Češi se rozhodli pro jádro

19.11.2011

ČR A JÁDRO ČR, která má zájem o dostavbu JE Temelín, vyzvala v rámci vyhlášeného mezinárodního výběrového řízení kvalifikované zájemce k předložení nabídek k této veřejné zakázce.

Zájemci musí předložit nejen naíbkdy, ale také zadávací dokumentaci. Mnoha čtenářům českých deníků ráno možná i unikla. Přitom nešlo o žádnou maličkost: tendr na dílo v hodnotě cca 500 mld. Kč vstoupil do finální fáze.

Spolehlivá jaderná elektrárna a zároveň budoucí staveniště obřího projektu – Temelín. Dva nové bloky by měly být dostavěny v letech 2023-2025.
Spolehlivá jaderná elektrárna a zároveň budoucí staveniště obřího projektu – Temelín. Dva nové bloky by měly být dostavěny v letech 2023-2025.

Z pohledu rozvoje českého energetického potenciálu to představuje významný krok k tomu, aby čeští odběratele měli na desítky let dopředu zajištěny spolehlivé dodávky elektřiny. V hodnotovém vyjádření to patrně bude i největší obchodní zakázka v historii této země. A do třetice: v tendru soutěží nejvýznamnější světoví dodavatelé jaderných technologií.

Jádro nemá ani u nás, ani v Evropě pouze své zastánce a obdivovatele. Po březnové katastrofě japonské jaderné elektrárny Fukušima, kterou těžce poškodilo silné zemětřesení a následné 12 metrové vlny tsunami, tábor jeho odpůrců početně posílil. Poukazují na nevyzpytatelnost jaderných technologií.

Zkoumají účelnost této ohromující investice k dalšímu posílení už beztak enormní produkce energie v ČR. Společně s Francií totiž patříme k nemnoha evropským státům, které zatím netrpí nedostatkem elektřiny. Dokonce ji za výhodných podmínek exportují. Na rozdíl od našich německy hovořících sousedů, kteří v létě uvalili na jádro embargo. Pokud se nám do roku 2023-25 podaří dostavět 2 nové bloky v Temelíně a 5. blok v Dukovanech, pak se ČR může stát doslova energetickým tygrem Evropy.

Silné trio zájemců

O relativně malou českou jadernou zakázku projevují zájem hned 3 velcí globální producenti a stavitelé jaderných elektráren:

  • sdružení Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o.;
  • sdružení ŠKODA JS a.s. a JSC Atomstrojexport a JSC OKB Gidropress a
  • AREVA NP S.A.S.

Každý nabízí moderní, výkonné a bezpečné komplexy. Američané reaktor AP1000, s nímž slaví úspěchy na čínském trhu. Rusko-české konsorcium průběžně inovovaný reaktor MIR.1200 a Francouzi první evropský licenzovaný reaktor generace III.+ EPRTM. Není bez zajímavosti porovnat některé jejich konstrukční a provozní parametry detailněji (viz tabulka).

Sdružení Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o. by v Temelíně vybudovalo reaktor AP1000.
Sdružení Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o. by v Temelíně vybudovalo reaktor AP1000.

Striktní harmonogram

Vyhlásit a po všech stránkách zvládnout tak složité výběrové řízení není v evropském měřítku časté. Český tendr byl vyhlášen 3. 8. 2009. Do jara 2010 probíhala kvalifikace zájemců.

Dokumentace přesně specifikuje potřeby a požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, tj. na dodávku dvou kompletních bloků jaderné elektrárny na klíč, včetně palivových souborů na 9 let provozu. Zahrnuje rovněž obchodní a technické podmínky, které mají být v rámci realizace veřejné zakázky splněny, hodnotící kritéria i způsob hodnocení nabídek.

Sdružení ŠKODA JS a.s., JSC Atomstrojexport a JSC OKB Gidropress doporučuje Jihočechům svůj MIR.1200. Lídr tohoto konzorcia - plzeňská Škodovka - se v současnosti podílí rovněž na dostavbě slovenské JE Mochovce a její slovenští a italští partneři si ji chválí.
Sdružení ŠKODA JS a.s., JSC Atomstrojexport a JSC OKB Gidropress doporučuje Jihočechům svůj MIR.1200. Lídr tohoto konzorcia - plzeňská Škodovka - se v současnosti podílí rovněž na dostavbě slovenské JE Mochovce a její slovenští a italští partneři si ji chválí.

Projekty všech zájemců musí splňovat zákonné požadavky ČR a požadavky EU, dále bezpečnostní požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Asociace západoevropských jaderných dozorů. Projekty musí mít rovněž licenci v zemích svého původu, nebo v některé ze zemí EU.

Hodnotící kritéria jsou nastavena v optimálním poměru: 50 % zahrnuje technickou specifikaci projektu (včetně bezpečnosti a licencovatelnosti) a zbylých 50 % ekonomickou stránku nabídky, tedy cenu a obchodní podmínky (záruky, platební podmínky, či podmínky dodávek jaderného paliva).

Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 2. července 2012. V rámci lhůty pro podání nabídek proběhnou ještě společná setkání se zájemci v rámci dvou prohlídek staveniště a přednabídkové konference. Po obdržení nabídek bude následovat posouzení a vyhodnocení. Výběr exaktního dodavatele a podpis smlouvy se plánuje na konec roku 2013.

Zadávací dokumentace byla připravována po dobu 3 let a 2 měsíců. Přímo na tvorbě dokumentace spolupracovalo více než 400 specialistů na prakticky veškeré existující technické a přírodní vědy a s nimi experti z oblasti bezpečnosti, nákupu, financí, obchodu, plánování a práva.

A jak vypadá tato nevšední administrativa in natura? Má přibližně 6 000 stran. Její hmotnost v tištěné podobě dosahuje cca  70 kg. V elektronické formě, v níž byla zájemcům předána, zaujala 2 GB dat.

Za jádro momentálně neexistuje náhrada

ČR bude muset v rozmezí let 2020-25 z řady důvodů (technických, ekonomických, provozních i surovinových) uzavřít několik dožívajících výrobních zdrojů na uhlí. Vyjádřeno bilančně: cca 4 000 MW. To je více než činí celý nynější potenciál české jaderné energetiky (3 760 MW). Pro větší srozumitelnost: řeč je de facto o 9 dukovanských blocích (zatím existují jen 4, každý o nominálním výkonu 440 MW), nebo o 4 temelínských (zatím provozujeme pouze 2, každý po 1 000 MW).

AREVA NP S.A.S. prosazuje svůj EPRTM. Nejde o prototyp. Finišuje s ním doma, ve francouzském Flamanville, a také ve finském Olkiluoto.
AREVA NP S.A.S. prosazuje svůj EPRTM. Nejde o prototyp. Finišuje s ním doma, ve francouzském Flamanville, a také ve finském Olkiluoto.

Jaderné elektrárny zajišťují 1/3 celkové produkce elektřiny v ČR. Naše země zaujímá v rámci EU27 unikátní pozici: jsme jediný členský stát s komplexním jaderným záběrem. Tedy: zvládneme jak vytěžit základní technologickou surovinu (uran) a z vlastních ložisek, tak ji zpracovat a využít. Zásob této (na světových trzích stále cennější) rudy máme dostatek. Primát si udržuje kvinteto z Libereckého kraje. Konkrétně:

Hamr (25 000 t), Osečná-Kotel (15 000 t), Stráž (5 000 t), Břevniště (4 200 t) a Hvězdov (2 000 t). Do špičky pomyslného peletonu třeba připočíst také obě ložiska na Vysočině: Brzkov-Věžnice (3 100 t) a Rožná (500 t). Aby byla soupiska úplná, nutno ještě zmínit jihočeský Mečichov s cca 1 200 t vytěžitelné suroviny.

Potřebuje lidstvo jadernou energii?

Kritici fosilní energetiky často a rádi operují s její emisní stopou a poukazují na fakt, že jaderné reaktory na celém světě vyprodukují za rok 1500 t toxického odpadu. Zastánci nepolemizují. Právě to má řadit jádro mezi tzv. ekologicky čisté zdroje. A jsou přesvědčeni, že po nástupu sofistikovanější IV.generace reaktorů a špičkových transmutačních technologií, nad nimiž pracují špičková vědecká pracoviště (zejména v USA a v Rusku), jaderné zdroje, jež budou za 20-30 let používat pokolení našich dětí a vnuků, zpracují dostupné uranové palivo s podstatně vyšší účinností a patrně se pustí i do dnešního tzv. vyhořelého deponovaného paliva.

Vývoj tendru bedlivě sledují rovněž české strojírenské, stavební a metalurgické podniky. Podílet se na takové prestižní zakázce je nejenom finančně zajímavá příležitost, ale i atraktivní reference pro budoucí zakázky po celém světě.
Vývoj tendru bedlivě sledují rovněž české strojírenské, stavební a metalurgické podniky. Podílet se na takové prestižní zakázce je nejenom finančně zajímavá příležitost, ale i atraktivní reference pro budoucí zakázky po celém světě.

Badatelská sféra jim dává za pravdu. Termín „odpad“ v podobě, jak ho známe po skončení technologického produkčního procesu v současných jaderných elektrárnách, v budoucnosti ztratí nynější význam. Budoucí reaktory jej dokáží bezpečně zfruktifikovat. Experti odhadují, že příští typy paliv budou s největší pravděpodobností tekuté a v reaktoru budou cirkulovat. Vygenerovaný „odpad“ budou představovat de facto jen stabilní, či krátkodobé radioizotopy.

Nadále se také upřesňují odhady verifikovaných zásob uranu v kůře naší planety. Vědci i ekonomové se shodují, že s dostatečnou rezervou vystačí na příštích více než 100 let. Tuto dobu by bylo možné ještě prodloužit, a to po nástupu tzv. množivých reaktorů, jež operují s vyššími toky neutronů. Vědci upozorňují, že ve hře je vedle uranu U235 a U238 rovněž thorium 233. Jeho zásoby dokonce objemově předčí potenciál uranového paliva.

Po skončení technologického cyklu je třeba vyhořelé palivo bezpečně uložit v areálu elektrárny. Až jeho radiace podle přísných norem poklesne, bude předeponováno do podzemního trvalého úložiště. V ČR bylo vybráno několik vhodných lokalit a nový podzemní komplex musí být zprovozněn nejpozději v roce 2065.
Po skončení technologického cyklu je třeba vyhořelé palivo bezpečně uložit v areálu elektrárny. Až jeho radiace podle přísných norem poklesne, bude předeponováno do podzemního trvalého úložiště. V ČR bylo vybráno několik vhodných lokalit a nový podzemní komplex musí být zprovozněn nejpozději v roce 2065.

Velký význam přikládají technologii ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technologies). Umožní vystavit zčásti vyhořelé palivové články, materiál z postupně likvidovaných jaderných zbraní i přírodní thorium proudu neutronů z urychlovačů. Ve finále by mohla generovat bazální surovinu pro produkci nových palivových článků do reaktorů.

Experti zároveň varují před neobjektivním přeceňováním dosud známých efektů transmutace paliva. Přiznávají její pozitiní vliv na další pokles objemu tzv. odpadu a na snižování poločasu rozpadu nebezpečných prvků. Budoucím uživatelům však negarantují šanci plně se vyhnout skladování části použitého materiálu v trvalých podzemních úložištích. Problém lze zúžit na jedinou větu: sofistikovaná transmutační technologie dosud neexistuje a ty urychlovače, jež lidstvo zatím vyvinulo, nedisponují dostatečnými výkony pro úplnou transmutaci radioaktivních surovin.

České jaderné elektrárny zásobuje palivem ruská společnost TVEL.
České jaderné elektrárny zásobuje palivem ruská společnost TVEL.

 

 screen_shot_2013-10-31_at_11.33.22.png

NÁZOR PREMIÉRA PETRA NEČASE:

screen_shot_2013-10-31_at_11.32.50.png

Drážďany, Česko-saská energetická konference, 7. 10. 2011

„V současné době panuje v evropském energetickém sektoru velká nejistota ohledně dalšího vývoje. Pro energetické společnosti je velmi složité investovat do jakéhokoliv zdroje, ať už se jedná o jaderný, plynový, či obnovitelný.

Abychom byli i nadále schopni zajistit své potřeby elektrické energie a zároveň pokračovat v úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, a to vše na ekonomicky udržitelném základě, rozhodli jsme se pro další rozvoj jaderné energetiky.“

NÁZOR EXPERTA NA ENERGETIKU:

screen_shot_2013-10-31_at_11.33.50.png

Miloň Vojnar, ředitel společnosti LUMIUS, spol. s r.o.

„Jaderná energetika v ČR má perspektivu. Patří k nejefektivnějším zdrojům energie, jimiž disponujeme, a také k nejekologičtějším. Umožní razantně snížit objem škodlivých emisí CO2, NOx a SO, prachových částic a dalších neduhů dožívající fosilní energetiky. Její tzv. odpad (zčásti vyhořelé palivo) dokážeme zužitkovat v jaderných reaktorech IV. generace. Proces postupného uzavírání už existujících jaderných elektráren v některých západoevropských zemích a jaderné embargo na další rozvoj tamější jaderné energetiky proto považuji za nešťastné politické rozhodnutí.

V naší firmě budeme volbě vítězného projektu, dodavatelů zařízení i samotné dostavbě jaderné elektrárny Temelín věnovat velkou pozornost. Jsme přesvědčeni, že po jejím dokončení, bude na českém trhu dostatek energie a za akceptovatelné ceny.“

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Češi se rozhodli pro jádro

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: