Aktuality

26.6.2013 Strop pro příspěvky na obnovitelné zdroje

Vláda chce stanovit maximální výši pro příspěvek na obnovitelné zdroje energie, který platí koneční spotřebitelé. celý článek

1.6.2013 V Česku už nezbývá žádný vysoce obohacený uran

V první polovině dubna došlo k druhému odvozu vysoko obohaceného vyhořelého jaderného paliva z Ústavu jaderného výzkumu do Ruské federace. celý článek

5.5.2013 Inovace na XX.ročníku Infothermy Jedna z velkých technických výzev současného teplárenství – kogenerace. Stirling Energy s.r.o. nabídla v Ostravě mikrojednotku se Stirlingovým motorem. Návštěvníky Infothermy upoutala parametry vysoce efektivního vytápění a ohřevu teplé vody i produkce elektřiny. Škála užití je široká: od rodinných a bytových domů, přes hotely a restaurace, až po veřejné budovy a průmyslové objekty.

TEPLÁRENSTVÍ V ČR se spotřebuje bezmála 150 tis. TJ tepla. Z toho připadá na průmyslovou sféru více než 87 tis. TJ. ČR drží mezi členskými státy EU27 několik pozoruhodných teplárenských unikátů: celý článek

26.3.2013 South stream na startu

Náročná technická a inženýrská idea vybudovat nový jižní plynovod pro zásobování Evropy ruským zemním plynem bude po podpisu smlouvy Gazpromu s Bulharskem realizována. celý článek

18.3.2013 LUMIUS přináší NUKLEON STORY

JADERNÁ ENERGIE Technicky vzdělané lidi trápí malý zájem věnovaný technickým a přírodovědným oborům. celý článek

10.3.2013 České jádro není na štíru s ekologií

Jaderné elektrárny Temelín i Dukovany naplňují požadavky mezinárodní normy ISO 14001:2004 v oblasti ochrany životního prostředí. celý článek

15.1.2013 Češi budují unikátní reaktor v Cadarache Důležitou dodávku o hmotnosti 9,5 t a vyrobili v úzké spolupráci s výzkumným centrem v Řeži u Prahy. v hodnotě 10 mil. Kč. zabezpečil EXCON Steel z Hradce Králové. Východočeští strojaři ji

Společnost EXCON Steel z Hradce Králové se zapojila do realizace speciálního výzkumného reaktoru v Cadarache. celý článek

12.1.2013 80,2 miliard Eur na rozvoj programu Horizont 2020

EVROPA Akcent bruselské exekutivy na další posílení tempa výzkumu a inovací v členských zemích neochabuje. celý článek

5.1.2013 Nový inteligentní systém dat Magnetickou rezonanci pro rozvodnou síť vytváří soustava inteligentních senzorů, která operativně shromažďuje a předává data výrobcům i distributorům energie.

„Tolerance zákazníků k výpadkům proudu je obecně velmi nízká. celý článek

28.12.2012 ORegen proměňuje horký vzduch v elektřinu První ORegen bude zprovozněn ve městě Whitecourt v kanadské provincii Alberta. Nový zdroj vyprodukuje 14 MW čisté energie. Dost pro pokrytí roční spotřeby 14 000 kanadských domovů.

Nová technologie využívá inovativní způsob zachycování tepla a jeho následné přeměny na čistou elektrickou energii. celý článek

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 >
 
 

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: