Cenová cesta tam a zase späť

30.3.2017

CENY ELEKTRINY - Slovensko na začiatku roka zažilo kolotoč v cenách energií. Prekvapenie a šok zavládol po začiatku roka medzi niektorými odberateľmi elektriny.

spe12017_s6ficofaktura_2.png

Oboje sa rýchlo presunulo aj do poslaneckej snemovne, ktorá potom niekoľko týždňov žila predovšetkým cenami energií. Všetko začalo, keď nadobudla účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenovej regulácii v elektroenergetike. Prijatie pôvodnej vyhlášky a z nej vychádzajúcich cenových rozhodnutí URSO malo za následok výrazný nárast zálohových platieb za dodávku elektriny pre rok 2017, predovšetkým na strednom Slovensku.

V reakcii na negatívne ohlasy verejnosti predseda vlády Slovenskej republiky vyhlásil, že januárové zálohové faktúry za dodávku elektriny na rok 2017 nie sú záväzné a je možné ich ignorovať až do vystavenia nových faktúr, ktoré budú vychádzať z cien na rok 2016. Uvedené vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky však nemalo oporu v zákone, a preto, v snahe dať mu právny základ, prijalo ÚRSO novú vyhlášku. V dôsledku zrušenia pôvodnej vyhlášky a prijatia novej vyhlášky sa majú niektoré ceny elektriny v roku 2017 vrátiť na úroveň roku 2016.

Udalosť tiež stála miesto šéfa ÚRSO, na ktorého plecia asi časť problému skutočne padá. Je síce nepochopiteľné, že vláda a užívatelia o dôsledku vopred oznámených zmien nevedeli, ale ak to tak naozaj bolo (teda hlavne v prípade vlády), je jasné, že ÚRSO pre ich informovanosť mal urobiť viac.

V tejto chvíli majú však odberatelia iné problémy: situácia je totiž mätúca. V čase uzávierky vydania sa stále čakalo na vydanie presného cenového rozhodnutia, ktoré by ceny malo vrátiť na úroveň roku 2016. Zároveň sú však všetky akty vydané v súlade s pôvodnou vyhláškou počas jej účinnosti naďalej platné. Podľa ústavy by tiež nemalo byť možné, aby očakávané rozhodnutie regulovalo ceny spätne, teda retroaktívne za obdobie, počas ktorého nebola účinná. Rozhodnutie však bude zrejme platné, pokiaľ by ich nezrušil súd. Ale dá k tomu niekto podnet, alebo nie? A čo sa bude diať, ak áno a súd rozhodne tak, ako sa dá očakávať? Bez tohto zmätku sa naozaj všetci mohli obísť.

Foto: Robert Fico vyzýva na tlačovej konferencii k cenám elektriny k trhaniu faktúr

Svět plný energie > Slovensko > Cenová cesta tam a zase späť

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: