Brusel žádá podzemní úložiště

12.11.2012

V členských zemích EU27 je v současnosti 143 jaderných reaktorů. Vedle obřího kvanta energie každoročně vyprodukují cca 50 000 m3 tzv. jaderného odpadu.

ČR pokračuje ve výstavbě a exploataci jaderných elektráren. Aby tento proces zvládla v plném rozsahu od projekce nových jaderných zařízení, přes jejich montáž a provoz, až po bezpečnou likvidaci jaderných bloků musí již nyní zintenzívnit přípravu nové generace jaderných odborníků.
ČR pokračuje ve výstavbě a exploataci jaderných elektráren. Aby tento proces zvládla v plném rozsahu od projekce nových jaderných zařízení, přes jejich montáž a provoz, až po bezpečnou likvidaci jaderných bloků musí již nyní zintenzívnit přípravu nové generace jaderných odborníků.

Přibližně 15 % z tohoto objemu představují vysoce radioaktivní materiály. Evropská jaderná energetika zatím deponuje vyhořelé palivo ve specializovaných pozemních objektech. To Brusel žádá napříště ukládat výlučně v podzemí. Do roku 2015 musí jednotlivé země připravit vlastní koncepci pro operace s tzv. jaderným odpadem a mj. je doplnit termíny pro výstavbu a zprovoznění budoucích úložišť.

Podle komisaře Günthera Oett ingera Evropská komise upřednostní hlubinná úložiště. Státy by je měly vybudovat v příštích 30-40 letech v žulovém podloží, v hloubkách do 700 m pod povrchem. Záměr některých států vyvážet vyprodukovaný jaderný odpad (zvláště mimo teritorium EU27) je vyloučen. Brusel se však nebude stavět proti agregačním projektům, kdy několik zemí EU27 sloučí své kapacity a investice, aby vybudovaly a provozovaly společné hlubinné úložiště. Kritici programu  deponace a likvidace jaderného odpadu namítají, že se o žádný jaderný odpad nejedná. Naopak jsou přesvědčeni, že v budoucnu (po nástupu reaktorů IV.generace) bude možné jeho nemalou část opětovně využít.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Brusel žádá podzemní úložiště

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: