Česi a Slováci budú spolupracovať v energetike

10.1.2013

KOOPERACE 29. októbra 2012 sa v Uherskom Hradišti a v Trenčíne uskutočnilo spoločné zasadanie vlád Českej a Slovenskej republiky.

Po jeho skončení sa premiéri Petr Nečas a Róbert Fico okrem iného vyjadrili aj k ďalšej spolupráci oboch krajín v energetike.

Premiéri Petr Nečas a Róbert Fico na spoločnom zasadnutí vlád Českej a Slovenskej republiky v Trenčíne. Foto: ČTK.
Premiéri Petr Nečas a Róbert Fico na spoločnom zasadnutí vlád Českej a Slovenskej republiky v Trenčíne. Foto: ČTK.

Petr Nečas zdôraznil, že ČR i SR majú „výrazný záujem o ďalšie úspešné fungovanie jadrovej energetiky v Európskej únii. Obe naše krajiny majú silný priemyselný potenciál a bez stabilných a cenovo dostupných dodávok elektrickej energie sa nezaobídu. Ďalšie pokračovanie programu jadrovej energetiky tak v SR, ako aj v ČR je preto v našom spoločnom záujme a v oboch krajinách je to národný záujem.“

Jadro posilňuje energetickú bezpečnosť

Róbert Fico otvorene priznal, že nie každému sa v Európe páči, že ČR a SR zakladá svoju energetickú bezpečnosť na jadrových zdrojoch: „Naopak, myslíme si, že sú krajiny, ktoré by nám najradšej kládli prekážky. Krajiny, ktoré by boli najradšej, keby mali jadrové elektrárne stále nejaké problémy, alebo mali byť dokonca v nejakom okamihu zatvorené. Toto za vládu SR, a ako som počul z úst premiéra Nečasa aj za vládu ČR, principiálne odmietame.

Každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa pre energetický mix, teda rozhodnúť aj o tom, koľko percent elektrickej energie sa bude vyrábať z jadra. Na Slovensku si bez jadrových elektrární energetickú bezpečnosť predstaviť nedokážeme. Z tohto dôvodu vítam, že sme spolu s pánom predsedom českej vlády na zasadaní Európskej rady zabezpečili, že sa konštatovalo ukončenie takzvaných záťažových testov, ktoré sa realizovali v jadrových elektrárňach vo viacerých krajinách, vrátane ČR a SR.“

Róbert Fico upozornil, že doba prináša ďalšie požiadavky a každá krajina má svoj národný plán zvyšovania bezpečnosti: „V týchto plánoch budeme pokračovať. Odmietame však, aby politické orgány Európskej únie problém bezpečnosti atómových elektrární politizovali. Je to výsostne odborná, technická otázka. Žiadame našich partnerov na úrovni Európskej komisie, Európskej únie, aby objektívne a férovo informovali, aká je jadrová bezpečnosť v našich krajinách. Na veľmi vysokej úrovni.“

R. Fico potvrdil, že obaja premiéri si vymenili názory aj na ďalší postup pri výstavbe jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.

Záťažové testy (málo o tom hovoríme, málo sa tým chválime) potvrdili, že tak české, ako aj slovenské jadrové elektrárne majú (v porovnaní s inými elektrárňami, ktoré fungujú v Európe) vysoký štandard bezpečnosti a v tomto okamihu nevyžadujú žiadne opatrenia, ktoré by mali viesť k zvýšeniu bezpečnosti.

P. Nečas ocenil, že spolupráca ČR a SR je na európskej úrovni a potvrdil spoločný záujem zabrániť „torpédovaniu ďalšieho rozvoje jadrovej energetiky v Európskej únii, vrátane ČR a Slovenska“. Pripomenul, že konkrétna debata o dostavbe jadrových blokov tak v ČR, ako aj na Slovensku, je obohatená o skutočnosť, že na Slovensku existuje spoločnosť JES, kde je 49% podielom zastúpená firma ČEZ, ktorú majoritne vlastní Česká republika.

Strategické rozhodnutia v plynárenstve

Debaty oboch vlád o energetickej spolupráci ČR a SR sa nevyhli ani ďalším sféram, vrátane kooperácií v plynárenstve. Tu (ako je známe) prebiehajú jednania o potenciálnom vstupe českého investora do kľúčového slovenského podniku PSS a o získaní minoritného vlastníctva v tomto kľúčovom slovenskom podniku.

Róbert Fico potvrdil, že do slovenského plynárenského priemyslu vstupuje významný český partner. Slovenská vláda odsúhlasila, že minister hospodárstva bude pokračovať v jednaní o podmienkach tohto vstupu: „Zopakujem: SR bude akceptovať, keď nemeckí a francúzski majitelia 49 % slovenského plynárenského priemyslu predajú svoj podiel českej spoločnosti EPH s podmienkou, že sa posilní postavenie SR v slovenskom plynárenskom priemysle. Môžem konštatovať, že jednanie sa vyvíja týmto smerom a je vysoko pravdepodobné, že proces dospeje k úspešnému podpisu dohôd“.

Problematiku kooperácie v plynárenstve nemožno podľa expertov z oboch krajín zužovať len na debaty o projekte SPP a o potenciálnom vstupe českého investora. Rovnako dôležité bude venovať pozornosť aj spoľahlivému fungovaniu oboch plynárenských sústav a vytýčeniu ďalších priorít v tejto sfére.

Obe krajiny musia premyslieť napojenia na existujúce i novobudované palivové magistrály, prístupy k terminálom s kvapalným plynom a podobne. Bokom nesmie ostať ani problematika takzvaných reverzných tokov, aby bolo možné posielať plyn v oboch smeroch, ako sa to osvedčilo už v dobe plynovej krízy na začiatku roku 2009.

Zväčší sa prepravná kapacita ropovodov?

Oba štáty musia ošetriť aj tranzit ropy. Premiér Róbert Fico informoval, že požiadal predsedu českej vlády Petra Nečasa, aby sa vyvinul politický tlak na príslušné spoločnosti (na Slovensku napríklad na Transpetrol a v ČR na Českou rafinerskou a Paramo). Otáľanie s podpisom dohody o tranzite ropy spôsobuje ťažkosti: „Verím, že do konca roku 2012 urobia tieto spoločnosti významnejší krok“. „Veľmi intenzívne sme sa bavili o dodávkach ropy,“ informoval P. Nečas. „Kde sa naše krajiny môžu navzájom podporiť a naopak, kde vzájomnou výmenou informácií zabrániť tomu, aby jedna krajina nechtiac poškodila svojimi krokmi druhú krajinu. Oba naše štáty majú záujem na maximálnej diverzifikácii zdrojov plynu i prepravných trás, vrátane prepojení Sever – Juh, na dobudovaní niektorých interkonektorov. To isté sa týka dodávok ropy.“

Obe strany seriózne zvažujú, ako posilniť prepravné kapacity existujúcich ropovodov TAL, IKL a DRUŽBA. Aktuálnymi sa stávajú úvahy o konkrétnych prepojeniach Schwechat – Bratislava (pri dodávkach ropy), Břeclav – Braugarten (v sfére zemného plynu).

Autor: spe

Svět plný energie > Slovensko > Česi a Slováci budú spolupracovať v energetike

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: