Cenová cesta tam a zase späť

30.3.2017

CENY ELEKTRINY - Slovensko na začiatku roka zažilo kolotoč v cenách energií. Prekvapenie a šok zavládol po začiatku roka medzi niektorými odberateľmi elektriny.

spe12017_s6ficofaktura_2.png

Oboje sa rýchlo presunulo aj do poslaneckej snemovne, ktorá potom niekoľko týždňov žila predovšetkým cenami energií. Všetko začalo, keď nadobudla účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenovej regulácii v elektroenergetike. Prijatie pôvodnej vyhlášky a z nej vychádzajúcich cenových rozhodnutí URSO malo za následok výrazný nárast zálohových platieb za dodávku elektriny pre rok 2017, predovšetkým na strednom Slovensku.

V reakcii na negatívne ohlasy verejnosti predseda vlády Slovenskej republiky vyhlásil, že januárové zálohové faktúry za dodávku elektriny na rok 2017 nie sú záväzné a je možné ich ignorovať až do vystavenia nových faktúr, ktoré budú vychádzať z cien na rok 2016. Uvedené vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky však nemalo oporu v zákone, a preto, v snahe dať mu právny základ, prijalo ÚRSO novú vyhlášku. V dôsledku zrušenia pôvodnej vyhlášky a prijatia novej vyhlášky sa majú niektoré ceny elektriny v roku 2017 vrátiť na úroveň roku 2016.

Udalosť tiež stála miesto šéfa ÚRSO, na ktorého plecia asi časť problému skutočne padá. Je síce nepochopiteľné, že vláda a užívatelia o dôsledku vopred oznámených zmien nevedeli, ale ak to tak naozaj bolo (teda hlavne v prípade vlády), je jasné, že ÚRSO pre ich informovanosť mal urobiť viac.

V tejto chvíli majú však odberatelia iné problémy: situácia je totiž mätúca. V čase uzávierky vydania sa stále čakalo na vydanie presného cenového rozhodnutia, ktoré by ceny malo vrátiť na úroveň roku 2016. Zároveň sú však všetky akty vydané v súlade s pôvodnou vyhláškou počas jej účinnosti naďalej platné. Podľa ústavy by tiež nemalo byť možné, aby očakávané rozhodnutie regulovalo ceny spätne, teda retroaktívne za obdobie, počas ktorého nebola účinná. Rozhodnutie však bude zrejme platné, pokiaľ by ich nezrušil súd. Ale dá k tomu niekto podnet, alebo nie? A čo sa bude diať, ak áno a súd rozhodne tak, ako sa dá očakávať? Bez tohto zmätku sa naozaj všetci mohli obísť.

Foto: Robert Fico vyzýva na tlačovej konferencii k cenám elektriny k trhaniu faktúr

Svět plný energie > Slovensko > Cenová cesta tam a zase späť

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: