce rozšířili o dodávky zemního plynu, a to v rozsahu přibližně 10 GWh za rok.

Lze vyčíslit, zda vám smlouva s Lumiusem přináší úspory a jaké?

Obecně mohu říci, že pokud by nám společnost Lumius nepřinášela konkurenční výhodu, tak bychom spolu samozřejmě tak dlouho nespolupracovali.

Jejich výše je relativním pojmem, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu je vyhodnocujete – zda srovnáním nabídek v okamžiku uzavření kontraktu, či cenou platnou v okamžiku uzavření smlouvy a aktuální cenou na trhu. Přesnou výši úspor ze mě tedy nedostanete.

Čím Lumius u vás zvítězil? Nabídl něco víc než jiní dodavatelé? Vyvinuly se mezi firmami třeba nové formy spolupráce či obchodní modely, které jste dříve nepoužívali?

Jak jsem zmínil již několikrát, Lumius byl a je společností, která nabízí konkurenceschopné ceny a maximální flexibilitu. Dalšími důvody jsou vzájemná důvěra, proaktivní přístup a otevřenost k novým věcem, což je momentálně prezentováno detailní diskusí o projektu kogenerační plynové jednotky pro náš závod.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Chystáme se vyrábět vlastní elektřinu

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: