České firmy pro reaktor IV. generace

8.1.2012

Podpisem memoranda o spolupráci se společností AKME-engineering (Atomové Komplexy Malé a střední Energetiky) se 13 českých firem zapojilo do realizace projektu vývoje a výroby jaderných elektráren.

Jedná se o elektrárny s reaktorovými bloky s olověno-bismutovým chlazením o výkonu 100 MW (SVBR- 100).

Důležitou vlastností nového reaktoru IV.generace SVBR-100 je integrovaný monoblok primárního okruhu, v němž jsou všechna zařízení (samotný reaktor, moduly paragenerátorů, čerpadla pro cirkulaci aj.) umístěna v jednom modulu, bez přítomnosti potrubí a tvarovek tohoto okruhu.
Důležitou vlastností nového reaktoru IV.generace SVBR-100 je integrovaný monoblok primárního okruhu, v němž jsou všechna zařízení (samotný reaktor, moduly paragenerátorů, čerpadla pro cirkulaci aj.) umístěna v jednom modulu, bez přítomnosti potrubí a tvarovek tohoto okruhu.

Zájem projevily ARAKO, EDT Transformatory, ENVINET, CHEMCOMEX Praha, Chladicí věže Praha, I&C Energo, MODŘANY Power, MPower Engineering, PROMONT, PSG International, Sandvik Chomutov Precision Tubes, SIGMA Group, ŠKODA JS, ÚJV Řež, VÍTKOVICE Power Engineering, VÚJE Česká republika, ZAT a ZVVZ-Enven Engineering.

České firmy dodají společnosti AKME-engineering unikátní zařízení a poskytnou specializované služby. Příprava projektu reaktoru SVBR-100 je dnes již v pokročilé fázi. Vybudování experimentálně-průmyslového energobloku s reaktorovými bloky SVBR- 100 se plánuje na období let 2015-2017. Fyzické spuštění bloku na konec roku 2017.

Malé modulární jaderné komplexy jsou považovány za jedno z nejperspektivnějších, spolehlivých a cenově dostupných řešení současné poptávky po energii. Mohou zajišťovat dodávku elektřiny, zásobování teplem a také odsolování vody, a to i ve vzdálenějších obývaných oblastech.

Mohou být využity rovněž jako zdroj elektřiny a přívodu páry k průmyslovým komplexům a dalším zařízením. Na vývoji SVBR-100 spolupracují přední instituce ruského jaderného výzkumu Fyzikálně-energetický institut A. I. Lejpunského a OKB Gidropress. Celosvětově je zatím v komerčním provozu pouze jediná elektrárna s reaktorem IV. generace, a to v ruském Bělojarsku.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > České firmy pro reaktor IV. generace

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: