České jádro není na štíru s ekologií

10.3.2013

Jaderné elektrárny Temelín i Dukovany naplňují požadavky mezinárodní normy ISO 14001:2004 v oblasti ochrany životního prostředí.

jadro.png

To je výsledek ekologického auditu, který na českých jaderných elektrárnách provedla mezinárodní auditorská společnost Det Norske Veritas. Obě elektrárny hodnotí auditoři průběžně.

A pokaždé se podrobně zaměřují na určité téma. Na Temelíně to tentokrát byla ochrana před únikem závadných látek do okolí. Během kontroly nahlíželi do dokumentace, pokládali otázky zaměstnancům a navštívili různé části elektrárny. Kupř. na dieselgenerátorových stanicích hodnotili úroveň jejich zajištění proti úniku ropných látek do životního prostředí.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > České jádro není na štíru s ekologií

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: